1000 sq ft betongplate koster i India og rcc

1000 sq ft betong rcc plate kostnad i India og beregne mengde sariya, sand, sement og tilslag i takplate & 1000 kvadratfot Chhat (छत) dhalai me Kitna Sariya, sement, sand (रेत,balu) og,steinflis grov sand) lagega

Beskrivelse: -1000 sq ft betongplatekostnad i India og rcc.byggekostnad for RCC-plate  for 1000 kvadratfot og 1000 sq ft betongplatekostnad i India og for takstøping av 1000 kvadratfot bygningstakplate, trenger du stålstang, sand , sement og tilslag.hvordan vi beregner mengde sement, sand, stålstang og tilslag som kreves, du vet at for støping av takplate brukte vi M20 blandingsbetong.1000 sq ft betongplatekostnad i India og rcc. 1000 kvadratfot Chhat (छत) dhalai me Kitna Sariya, sement, sand (रेत,balu) og steinsprut (gitti, grov sand) lagega

  Byggekostnad for RCC-plate 1000 kvadratfot
Byggekostnad for RCC-plate på 1000 kvadratfot

Takplate

Hva er M20 blandingskvalitet av betong

I M20-blanding står betong M for blanding og numerisk figur 20 står for karakteristikk av trykkfasthet 20N/mm2 etter blanding og støping av takplate, mengde materiale i plateformasjon beregnet ved M20-blanding i hvilket forhold mellom sandsement og tilslag er 1:1,5:3

💐—- SE DENNE VIDEOEN—💐

●M-blandingsforhold :-1 : 1,5 : 3 hvor en del er sement 1. 5 del er sand og 3 del er tilslag

Stål kreves for 1000 sq ft plate

Beregning av stålstang :- I takplatearmering vi tilbyr er det en to typer stålstang brukt hovedstang og tverrstang. Og vet om takplate Stålberegning

1) Hovedbar:- hovedstangen kalles også shortist spennstang som vanligvis brukes nederst på platen med en avstand på 4 tommer mellom de to stangene. Hovedstang kalles også strekkstål fordi den er gitt i strekksonen til takplaten i bunnen med strekkfasthet av stål er nok flytestyrke og endelig strekkfasthet.

Vi bør bruke høy strekkstål i hovedstang Fe550D. tilstrekkelig mengde hovedstang brukt i kortere retning med 10 mm eller 12 mm diameter av stålstang i henhold til takplatearmering.

to) Tverrstang:- tverrstang kalles også som stang med lengre spenn eller fordelingsstang eller tverrstang hovedsakelig brukt på toppen av hovedstangen i kompresjonssonen til platen, tverrstang vanligvis dia på 8 mm eller 10 mm stang Stålstang brukt i lengre retning i henhold til takplatearmering .

● Hvordan beregne materiale som kreves for takstøping av 1800 kvadratmeter bygning

● Hvordan beregne materiale som kreves for takstøping av 1000 kvadratmeter bygning

● Hvordan beregne vekten av stålstang av forskjellig størrelse

Hva er støpeprosessen for takplater

Støping av takplater er prosessen med å legge og legge betongblanding i horisontal retning og struktur over murverk. Støping av takplatearmering hovedstang og tverrstang inn fordelt over forskalingsarealer av takplate og deretter legger vi betongblanding av M20 eller m25 karakter av betong som er kjent som takplatestøping.

LES OGSÅ:-

Hvor mange sementposer kreves for 1000 kvm takplate?

Hvor mange sementposer kreves for 1000 sq ft hus

1000 sq ft betongplate koster i India og rcc

Hvor mange sementposer kreves for 2000 sq ft hus

Hvor mange sementposer kreves for 1500 kvadratmeter hus?

1000 sq ft betongplate koster i India

Oppgitte dimensjoner:-

tykkelse på takplater varierer mellom  4 tommer til 6 tommer, men i denne beregningen tar vi takplatetykkelse på 5 tommer

Takplatetykkelse = 5'

Lengde på plate =40′

Bredde på plate=25′

Plateareal =25'×40'=1000sqft
M -20 -blanding =1:1,5:3 (betong)

  Byggekostnad for RCC-plate på 1000 kvadratfot
Byggekostnad for RCC-plate på 1000 kvadratfot

Takplate

●Volumberegning (vått og tørt volum)

1) våtvolum=Areal × tykkelse på platen
Vw= 1000 sqft× 5′
Vw= 1000sqft×5/12′
Vw = 416,66 cft
Hvis du vil konvertere det til kubikkmeter, bør du dele på 35,3147
1m3 =35,3147 cft
Våtvolum=416,66/35,3147=11,80 m3

to) Tørrvolumsberegning

vi vet at vått volum har tomrom og porer som er fylt med vann og bobler og kan fjernes med vibrator eller kompressormaskin, så det kreves mer mengde materiale.

