2400 sq ft hus byggekostnad og byggemateriale

2400 sq ft hus byggekostnad og byggemateriale | byggemateriale som kreves for 2400 kvadratmeter husbygging | hvor mye sement, sand, tilslag og stål kreves for 2400 kvadratmeter husbygging | kostnad å bygge 2400 sq ft hus | hvor mye stål kreves for 2400 sq ft hus.

  2400 sq ft hus byggekostnad og byggemateriale
2400 sq ft hus byggekostnad og byggemateriale

Når vi planlegger nyhusbygging er det mange spørsmål som dukker opp i tankene våre hva som vil være byggekostnaden for et hus på 2400 sq ft. Se deg rundt budsjettene dine og planlegger å anslå. Byggingen av huset ditt anslag består av alle direkte og indirekte kostnader.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube KanalDu bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Byggemateriale eller byggemateriale som stål, sement, sand, tilslag, murstein, nettingtråd, betong og annet som kreves for bygging av hus. 2400 sq ft huskonstruksjonsestimat med byggematerialer består av layoutkostnad, kostnad for byggemateriale og utviklingskostnad. Utbyggingskostnad består av kostnad for anleggsarbeider og etterbehandlingskostnad.

2400 sq ft hus/tomteområde designkostnad

Først bør du planlegge tomteområdet ditt, vi bør konsultere en god arkitektingeniør eller designer som lager en vakker utforming av huset ditt som inneholder rom, kjøkken, laboratorier, trapper, terrasse, balkong, lagringsområde, parkering og annen plass som legges til. Ingeniøren vil belaste deg mellom 15.000 og 20.000 rupier for ditt design av 2400 sq ft tomteareal.

Pris/ byggekostnad for sivilt arbeid per kvadratfot

Kostnader for sivilt arbeid består av kostnadene for nødvendig byggemateriale eller konstruksjonsmateriale som sement-sandtilslag og stål som kreves for ditt fundament, sokkel, vegg, tak, grensevegg, brystningsvegg, puss, gulv og murverk. Kostnader for sivilt arbeid består også av forskalingskostnader, entreprenørkostnader og arbeidskostnader.

I India, i alle delstater Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Tamilnadu, Maharashtra, UP, MP, West Bangal og større byer Delhi, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Bengaluru, Chennai og andre landlige og urbane områder, i 2021, for sivilt arbeid, gjennomsnittlig kostnad for husbygging varierer fra Rs700 til Rs1000 per sq ft.

Pris/kostnad for etterbehandling av hus per kvm

Kostnader for etterarbeid i består av kostnader til gulv, flislegging, elektroinnredning, VVS sanitær, vanntank, sikring, brannsikkert, veggsparkel, maling, innfesting av Vinduer og dør.

I India, i alle delstater Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Tamilnadu, Maharashtra, UP, MP, West Bangal og større byer Delhi, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Bengaluru, Chennai og andre landlige og urbane områder, i 2021, for etterarbeid, Pris/kostnad for husbygging varierer fra Rs 500 til Rs 700 per sq ft.

Totalt sett er byggekostnaden for huset per sq ft

I India, i alle delstater Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Tamilnadu, Maharashtra, UP, MP, West Bangal og større byer Delhi, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Bengaluru, Chennai og andre landlige og urbane områder, Samlet sett er konstruksjonen kostnaden for et hus er kostnaden for sivilt arbeid, sammen med etterbehandlingskostnadene. Derfor kan den gjennomsnittlige byggekostnaden for en bolig på 2400 sq ft avvike fra rundt 1200 Rs per sq ft til 1700 Rs per sq ft. Den vil inkludere kostnader for sivilt arbeid, etterarbeid, arbeidskostnader, forskalingskostnader og alle diverse kostnader av sikkerhet eller plangodkjenning av kommunal eller panchayat.

  2D og 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare
2D og 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare

2400 sq ft hus byggekostnad med nødvendig sement, sand og stål

Når vi gjør et grovt estimat for husbygging, ved å bruke tommelfingerregelen, vil sement koste rundt 16,4 % av totalkostnaden, sand vil koste rundt 12,3 % av totalkostnaden, tilslag vil koste rundt 7,4 % av totalkostnaden, stål vil koste rundt 24,6 % av totalkostnaden vil etterbehandler som maling, fliser, murstein koste rundt 16,5 % av totalkostnaden og montering som vindu, dør, rørleggerarbeid, elektrisk og sanitær vil koste rundt 22,8 % av totalkostnaden.

