4-felts veibredde i India i henhold til IRC

4-felts veibredde i India i henhold til IRC | 4 felts kjørebanebredde | skulderbredde for firefelts vei | bredden på kjørebanen for fire felt.

Veibyggingsavdelingen i India har satt opp Indian Road Congress (IRC). Indian Roads Congress (IRC) er Apex Body of Highway Engineers i landet som gir retningslinjer, regler og reguleringer for flere typer veisammentrekninger. Den oppdateres flere ganger med nye retningslinjer. I India håndteres alle saker knyttet til geometrisk design og struktur i henhold til IRC (Indian Road Congress).

Det er flere typer 4 Lane Road i India konstruert av sentrale og statlige myndigheter i urbane og landlige områder, for eksempel National Highway (NH), State Highway (SH) og MDR. Det vil bli bygget i slett eller fjellrike bratte og kuperte områder.Motorvei med to felt for trafikk i hver retning kalles 4 enkeltfelts vei. 4 enkeltfelts vei eller firefelts vei er en vei som tillater toveiskjøring og trafikk, to felt i hver retning, 2 felt brukt for pågående trafikk og andre 2 felt brukt for kommende trafikk og vanligvis tilstedeværelse av midtre barriere og fortauskant ved senter og nok skulderbredde i siden. Den er bred nok til at alle typer kjøretøy kan passere hverandre. En 4-felts vei består av tre hovedkomponenter kjørebane (fire felt) for reise og trafikk, midtre barriere og kantstein i midten og skulderen for kjøretøyer å stoppe og overnatting.

Bredden på en firefelts vei består av kjørebanebredde, median og kantsteinsbredde og margbredde. Marginbredde omfatter bredde på fortauskulder og ikke-asfaltert skulder. En kjørebane består vanligvis av et antall kjørefelt sammen med tilhørende skulder. Veikant er delen av veien utenfor kjørebanen.

Medianbarrierer skiller fysisk to motstående trafikk og hjelper til med å stoppe kjøretøyer som kjører inn i motsatte kjørefelt. De er ofte bygget i sentrum av brede urbane flerfeltsveier hvor de kan brukes til å stoppe fotgjengere som krysser veien på utrygge steder. Bredden på medianen er ca. 4 meter.

Kantstein er komponenten i en motorvei. En kantstein også kalt fortauskant er et vertikalt eller skrånende element anordnet langs kanten av et fortau eller en skulder for å gi styrke og beskytte kanten av fortauet. Bredden på fortauskanten er omtrent 0,5 meter på begge sider.

Skulder er anordnet langs vegkanten og på beregnet for innkvartering av stoppkjøretøy, fungerer som nødspor for kjøretøy og gir sidestøtte. Skulderen skal være sterk nok til å tåle vekten av fullastet lastebil selv i våt tilstand. Skulderbredde bør kreves for å gi arbeidsplass, ideell skulderbredde bør være 4,6 m og minimum er ca. 2,5 m. Skulderbredde også avhengig av tilgjengelig plass og høyde på overflaten som slett, fjell, bratt eller kupert område. I fjellområdet er det ganske vanskelig å bygge en vei, så bredden på skulderen er minimal og bredden er mindre enn i vanlig område.

Kjørebanebredde eller bredde på fortau som kjøretøyer kjører på avhengig av trafikkbredden Kjørefelt og antall kjørefelt. Bredde på trafikken Kjørefelt avhengig av kjøretøyets bredde og sideklaring. Sideklaring forbedrer driftshastigheten og sikkerheten for kjøretøy.

I henhold til IRC er den maksimalt tillatte bredden på et kjøretøy 2,44 m tillatt og ønsket sideklaring mellom to kjørefelt er ca. 0,53 m på begge sider og senterklaring er ca. 1,06 meter. Dette krever minimum kjørefeltbredde 3,5m.

