1 tonn 10 mm 20 mm og 40 mm tilslag konverteres til m3

1 tonn 10 mm 20 mm og 40 mm tilslag konverteres til m3 , hei folkens i denne artikkelen vet vi om 1 tonn aggregatvekt (steinflis) konverteres til kubikkmeter (m3) av forskjellige størrelser 10 mm, 20 mm og 40 mm. Aggregate et annet navn er steinflis kategorisert i to typer fine tilslag og grovt tilslag.

  1 tonn 10 mm 20 mm og 40 mm tilslag konverteres til m3
1 tonn 10 mm 20 mm og 40 mm tilslag konverteres til m3

Vi vet det samlet eller grus består av fint tilslag og grovt tilslag av forskjellige størrelser 10 mm, 20 mm og 40 mm (1/4' til 2'). 10 mm størrelse tilslag er fint tilslag og 20 mm og 40 mm tilslag er grovt tilslag.

SE DENNE VIDEOEN◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Samlet eller steinsprut eller grus brukes i bygning, bro, dammer. Byggetilslag, eller ganske enkelt tilslag, er en bred kategori av grovt til middels kornet partikkelmateriale som brukes i konstruksjon, inkludert sand, grus, pukk, slagg, resirkulert betong og geosyntetiske tilslag. Aggregater er de mest utvunnede materialene i verden.

Som regel fint tilslag bestå av sand silt leire og grovt tilslag består fin grus middels grus grov grus rullestein rullestein og svaberg.

Fint tilslag med størrelse mindre enn 4,75 mm og grovt tilslag som varierer mellom mer enn 4,75 mm til 256 mm.

Alle typer tilslag målt i kubikkmeter og kubikkfot og tonn på byggeplassen og vi har kunnskap om hvordan man konverterer 1 tonn tilslag til kubikkmeter og 1 kubikkmeter tilslag til kilo og tonn. Fordi det en gang vil være salg og kjøp i per tonn og annet i per kubikkmeter (m3) eller CFT. en gang når vi går gjennom intervjuet og står overfor spørsmål, vil det spørre hvordan 1 tonn aggregat til kubikkmeter og også 1 tonn aggregat i m3 brukes til faktureringsformål.

Vi vet at selv om man finner massetettheten til ulike typer tilslag, er ikke verdien fast, men det avhenger av håndteringen av hvordan du kan håndtere tilslaget. Så tettheten av tilslag er ikke fiks, men den varierer mellom 1420 kg/m3 til 1680 kg/m3.

Vekt av tilslag i kilogram avhenger av tetthet av tilslag og størrelse på tilslag. Mindre dimensjon av tilslag har høy tetthet på grunn av mindre tilstedeværelse av lufthull og høyere dimensjon av tilslag har lavere tetthet på grunn av høyere tilstedeværelse av lufthull.

Tetthet av 10 mm, 20 mm og 40 mm tilslag som varierer mellom 1420 kg/m3 til 1680 kg/m3, vurder en tetthet på 10 mm, 20 mm og 40 mm tilslag er lik henholdsvis 1680 kg/m3, 1550 kg/m3 og 1450 kg/m3. det betyr at vekten på 1 kubikkmeter tilslag i 10 mm størrelse er lik 1680 kg, vekt på 1 kubikkmeter tilslag i 20 mm størrelse er lik 1550 kg og vekt på 1 kubikkmeter tilslag i størrelse 40 mm er lik 1450 kg.

Konverter tonn til m3 tilslag :- generelt tilsvarer 1 tonn tilslag som 1000 kg og 1 m3 tilslag veier rundt 1500 kg, så skjult tonn til m3 tilslag som 1000/ 1500 = 0,66 tonn, derfor kan du bruke tilslag tonn til m3 tilslag som 10 tonn.6 tilslag. m3.

Konverter m3 til tonn tilslag :- generelt veier 1 kubikkmeter tilslag rundt 1500 kg og 1 tonn tilslag tilsvarer 1000 kg, så konverter m3 til tonn tilslag som 1500/ 1000 = 1,5 tonn, derfor kan du bruke tilslagsm3 til tonn-kalkulator som 1m13. tonn.

20mm tilslag m3 til tonn :- generelt veier 1 kubikkmeter 20 mm tilslag rundt 1550 kg og 1 tonn tilslag tilsvarer 1000 kg, så 20 mm tilslag m3 til tonn som 1550/ 1000 = 1,55 tonn, derfor kan du bruke 20 mm tilslag til aggregat13 m3 = 1,55 tonn.