I India, 2021, ved hjelp av tommelfingerregel, for små boliger 2400 sq ft (60×40 sq ft (60×40 sq ft) eller 80×30 sq ft) huskonstruksjon, er gjennomsnittskostnaden for bygning i første etasje/G+0/1 etasje fra INR 28 lakh til INR 40 lakh, for G+1/2 etasje kan det være INR 50 lakh til INR 62 lakh, for G+2/3 etasje kan det være INR 72 lakh til INR 85 lakh, for G+3/4 etasje , det kan være INR 95 lakh til INR 110 lakh og for G+4/5-etasje kan det være INR 115 lakh til INR 130 lakh, basert på kvaliteten på materialet som er brukt og utformingen av huset ditt, første etasje koster lite være høyere enn Kostnadene for 2. etasje, 2. etasje og neste øvre etasje vil være 75 % av første etasje, denne byggekostnaden inkluderer kostnader for anleggsarbeid, etterarbeid, arbeidskostnader, forskalingskostnader og alle diverse sikkerhetskostnader eller plangodkjenning av Nagar nigam, kommunal eller panchayat.

Byggemateriale kreves for 2400 kvadratmeter husbygging

Byggemateriale eller byggematerialer som stål, sement, sand, tilslag, murstein, nettingtråd, betong og annet som kreves for bygging av et 2400 sq ft hus. Ved å bruke tommelfingerregel gjør vi oss her en idé om å estimere gjennomsnittlig kostnad og mengde byggemateriale eller byggemateriale som kreves for et hus på 2400 kvadratmeter.

Mengde sement som kreves for 2400 sq ft hus

Når vi starter et prosjekt for bygging av 2400 kvadratfot nytt hus, er det et spørsmål som oppstår i tankene hvor mange sementposer som kreves for 2400 kvadratfot hus og hvor mye sement som kreves for 2400 kvadratmeter hus.

Sement nødvendig for hus på 2400 sq ft:- i India, for et lite bolighus, for bygning i første etasje, ved hjelp av tommelfingerregel, for 2400 sq ft hus, beregnes antall sementpose som kreves som = bebygget areal × 0,4, som f.eks. , sementposer = 2400 × 0,4 = 960, derfor kreves det i gjennomsnitt 9600 sekker med sement for 2400 sq ft huskonstruksjon i første etasje.

Mengde stål som kreves for 2400 sq ft hus

Når vi starter et prosjekt for bygging av 2400 kvadratmeter nytt hus, er det et spørsmål som oppstår i tankene hvor mye stål mengde som kreves for 2400 kvadratmeter hus.

Stålmengde som kreves for et hus på 2400 sq ft:- i India, for et lite bolighus på 2400 sq ft, bygning i første etasje, ved hjelp av tommelfingerregelen, beregnes mengde stål som kreves som = bebygget areal × 4 kg, for eksempel stålmengde = 2400 × 4 kg = 9600 kg, derfor kreves det 9600 kg (9,6 tonn) stålmengde for et hus på 2400 sq ft.

Mengde sand/fint tilslag som kreves for 2400 sq ft hus

Når vi starter et prosjekt med bygging av 2400 kvadratmeter nytt hus, er det et spørsmål som oppstår i tankene hvor mye sand/fin tilslagsmengde som kreves for 2400 kvadratmeter hus.

Sand/fint tilslag som kreves for et hus på 2400 sq ft:- i India, for et lite 2400 sq ft bolighus, bygning i første etasje, ved hjelp av tommelfingerregelen, beregnes mengde sand som kreves som = bebygget areal × 0,018 messing, som f.eks. , sandmengde = 2400 × 0,018 messing = 43,2 messing, 1 messingsand = 5 tonn, 43,2 messing = 43,2 × 5= 216 tonn, derfor kreves det i gjennomsnitt 216 tonn (4320cft eller 122 kvant/fin 0 kubikkmeter) sq ft hus.

