1500 sq ft hus byggekostnad og byggemateriale

1500 sq ft hus byggekostnad og byggemateriale | byggemateriale som kreves for 1500 kvadratmeter husbygging | hvor mye sement, sand, tilslag og stål kreves for 1500 kvadratmeter husbygging | kostnad for å bygge 1500 sq ft hus | hvor mye stål kreves for 1500 sq ft hus.

  1500 sq ft hus byggekostnad og byggemateriale
1500 sq ft hus byggekostnad og byggemateriale

Når vi planlegger ny husbygging er det mange spørsmål som dukker opp i tankene våre hva som vil være byggekostnaden for et 1500 sq ft hus. Se deg rundt budsjettene dine og planlegger å anslå. Byggingen av huset ditt anslag består av alle direkte og indirekte kostnader.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube KanalDu bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Byggemateriale eller byggemateriale som stål, sement, sand, tilslag, murstein, nettingtråd, betong og annet som kreves for bygging av hus. 1500 sq ft huskonstruksjonsestimat med byggematerialer består av layoutkostnad, kostnad for byggemateriale og utviklingskostnad. Utbyggingskostnad består av kostnad for anleggsarbeider og etterbehandlingskostnad.

1500 sq ft hus/tomteområde designkostnad

Først bør du planlegge tomteområdet ditt, vi bør konsultere en god arkitektingeniør eller designer som lager en vakker utforming av huset ditt som inneholder rom, kjøkken, laboratorier, trapper, terrasse, balkong, lagringsområde, parkering og annen plass som legges til. Ingeniøren vil belaste deg mellom 15.000 og 20.000 rupier for ditt design av 1500 sq ft tomteareal.

Pris/ byggekostnad for sivilt arbeid per kvadratfot

Kostnader for sivilt arbeid består av kostnadene for nødvendig byggemateriale eller konstruksjonsmateriale som sement-sandtilslag og stål som kreves for ditt fundament, sokkel, vegg, tak, grensevegg, brystningsvegg, puss, gulv og murverk. Kostnader for sivilt arbeid består også av forskalingskostnader, entreprenørkostnader og arbeidskostnader.

I India, i alle delstater Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Tamilnadu, Maharashtra, UP, MP, West Bangal og større byer Delhi, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Bengaluru, Chennai og andre landlige og urbane områder, i 2021, for sivilt arbeid, gjennomsnittlig kostnad for husbygging varierer fra Rs700 til Rs1000 per sq ft.

Pris/kostnad for etterbehandling av hus per kvm

Kostnader for etterarbeid i består av kostnader til gulv, flislegging, elektroinnredning, VVS sanitær, vanntank, sikring, brannsikkert, veggsparkel, maling, innfesting av Vinduer og dør.

I India, i alle delstater Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Tamilnadu, Maharashtra, UP, MP, West Bangal og større byer Delhi, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Bengaluru, Chennai og andre landlige og urbane områder, i 2021, for etterarbeid, Pris/kostnad for husbygging varierer fra Rs 500 til Rs 700 per sq ft.

Totalt sett er byggekostnaden for huset per sq ft

I India, i alle delstater Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Tamilnadu, Maharashtra, UP, MP, West Bangal og større byer Delhi, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Bengaluru, Chennai og andre landlige og urbane områder, Samlet sett er konstruksjonen kostnaden for et hus er kostnaden for sivilt arbeid, sammen med etterbehandlingskostnadene. Derfor kan den gjennomsnittlige byggekostnaden for en bolig på 1500 sq ft variere fra rundt 1200 Rs per sq ft til 1700 Rs per sq ft. Den vil inkludere kostnader for sivilt arbeid, etterarbeid, arbeidskostnader, forskalingskostnader og alle diverse kostnader av sikkerhet eller plangodkjenning av kommunal eller panchayat.

  2D og 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare
2D og 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare

1500 sq ft hus byggekostnad med nødvendig sement, sand og stål

Når vi gjør et grovt estimat for husbygging, ved å bruke tommelfingerregelen, vil sement koste rundt 16,4 % av totalkostnaden, sand vil koste rundt 12,3 % av totalkostnaden, tilslag vil koste rundt 7,4 % av totalkostnaden, stål vil koste rundt 24,6 % av totalkostnaden vil etterbehandler som maling, fliser, murstein koste rundt 16,5 % av totalkostnaden og montering som vindu, dør, rørleggerarbeid, elektrisk og sanitær vil koste rundt 22,8 % av totalkostnaden.