tørt volum betyr blanding av sementsand og tilslag betong i tørr tilstand har flere hulrom og porer som fordampes i våt tilstand og volumet reduseres med 54 prosent i våt tilstand og volumet av tørr betong økes med 54 %, så vi kan multiplisere 1,54 i vått volum for å beregne tørt volum

Vd = 1,54 × 11,80 m3
Tørrvolum=18,17 m3

Takplate stålberegning

● Vektberegning av stål:- Mengden stål som kreves i takplater er ca. 0,5℅ til 1 % av tørt volum, deretter er gjennomsnittet 0,75 % av tørt volum

Vekt =0,75 % av tørt volum×tetthet av stål
Tetthet av stål er=7850 kg/m3

B = 0,75/100×18,17m3×7850kg/m3
Vekt=1070 kg=1,070 tonn

Så vekten av stålstang kreves for 1000 kvadratfot takplate = 1070 kg
Hvis markedsprisen for stålstang er 60 rupi per kg, er totalkostnaden for stålstang =1070×rs 60, Total kostnad = Rs 64200

Merk :- I India 2021 vil stålprisene øke noe, det er rundt Rs 70 per kg

1070 Kg Stålmengde som kreves for 1000 kvadratfot 5 tommer tykk RCC-plate i India, og byggekostnadene deres er omtrent 64200 Rs for stål (armeringsjern).

LES MER:- Hvis du vil vite hvor mye stål som kreves for 1000 sq ft takplate

Sand kreves for 1000 sq ft plate

I M20 er forholdet mellom sandsement og tilslag 1:1,5:3, i dette forholdet er 1,5 del sand
Total andel =1+1,5+3=5,5

Volum av sand i cft
Volum =1,5 /5,5×18,17×35,3147 jfr

Volum av sand =174,80 cft
Hvis markedsrenten er 80 rupi per CFT, er den totale kostnaden for mengden sand

Totalkostnad =rs80×174,80
= Rs 13984

LES OGSÅ:-

900 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

700 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

Byggekostnad på 1100 sq ft i India & materialmengde

Byggekostnad på 1400 sq ft i India & materialmengde

450 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

2000 sq ft hus byggekostnad & byggemateriale

Merk:- i India 2021 avhenger sandprisen av tilgjengelighet, beliggenhet og etterspørsel, den vil variere fra Rs 20 Rs 80 per cft, så du bør justere denne prisen i henhold til din plassering.

174 Cuft-sandmengde er nødvendig for 1000 kvadratfot 5 tommers tykk RCC-plate i India, og byggekostnadene deres er rundt 13984 Rs.

LES MER:- 1) hvor mye sand som kreves for 1000 kvadratmeter takplate

Sement kreves for 1000 sq ft plate

●Sementberegning:- in M20 blanding 1 del er sementmengde

Vekt sement=1/5,5×tørrvolum i m3×densitet sement
Tetthet av sement=1450kg/m3

Vekt =1/5,5×18,17 m3×1450 kg/m3
=4750 kg

1 pose sement =50kg
Antall poser =4750/50
=95 Poser sement

Hvis markedsrenten for sement er 350 rupier per pose, er totalkostnaden

Total kostnad = 95 × 350 kroner

= Rs 33250

Merk: - I India 2021 har prisen på sement økt litt, den er omtrent 400 Rs per pose, så du bør justere kostnadene for sement i henhold til markedsprisen

95 poser (4750 kg) sement kreves for 1000 kvadratfot RCC-plate i India, og konstruksjonsposten deres er rundt 33250 Rs for sement.

Spørsmål (1) Hvor mye sement vil være nødvendig i 1000 kvadratfot?

Svar- 76 til 114 sementposer vil være nødvendig i 1000 kvadratfot, denne mengden sement vil øke i henhold til tykkelsen på taket, da tykkelsen på taket er 4 tommer til 6 tommer i henhold til konstruksjonsdesignet. 76 poser med sement for 4 tommer tak, 95 poser for 5 tommer og 114 sementposer for 6 tommer tykkelse.

LES MER:- hvor mange sementposer kreves for 1000 sq ft takplate

Tilslag kreves for 1000 sq ft plate

●Aggregert beregning:-

i M20 bland det er 3 deler av samlet mengde

Volum av tilslag=3/5,5×tørrvolum i CFT
Volum =3/5,5×18,17×35,3147

Volum =349,60

Hvis markedsrenten for aggregatet er 70 rupees per CFT, er totalkostnaden for aggregatet

Totalkostnad =rs 70×349,60
Rs=rs 24472

Merk :- i India 2021 avhenger den samlede prisen av tilgjengelighet, beliggenhet og etterspørsel, den vil variere fra Rs 30 Rs 70 per cft, så du bør justere denne prisen i henhold til din plassering

349,60 Cut av samlet mengde kreves for 1000 kvadratfot 5 tommer tykk RCC-plate i India, og byggekostnadene deres er rundt 24472 Rs.