  2D og 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare
2D og 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare

20mm aggregat tonn til m3 :- generelt tilsvarer 1 tonn aggregat 1000 kg og 1 m3 20 mm aggregat veier rundt 1550 kg, så 20 mm aggregat tonn til m3 som 1000/1550 = 0,645 tonn, derfor kan du bruke 20 mm aggregat til m 3 tonn aggregat som aggregat til m3 tonn. = 0,645 m3.

1 tonn 10 mm 20 mm og 40 mm tilslag konverteres til kubikkmeter (m3)

1 tonn 10 mm tilslag til kubikkmeter :- 10 mm tilslag eller steinsprut er kategorier som fint tilslag, tørr tetthet på 10 mm tilslag = 1680 kg/m3, det betyr at 1m3 av 10 mm tilslagsvekt er 1680 kg eller 1,6 tonn, 1 tonn = 1000 kg, 1 tonn 10 mm tilslag eller kubikkmeter til tilslag = 1000/1680 = 0,5950 m3, så 1 tonn 10mm tilslag er lik 0,5950 m3 (kubikkmeter).

1 tonn 20 mm tilslag til kubikkmeter: – 20 mm tilslag eller steinflis er kategorier som grovt tilslag, tørr tetthet på 20 mm tilslag = 1550 kg/m3, det betyr at 1 m3 av 20 mm tilslagsvekt er 1550 kg eller 1,55 tonn, 1 tonn = 1000 kg, 1 tonn tilslag eller 20 mm tilslag meter = 1000/1550 = 0,6450 m3, så 1 tonn 20mm tilslag er lik 0,6450 m3 (kubikkmeter).

1 tonn 40 mm tilslag til kubikkmeter :- 40 mm tilslag eller steinflis er kategorier som grovt tilslag, tørr tetthet på 40 mm tilslag = 1450 kg/m3, det betyr at 1m3 av 40 mm tilslagsvekt er 1450 kg eller 1,45 tonn, 1 tonn = 1000 kg, 1 tonn kubikk eller 40 mm steinflis = 1000/1450 = 0,6896 m3, så 1 tonn 40mm tilslag er lik 0,6896 m3 (kubikkmeter).

Konverter m3 til tonn tilslag

Gjør om m3 til tonn tilslag:- Omtrent 1 kubikkmeter grus eller tilslag tilsvarende 1,5 metriske tonn. Vekten av tilslag kan variere avhengig av deres tørre og fuktige tilstand, tar DLBD av tilslag som 1500 kg/m3, i Storbritannia Imperial tonn lik 1016 kg, konverter m3 til tonn tilslag som 1500/1016 = 1,47 tonn, så 1m3 av aggregat nesten lik 1,5 britiske tonn.

I USA er 1 amerikanske tonn lik 907 kg, konverter m3 til tonn grus som 1500/907 = 1,65 tonn, så 1 m3 grus er nesten lik 1,65 amerikanske tonn.

I metrisk system er 1 tonn lik 1000 kg, konverter m3 til tonn tilslag som 1500/1000 = 1,5 tonn, så 1 m3 tilslag er nesten lik 1,5 metriske tonn.

Konverter m3 til tonn aggregatkalkulator

Konverter m3 til tonn aggregatkalkulator du bruker formelen- 1m3 aggregat = 1,65 amerikanske tonn brukt i USA, eller 1,5 britiske tonn i Storbritannia, som er nesten lik 1,5 metriske tonn i India, Australia og resten av verden. 1 m3 tilslag = 1,65 amerikanske tonn, 1,5 britiske tonn eller 1,5 metriske tonn.

Gjør om m3 til tonn sand

Konverter m3 til tonn sand:- vekten av sand kan variere avhengig av deres tørre og fuktige tilstand, tar DLBD av sand som 1600 kg/m3, i Storbritannia Imperial tonn lik 1016 kg, konverter m3 til tonn sand som 1600/1016 = 1,57 tonn, så 1m3 sand er nesten lik 1,6 UK tonn.

I USA er 1 amerikanske tonn lik 907 kg, konverter m3 til tonn sand som 1600/907 = 1,76 tonn, så 1 m3 sand er nesten lik 1,75 amerikanske tonn.

I metrisk system er 1 tonn lik 1000 kg, konverter m3 til tonn sand som 1600/1000 = 1,6 tonn, så 1 m3 sand er nesten lik 1,6 metriske tonn.