I India, 2021, ved hjelp av tommelfingerregel, for små boliger 1500 sq ft (50×30 sq ft (50×30 sq ft eller 60×25 sq ft) huskonstruksjon, er gjennomsnittlig kostnad for bygning i første etasje/G+0/1 etasje fra INR 18 lakh til INR 25 lakh, for G+1/2 etasje kan det være INR 30 lakh til INR 40 lakh, for G+2/3 etasje kan det være INR 42 lakh til INR 55 lakh, for G+3/4 etasje , det kan være INR 56 lakh til INR 70 lakh og for G+4/5-etasje kan det være INR 70 lakh til INR 85 lakh, basert på kvaliteten på materialet som er brukt og utformingen av huset ditt, første etasje koster lite være høyere enn Kostnadene for 2. etasje, 2. etasje og neste øvre etasje vil være 75 % av første etasje, denne byggekostnaden inkluderer kostnader for anleggsarbeid, etterarbeid, arbeidskostnader, forskalingskostnader og alle diverse sikkerhetskostnader eller plangodkjenning av Nagar nigam, kommunal eller panchayat.

Gjennomsnittlig kostnad for å bygge et hus på 1500 sq ft :- i henhold til indisk praksis kan gjennomsnittskostnaden for å bygge et hus avvike fra rundt Rs. 1200 til Rs. 1500 per sq ft. Så, for et 1500 sq ft hus, 1200×1500 = Rs.18,00,000 eller 1500×1500 = Rs. 22,50,000. Dermed kan gjennomsnittlig byggekostnad for å bygge et hus på 1500 sq ft variere fra Rs. 18 lakh til Rs. 22,5 lakh inkludert byggematerialer pluss arbeidskostnad.

Gjennomsnittlig kostnad for å bygge et hus på 1500 sq ft :- i henhold til amerikansk praksis kan gjennomsnittskostnaden for å bygge et hus variere fra rundt $90 til $150 per sq ft. Så, for et 1500 sq ft hus, 90×1500 = $135 000 eller 150×1500 = $225 000. Dermed kan gjennomsnittlig byggekostnad for å bygge et hus på 1500 sq ft variere fra $135.000 til $225.000 inkludert byggematerialer pluss arbeidskostnader.

Byggemateriale kreves for 1500 kvadratmeter husbygging

Byggematerialer eller byggematerialer som stål, sement, sand, tilslag, murstein, nettingtråd, betong og annet som kreves for bygging av et hus på 1500 sq ft. Ved å bruke tommelfingerregelen, gjør vi her en idé om å estimere gjennomsnittlig kostnad og mengde byggemateriale eller byggemateriale som kreves for et hus på 1500 kvadratmeter.

Mengde sement som kreves for 1500 sq ft hus

Når vi starter et prosjekt for bygging av 1500 kvadratmeter nytt hus, er det et spørsmål som oppstår i tankene hvor mange sementposer som kreves for 1500 kvadratmeter hus og hvor mye sement som kreves for 1500 kvadratfot hus.

Sement nødvendig for 1500 sq ft hus:- i India, for et lite bolighus, for bygning i første etasje, ved hjelp av tommelfingerregel, for 1500 sq ft hus, beregnes antall sementpose som kreves som = bebygget areal × 0,4, som f.eks. , sementposer = 1500 × 0,4 = 600, derfor kreves det i gjennomsnitt 600 poser med sement for 1500 sq ft huskonstruksjon i første etasje.

Mengde stål som kreves for 1500 sq ft hus

Når vi starter et prosjekt for bygging av 1500 kvadratmeter nytt hus, er det et spørsmål som oppstår i tankene hvor mye stål mengde som kreves for 1500 kvadratmeter hus.

Antall stål som kreves for et hus på 1500 sq ft:- i India, for et lite bolighus på 1500 sq ft, bygning i første etasje, ved hjelp av tommelfingerregelen, beregnes mengde stål som kreves som = bygd areal × 4 kg, for eksempel stålmengde = 1500 × 4 kg = 6000 kg, derfor kreves det 6000 kg (6 tonn) stålmengde for et hus på 1500 sq ft.

Mengde sand/fint tilslag som kreves for 1500 sq ft hus

Når vi starter et prosjekt for bygging av 1500 kvadratmeter nytt hus, er det et spørsmål som oppstår i tankene hvor mye sand/fint tilslag som kreves for 1500 kvadratmeter hus.

Sand/fint tilslag som kreves for et hus på 1500 sq ft:- i India, for et lite 1500 sq ft bolighus, bygning i første etasje, ved hjelp av tommelfingerregelen, beregnes mengde sand som kreves som = bebygget areal × 0,018 messing, som f.eks. , sandmengde = 1500 × 0,018 messing = 27 messing, 1 messingsand = 5 tonn, 27 messing = 27 × 5= 135 tonn, derfor kreves det i gjennomsnitt 135 tonn (2700 cft eller 77 kubikkmeter) sand/fint tilslag 0 for 1 mengde 0 tilslag sq ft hus.