LES MER:- 1 CFT 10mm, 20mm og 40mm samlet vekt i kg

Byggekostnad på 1000 sq ft rcc-plate

total materialkostnad:-
Pris for stål = 64200 kr
Kostnad for sement = Rs 33250
Kostnad for sand = Rs 13984
Kostnad for stein = Rs 24472
Arbeidsavgift og maskinkostnad = Rs 50 000 (ca.)
Total kostnad = Rs 184906

1070 kg stål, 95 sekker (4750 kg) sement, 174,80 cuft-sand og 349,60 Cuft-tilslag er nødvendig for takstøping av 1000 sq ft rcc-betongplate i India, og byggekostnadene deres er omtrent 184906 Rs.

RCC arbeidshastighet per kvadratfot:- For å få en grov ide om RCC-arbeidshastigheten per sq ft, kan du få et hint fra denne formelen, men generelt antas det at RCC-arbeidshastigheten er 40 til 60 rupees per sq ft, ca. kostnaden for rcc-plate er rundt Rs180 til 200 per kvadratfot, hvor kostnadene for stål, arbeid, forskaling og materiale er inkludert.

Kostnad for 1000 sq ft rcc takplate: – i India er kostnaden for RCC-plate for 1000 sq ft, 5' tykk og sementbetong 1:1,5:3 tilnærmet kostnad på Rs 1,84 lac inkludert materiale, arbeid og MS stålstenger.

Byggekostnad for RCC-plate per kvadratfot:- For å få en grov idé for byggekostnad for rcc-plate per sq ft, du kan få et hint fra denne formelen, men generelt antas det at for å konstruere en RCC-takplate er kostnaden rundt Rs 180 til 200 per kvadratfot, hvor kostnadene for stål, arbeid, forskaling og materiale er inkludert .

RCC-takkostnad per sq ft i India 2021 :- i India 2021 økte markedsprisen for byggematerialesement, stål, sand og tilslag noe, stål er ca. RS 70 per kg og prisen på sement per pose er ca. Rs 400, for å få en grov ide om RCC-takkostnaden per kvadrat. fot, du kan få et hint fra denne formelen, men generelt antas det at for å konstruere en RCC-takplate, er kostnaden rundt Rs 180 til Rs 200 per sq ft, det vil inkludere kostnadene for stål, arbeid, forskaling og materiale.

Byggekostnad for RCC-plate per kvadratmeter:- For å få en grov idé for byggekostnad for rcc plate per kvm , du kan få et hint fra denne formelen, men generelt antas det at for å konstruere en RCC-takplate er kostnaden rundt Rs 1950 til 2150 per kvadratmeter, hvor kostnadene for stål, arbeid, forskaling og materiale er inkludert.

LES OGSÅ:-

Hvor mange sementposer kreves for 1000 kvm takplate?

Hvor mange sementposer kreves for 1000 sq ft hus

1000 sq ft betongplate koster i India og rcc

Hvor mange sementposer kreves for 2000 sq ft hus

Hvor mange sementposer kreves for 1500 kvadratmeter hus?

Byggekostnad for RCC-plate for kubikkmeter :- Til en grov idé for byggekostnad for rcc plate per m3 , du kan få et hint fra denne formelen, men generelt antas det at for å konstruere en RCC-takplate koster det rundt 19 000 til 21 000 Rs per kubikkmeter, hvor kostnadene for stål, arbeid, forskaling og materiale er inkludert.

1000 kvadratfot Chhat (tak) dhalai me Kitna Sariya, sement, sand (sand, sand) og steinsprut (gitti, grov sand) lagega ? iska svar hai:- 1000 kvadratfot Chhat dhalai mein 1076 kg Sariya, 95 poser sement, 175 cu ft sand ( sand, elvesand) & 350 cu ft stone chips ( gitti, grov sand) lagega.

●Nå er det din tur: –  lik og kommenter det over dette innlegget, hvis du har spørsmål og spørsmål om dette, spør du, tusen takk.

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor mye sand kreves for 1000 sq ft takplate?
  2. Hvor mye stål kreves for et hus på 1200 sq ft
  3. Byggekostnad for RCC betongplater per kvadratfot i India
  4. Hvor mye stål kreves for 100 sq ft rcc takplate?
  5. Hvordan beregne stålmengde for rcc plate