2 (to) kjørefelts veibredde i India i henhold til IRC

2 (to) kjørefelts veibredde i India i henhold til IRC | tofelts kjørebanebredde | skulderbredde for tofelts vei | bredden på kjørebanen for to felt.

Veibyggingsavdelingen i India har satt opp Indian Road Congress (IRC). Indian Roads Congress (IRC) er Apex Body of Highway Engineers i landet som gir retningslinjer, regler og reguleringer for flere typer veisammentrekninger. Den oppdateres flere ganger med nye retningslinjer. I India håndteres alle saker knyttet til geometrisk design og struktur i henhold til IRC (Indian Road Congress).

Det er flere typer tofeltsveier i India konstruert av sentrale og statlige myndigheter i urbane og landlige områder, for eksempel National Highway (NH), statlig motorvei (SH), hovedvei (MDR), annen distriktsvei og (ODR) . Det vil bli bygget i slett eller fjellrike bratte og kuperte områder.2 enkeltfelts vei eller tofelts vei er en vei som tillater toveiskjøring og trafikk, kun ett felt i hver retning og vanligvis ingen midtre barriere, ett felt brukes for å komme og annet brukes for å gå. Den er bred nok til at alle typer kjøretøy kan passere hverandre. Avstanden mellom passeringsplasser varierer betydelig, avhengig av terreng og trafikkmengde på veien. En tofelts vei består av to hovedkomponent kjørebane (tofelts) for reiser og trafikk og skulder for kjøretøyer å stoppe og overnatting.

Bredden på en tofelts vei består av kjørebanebredde og margbredde. Marginbredde omfatter bredde på fortauskulder og ikke-asfaltert skulder. En kjørebane består vanligvis av et antall kjørefelt sammen med tilhørende skulder. Veikant er delen av veien utenfor kjørebanen.

Skulder er anordnet langs vegkanten og på beregnet for innkvartering av stoppkjøretøy, fungerer som nødspor for kjøretøy og gir sidestøtte. Skulderen skal være sterk nok til å tåle vekten av fullastet lastebil selv i våt tilstand. Skulderbredde bør være nødvendig for å gi arbeidsplass, ideell skulderbredde bør være 4,6 m og minimum er ca. 2,5 m. Skulderbredden avhenger også av tilgjengelig plass og høyde på overflaten som slett, fjell, bratt eller kupert område. I fjellområdet er det ganske vanskelig å bygge en vei, så bredden på skulderen er minimal og bredden er mindre enn i vanlig område.

Kjørebanebredde eller bredde på fortau som kjøretøyer kjører på avhengig av trafikkbredden Kjørefelt og antall kjørefelt. Bredde på trafikken Kjørefelt avhengig av kjøretøyets bredde og sideklaring. Sideklaring forbedrer driftshastigheten og sikkerheten for kjøretøy.

I henhold til IRC er den maksimalt tillatte bredden på et kjøretøy 2,44m tillatt, og ønsket sideklaring for tofeltsvei er ca. 0,53m på begge sider og senterklaring er ca. 1,06 meter. Dette krever minimum 3,5 m kjørefeltsbredde for en tofelts vei uten kantstein og med kantstein vil den kreve 3,75 meter bred.

2-felts veibredde i India i henhold til IRC

  2 (to) kjørefelts veibredde i India i henhold til IRC
2 (to) kjørefelts veibredde i India i henhold til IRC

I India, i henhold til IRC-regler og retningslinjer, holdes bredden på en 2- eller to- eller dobbelfelts vei for kjørebane rundt 7 meter bred uten fortauskant, og med fortauskant vil den være 7,5 meter bred for National Highway (NH), statlig motorvei (SH) ), hovedvei (MDR) og annen distriktsvei (ODR). Bredde på skulder for 2-felts vei holdes ca. maksimalt 4,6 m bred på begge sider og minimum 2,5 m bred, så maksimal bredde på kjørebane (bredde på kjørebane + skulderbredde) for to-felts vei er ca. 12 m bred og minimum på 9 meter avhengig av høyden på overflaten som sletter, fjell eller kuperte områder.

IRC-spesifikasjon for 2 Lane Road for National Highway (NH) og State Highway (SH)

● bredde på kjørebane – 7 m uten kantstein og 7,5 meter med kantstein
◆ skulderbredde i vanlig område – 2,5 m (på begge sider)
● skulderbredde i fjell eller kupert område – 0,90 m (på begge sider)
● bredden på kjørebanen i vanlig område er summen av bredden på kjørebanen og skulderbredden = (2 × 2,5) + 7 = 12 meter
● bredde på kjørebane i fjellområde er summen av bredde på kjørebane og skulderbredde = (2 × 0,90) + 7 = 8,80 meter.

IRC-spesifikasjon for 2-felts vei for hovedvei (MDR)

● bredde på kjørebane – 7 m
◆ skulderbredde i vanlig område – 1 m (på begge sider)
● bredden på kjørebanen i vanlig område er summen av bredden på kjørebanen og skulderbredden = (2 × 1) + 7 = 9 meter

IRC-spesifikasjon for 2-felts vei for andre distriktsvei (ODR)

● bredde på kjørebane – 7 m
◆ skulderbredde i vanlig område – 1 m (på begge sider)
● bredden på kjørebanen i vanlig område er summen av bredden på kjørebanen og skulderbredden = (2 × 1) + 7 = 9 meter

LES OGSÅ:-

4-felts veibredde i India i henhold til IRC

2 (to) kjørefelts veibredde i India i henhold til IRC

3-felts veibredde i India i henhold til IRC

Bredden på den nasjonale motorveien i India i henhold til IRC

Maksimal og minimum overhøyde i vei i henhold til IRC

Bredden på en kjørebane for 2-feltsvei

I henhold til retningslinjene til Indian Road Congress (IRC) for 2- eller dobbelfeltsvei, er bredden på kjørebanen omtrent 7 meter bred for National Highway (NH), State Highway (SH), Major District Road (MDR) og andre distrikter vei (ODR). Bredde på kjørebane 7 m bred inkluderer 2,44 m er maksimal tillatt bredde på kjøretøy og 0,53 m er deres sideklaring på begge sider og 1,06 meter senterklaring. Dette er standard og ideell bredde på kjørebanen for enkeltfeltsvei.

Bredde på skulderen for dobbel Lane Road

I henhold til retningslinjene til Indian Road Congress (IRC) for 2- eller dobbelfeltsvei, er bredden på skulderen mellom 0,90 m og 2,5 m bred på begge sider for NH, SH, MDR & ODR, avhengig av visse forhold, for eksempel høyde på jordoverflate, slette, fjellrike, bratte eller kuperte områder. I vanlig område for nasjonal og statlig motorvei bør skulderbredden være tilstrekkelig for å gi arbeidsplass, den bør være 2,5 m bred på begge sider. I bratte, kuperte eller fjellrike områder er det ganske vanskelig å bygge vei, så skulderbredden minimeres og reduseres til bare ca. 0,90 m bred på begge sider.

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor mye koster det å installere en LVL-bjelke
  2. Typer tilslag som brukes i bygningskonstruksjon
  3. Hvor mange sekker sement for 100 kvadratmeter område?
  4. Hva er Shallow foundation og hvor det leveres
  5. Hvilken størrelse stålbjelke for 30 fot spenn