Mengde tilslag/grov sand som kreves for 2400 sq ft hus

Når vi starter et prosjekt med bygging av 2400 kvadratmeter nytt hus, er det et spørsmål som oppstår i tankene hvor mye tilslag/grov sand mengde som kreves for 2400 kvadratmeter hus.

Mengde aggregat/grov sand som kreves for 2400 sq ft hus:- i India, for et lite bolighus på 2400 sq ft, bygning i første etasje, ved hjelp av tommelfingerregelen, beregnes mengden av aggregat som kreves som = bebygget areal × 0,0135 tonn, som f.eks. , aggregatmengde = 2400 × 0,0135 messing = 32,4 messing, 1 messingaggregat = 4 tonn, 32,4 messing = 32,4 × 4 = 130 tonn, derfor kreves det i gjennomsnitt 130 tonn (3240 kubikkmeter eller 92 kubikkmeter) sand tilslagsmengde 2400 kvm hus.

Antall murstein som kreves for 2400 sq ft hus

Når vi starter et prosjekt for bygging av 2400 kvadratfot nytt hus, er det et spørsmål som oppstår i tankene hvor mye murstein som kreves for 2400 kvadratfot hus og hvor mange antall murstein som kreves for 2400 kvadratfot hus.

Antall murstein som kreves for et hus på 2400 sq ft:- i India, for et lite bolighus, for bygning i første etasje, ved hjelp av tommelfingerregelen, for 2400 sq ft hus, er antall nødvendige murstein beregnet som = bebygget areal × 8 stykker , for eksempel, kvantum murstein = 2400 × 8 stykker = 19200 nos, derfor kreves det i gjennomsnitt 19200 antall murstein for 2400 sq ft hus i første etasje.

LES OGSÅ:-

900 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

700 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

Byggekostnad på 1100 sq ft i India & materialmengde

Byggekostnad på 1400 sq ft i India & materialmengde

450 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

2000 sq ft hus byggekostnad & byggemateriale

Materiale som kreves for å bygge 2400 sq ft hus

Her, i India, 2021, totalkostnad og mengde byggemateriale eller byggemateriale som kreves for 2400 sq ft hus.

Merk at prisen på byggematerialer går opp og ned i henhold til markedet og deres plassering, tilgjengelighet, transport, miljø og andre faktorer.

Den gjennomsnittlige kostnaden for byggematerialer er opptil 60 % av den totale byggekostnaden.

Estimatet av materialet som kreves for bygging avhenger av bebygd areal. Men den estimerte kostnaden kan variere avhengig av entreprenør og byggherre.

● Sement krever omtrent 9600 poser, og kostnadene deres er rundt 3,84 lakh, anta at sementprisen per pose er 400 Rs, så er totalkostnaden = 960×400= Rs384000.

● Stål krever omtrent 9,6 MT og kostnadene deres er rundt 5,20 lakh, anta at stålprisen per kg er rundt 65, da totalkostnad = 9600 × 65 = 624 000 Rs.

● Sand krever omtrent 216 tonn og kostnadene deres er rundt 216 000 Rs, anta at sandhastigheten per tonn er 1000 Rs, så er totalkostnaden = 216 × 1000 = Rs 216000.

● Aggregat krever omtrent 130 tonn og kostnadene deres er rundt 130 000 Rs, anta at den samlede hastigheten per tonn er 1000 Rs, så totalkostnad = 130 × 1000 = Rs 130000.

● Murstein krever omtrent 19600 nr. og kostnadene deres er rundt 137200 Rs, anta at mursteinsprisen per 1000 stykker er 7000 Rs, så totalkostnad = 7000 Rs × 19,6 = Rs 137200.

● Maling – Innvendig og utvendig bruk av maling per kvadratfot for vegger er 0,14 liter og 0,04 liter per vegg.

● Fliser – Et hus på 2400 kvadratfot vil kreve 300–350 fliser (2 fot x 2 fot).

Flere viktige innlegg:

  1. bbs av bjelkearmering og stålmengdeberegning
  2. BBS av flat plate og estimering av stålmengde
  3. Hva er minimum og maksimum diameter på stangen som brukes i plate, bjelke og søyle
  4. Hvordan beregne aksial bæreevne for søyle
  5. Hvor mye stål kreves for 1000 sq ft takplate?