Mengde tilslag/grov sand som kreves for 1500 sq ft hus

Når vi starter et prosjekt med bygging av 1500 kvadratmeter nytt hus, er det et spørsmål som oppstår i tankene hvor mye tilslag/grov sand mengde som kreves for 1500 kvadratmeter hus.

Mengde aggregat/grov sand som kreves for 1500 sq ft hus:- i India, for et lite bolighus på 1500 sq ft, bygning i første etasje, ved hjelp av tommelfingerregelen, beregnes mengden av aggregat som kreves som = bebygget areal × 0,0135 tonn, som f.eks. , samlet mengde = 1500 × 0,0135 messing = 20,25 messing, 1 messingtilslag = 4 tonn, 20,25 messing = 20,25 × 4 = 81 tonn, derfor kreves det i gjennomsnitt 81 tonn (2025 kubikkmeter eller 5 kubikkmeter) sandmasse 1500 kvm hus.

Antall murstein som kreves for 1500 sq ft hus

Når vi starter et prosjekt for bygging av 1500 kvadratfot nytt hus, er det et spørsmål som oppstår i tankene hvor mye murstein som kreves for 1500 kvadratfot hus og hvor mange antall murstein som kreves for 1500 kvadratfot hus.

Antall murstein som kreves for et hus på 1500 sq ft:- i India, for et lite bolighus, for bygning i første etasje, ved hjelp av tommelfingerregelen, for 1500 sq ft hus, er antall nødvendige murstein beregnet som = bebygget areal × 8 stykker , for eksempel, kvantum av murstein = 1500 × 8 stykker = 12000 nos, derfor kreves det i gjennomsnitt 12000 antall murstein for et hus på 1500 sq ft første etasje.

LES OGSÅ:-

900 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

700 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

Byggekostnad på 1100 sq ft i India & materialmengde

Byggekostnad på 1400 sq ft i India & materialmengde

450 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

2000 sq ft hus byggekostnad & byggemateriale

Materiale som kreves for å bygge 1500 sq ft hus

Her, i India, 2021, totalkostnad og mengde byggemateriale eller byggemateriale som kreves for 1500 sq ft hus.

Merk at prisen på byggematerialer går opp og ned i henhold til markedet og deres plassering, tilgjengelighet, transport, miljø og andre faktorer.

Den gjennomsnittlige kostnaden for byggematerialer er opptil 60 % av den totale byggekostnaden.

Estimatet av materialet som kreves for bygging avhenger av bebygd areal. Men den estimerte kostnaden kan variere avhengig av entreprenør og byggherre.

● Sement krever omtrent 600 poser og kostnadene deres er rundt 2,4 lakh, anta at sementprisen per pose er 400 Rs, så er totalkostnaden = 600 × 400 = Rs 240 000.

● Stål krever omtrent 6,0 MT og kostnadene deres er rundt 3,90 lakh, anta at stålprisen per kg er rundt 65, da totalkostnad = 6000 × 65 = 390 000 Rs.

● Sand krever omtrent 135 tonn og kostnadene deres er rundt 135 000 Rs. Anta at sandhastigheten per tonn er 1000 Rs, så er totalkostnaden = 135 × 1000 Rs = 135 000 Rs.

● Aggregat krever omtrent 81 tonn og kostnadene deres er rundt 81 000 Rs, anta at den samlede hastigheten per tonn er 1000 Rs, så totalkostnad = 81 × 1000 = Rs 81000.

● Murstein krever omtrent 12 000 nos og kostnadene deres er rundt rs 84000, anta at mursteinsprisen per 1000 stykker er rs 7000, så totalkostnad = rs 7000× 12 = rs 84000.

● Maling – Innvendig og utvendig bruk av maling per kvadratfot for vegger er 0,14 liter og 0,04 liter per vegg.

● Fliser – Et hus på 1500 kvadratfot vil kreve 150–200 fliser (2 fot x 2 fot).

Konklusjon:-

I henhold til amerikansk praksis kan gjennomsnittlig byggekostnad for å bygge et hus på 1500 sq ft variere fra $135.000 til $225.000 eller i henhold til indisk praksis kan variere fra Rs.18 lakh til 22.5 lakh inkludert byggematerialer pluss lønnskostnader.

Flere viktige innlegg:

  1. Hvordan beregne skjærelengden på stolstangen
  2. Topp 10 beste TMT-bar i India for husbygging
  3. Hvor mange sementposer i m25 betong
  4. Størrelse på tilslag brukt i RCC, PCC, plate, vei, bro og demninger
  5. Sementforbruk i puss 1:6 for 1m2 areal