Vedtatt kjørefeltbredde for National Highway i India er 3,5 meter. Følgelig blir den totale bredden på fire 4-felts motorveier 14 meter. I tillegg til dette er medianen i henhold til Indian Road Congress omtrent 4 meter bred, fortauskant på 0,5 meter og skulder på 4 meter bred bør gis på hver side for 4-felts vei, så totalbredden på 4-felts vei blir 27 meter. Matematisk beregning som 4-felts kjørebanebredde 3,5×4 = 14m, to skulderbredde 4×2 = 8m, to kantsteinsbredde 0,5 × 2 = 1m, en medianbredde = 4m, så totalbredden på 4-felts vei er 14 + 8 + 1 + 4 m = 27 meter.

4-felts veibredde i India i henhold til IRC

  4-felts veibredde i India i henhold til IRC
4-felts veibredde i India i henhold til IRC

I India, i henhold til IRC-regler og retningslinjer, er bredden på en 4- eller firefelts vei eller motorvei omtrent 26 til 27 meter bred. Dette inkluderer 14 m for kjørebane, 2,5 m asfaltert skulder og 1,5 m jordskulder på hver side, 4 meter medianbredde i midten og kantstein på 0,5 m på begge sider. Så mens synlig bredde er 27 meter, og deres faktiske bredde kan være opptil 45 meter. Noe mer bredde tar han opp av vollen som veien er anlagt på toppen av.

IRC-spesifikasjon for 4 Lane Road for National Highway (NH) og State Highway (SH)

● bredde på kjørebane – 14 m for 4 felt
● median barrierebredde – 4m
● dempe sjenanse – 0,5 m (på begge sider)
◆ skulderbredde – 4 m (på begge sider)
● Bredde på kjørebane inntil 45 m
● bredden på 4-felts vei for National Highway (NH) og State Highway (SH) – 27 m

Bredden på en kjørebane for 4 Lane Road

I India, i henhold til retningslinjene til Indian Road Congress (IRC), vedtok kjørefeltbredde for riksvei 3,5 m. Følgelig blir totalbredden på 4 (fire) motorveier eller veier 14 meter. Så bredden på en kjørebane for 4-feltsveien er omtrent 14 meter bred. I tillegg til dette er det 4 meter med median bredde i midten og kantstein på 0,5 m på begge sider.

Bredde på skulderen for firefeltsvei

I henhold til retningslinjene til Indian Road Congress (IRC) for 4- eller firefeltsvei, er bredden på skulderen mellom 3,5 m og 4 m bred på begge sider for NH og SH, avhengig av visse forhold som høyden av jordoverflaten, slett , fjellrike, bratte eller kuperte områder. I vanlig område for nasjonal og statlig motorvei bør skulderbredden være tilstrekkelig for å gi arbeidsplass, den bør være 4 m bred på begge sider.

LES OGSÅ:-

4-felts veibredde i India i henhold til IRC

2 (to) kjørefelts veibredde i India i henhold til IRC

3-felts veibredde i India i henhold til IRC

Bredden på den nasjonale motorveien i India i henhold til IRC

Maksimal og minimum overhøyde i vei i henhold til IRC

Bredde på medianen for firefeltsvei

I henhold til retningslinjene til Indian Road Congress (IRC) for 4- eller firefeltsvei, er bredden på medianen 4 m bred, gitt i midten for NH og SH avhengig av visse forhold. Det er en barriere som fysisk skiller to motsatte trafikker og hjelper til med å stoppe kjøretøy som kjører inn i motsatte kjørefelt.

Bredde på fortauskant for firefeltsvei

I henhold til retningslinjene til Indian Road Congress (IRC) for 4- eller firefeltsvei, er bredden på fortauskanten eller fortauskanten 0,5 m bred på begge sider for NH og SH, avhengig av visse forhold. Det er et skrånende element langs kanten av et fortau eller en skulder for å gi styrke og beskytte kanten av fortauet.

Flere viktige innlegg:

  1. Sementmørtelforhold for puss | puss og dets typer
  2. Strekkfasthet av stål | Yield & ultimate strekkstyrke
  3. Forskjellen mellom OPC og PPC sement
  4. Hvilken størrelse trelast for 20′, 16′, 18′, 10′, 12′ og 22 fot span
  5. Takplatetykkelse for 1, 2, 3 eller fleretasjes hus