Konverter m3 til tonn sand Kalkulator

Konverter m3 til tonn sandkalkulator du bruker formelen- 1m3 sand = 1,75 amerikanske tonn brukt i USA, eller 1,6 britiske tonn i Storbritannia, som er nesten lik 1,6 tonn i India, Australia og resten av verden. 1 m3 sand = 1,75 amerikanske tonn, 1,6 britiske tonn eller 1,6 metriske tonn.

Samlet konvertering tonn til m3

1 metrisk tonn tilslag er lik 1000 kg, tar DLBD av tilslag 1500 kg/m3, tilslagskonvertering tonn til m3 slik som 1000/1500 = 0,66 m3, så ett metrisk tonn tilslag er nesten lik 0,66m3.

I Storbritannia er 1 Imperial tonn tilslag lik 1016 kg, aggregatkonvertering tonn til m3 som 1016/1500 = 0,68 m3, så ett Imperial tonn tilslag er nesten lik 0,68m3.

USA, 1 amerikansk tonn grus er lik 907 kg, tilslag/grus konvertering tonn til m3 som 907/1500 = 0,60 m3, så ett amerikansk tonn tilslag/grus er nesten lik 0,60 m3.

Sandkonvertering tonn til m3

1 metrisk tonn sand er lik 1000 kg, tar DLBD av sand 1600 kg/m3, sandkonvertering tonn til m3 slik som 1000/1600 = 0,63 m3, så ett metrisk tonn sand er nesten lik 0,63m3.

I Storbritannia er 1 Imperial tonn sand lik 1016 kg, sandkonvertering tonn til m3 som 1016/1600 = 0,64 m3, så ett Imperial tonn sand er nesten lik 0,64m3.

LES OGSÅ:-

Størrelse på tilslag brukt i RCC, PCC, slab, Road, Bridge & Demninger

1m3 betongmateriale sement sand tilslag og vann

1 tonn 10mm 20mm & 40 mm tilslag konvertere til cft

1 tonn 10mm 20mm & 40mm tilslag konverteres til m3

1 kubikkmeter 20 mm samlet vekt i Kg

USA, 1 amerikansk tonn sand er lik 907 kg, sandkonvertering tonn til m3 som 907/1600 = 0,56 m3, så ett amerikansk tonn sand er nesten lik 0,56 m3.

Hvor mange kubikkmeter i et tonn grus

Det er 0,5 til 0,6 kubikkmeter i et tonn grus. En kubikkmeter typisk tørr grus veier 1680 kilo eller 1,68 tonn og våt grus veier 2002 kg, og metrisk tonn er 1000 kg, så antall kubikkmeter i et tonn grus = 1000÷1680 = 0,6m3 = 0,500÷. m3. Dermed er det 0,6 kubikk i tonn tørr grus og 0,5 kubikk i tonn våt grus. En kvadratmeter grus med en dybde på 5 cm veier omtrent 84 kg eller 0,084 tonn.

Hvor mye veier en kubikkmeter grus

En kubikkmeter med typisk grus veier mellom 1680 til 2002 kilo eller 1,68 til 2 tonn. 1/4' til 2' (10 mm, 20 mm, 40 mm) størrelse på tørr grus veier ca. 1680 kg eller 1,68 tonn, våt grus veier ca. 2002 kg eller 2 metriske tonn, og grus med naturlig sand veier ca. 1922 kg eller 1,92 metriske tonn. .

Merknader:- dette er teoretisk konsept, men verdien av tilslag eller sand i m3 til tonn eller tonn til m3 kan variere fra tilfelle til tilfelle. Vanligvis selges sand og tilslag eller grus i en Jumbo- eller bulkpose eller bare løse tonns sekk som har et volum på nesten 0,5 m3 (kubikkmeter).

Konklusjon:-

Det er 0,5 til 0,6 kubikkmeter i et tonn grus. Ett tonn tørr grus gir 0,6 m3 og våt grus gir 0,5 m3. En kubikkmeter typisk tørr grus i størrelsene 1/4″ til 2″ veier 1680 kilo eller 1,68 tonn. En kubikkmeter med typisk våt grus i størrelsene 1/4″ til 2″ veier 2002 kilo eller 2 metriske tonn.

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor mange AAC-blokker finnes i 10 kubikkmeter?
  2. Hvor mye veier sand i pund, kg og tonn
  3. Hva er nedgangen i betong | betongnedgang test
  4. Hvor mye koster det å installere en LVL-bjelke
  5. Hvor mye sand trenger jeg for en 12×12 eller 10×10 terrasse