bbs av bjelkearmering og stålmengdeberegning

bbs av bjelkearmering og stålmengdeberegning, Barbøyningsplan for bjelke , i dette emnet vet vi om BBS for bjelkearmering og stålmengdeberegning og stavbøyningsskjema for bjelke.

Vi vet at bjelke leveres i bygningskonstruksjon i sokkelplan, overliggernivå og vegg som veggbjelke. Minimumsstørrelsen på RCC-bjelken skal være 9 × 9 tommer eller 225 mm × 225 mm med 5 stålstang der 3 bar er på 12 mm dia som hovedarmering med en bøyd opp stang og 2 bar er på 10 mm dia armering brukt på toppen av bjelke som er kjent som ankerstang.

  bbs av bjelkearmering og stålmengdeberegning
bbs av bjelkearmering og stålmengdeberegning

  bbs av bjelkearmering og stålmengdeberegning
bbs av bjelkearmering og stålmengdeberegning

Typer armering (armeringsjern) brukt i bjelke

Det er tre typer armering som brukes i bjelkehovedstang, oppbøyd stang og ankerstang1) hovedbar :- vi vet at den nederste delen av bjelken er i strekksonen, armeringen som har høyere diameter på bunnen av bjelken i strekksonen er kjent som hovedstang

2) bøyd opp stang :- en hovedstang brukt som bunn av bjelke som bøyd opp stang som gir stabilitet til bjelken mot hengende og hogging bøyemoment. Oppbøyd stang er også kjent som sveivstang

3) ankerstang: – andre armering av mindre dimensjon som er gitt på toppen av bjelkens kompresjonssone er kjent som ankerstang.

BBS (Bar bøyeplan) av bjelke

Vi har gitt følgende data i henhold til diagram

Bjelkestørrelse = 225 × 300 mm

Tverrsnittslengde= 225 mm

Tverrsnittsbredde = 300 mm

Fri spennvidde = 4000 mm (fri spennvidde er avstanden mellom indre alder av to kolonner)

Gjennomsiktig deksel på alle sider = 20 mm

Dia på hovedstang =12 mm av 2 nr

Dia på bøyd stang =12 mm på 1nos

Dia på ankerstang = 10 mm av 2 nr

Dia på stigbøyler = 8 mm

Avstand mellom stigbøyle = 150 mm

  bbs av bjelkearmering og stålmengdeberegning
bbs av bjelkearmering og stålmengdeberegning

For bjelkens bøyeplan for bjelken må vi beregne følgende

1) kuttelengde på hovedstangen

2) kuttelengde på bøyd Up Bar

3) kuttelengde på ankerstang

4) kutte lengde på stigbøylen

5) antall stigbøyler

Hvordan beregne skjærelengden på hovedstangen i bbs av bjelken

1) kuttelengde på hovedstangen

Kuttelengde = fritt spenn + 2 (tverrsnittslengde av søyle) _ 2 klart deksel

Fri spennvidde = 4000 mm

Lengde på søyle =225 mm

Klart deksel = 20 mm

CL = 4000+(2×225)_(2×20) mm

CL = 4000+450_40 mm

Skjærelengde = 4410 mm

Kuttelengde på 2 hovedstang =2×4410 mm

Kuttelengde på 2 hovedstav=8820 mm

kuttelengde på bøyd stang i bbs av bjelke

  bbs av bjelkearmering og stålmengdeberegning
bbs av bjelkearmering og stålmengdeberegning

CL = CL av hovedstang + (2×0,42 H) _bøy

Skjærelengde på hovedstang = 4410 mm

H = høyde

H = bredde _ 2 klart deksel _ dia av hovedstang

H = 300 _2×20_12 mm

Høyde = 300_40_12 mm

Høyde = 300_52 mm

Høyde = 248 mm

Bøyeforlengelse = 4×1d (vi har 4 bøyningsvinkel som er 45° som er lik 1d og verdien av d er 12 mm diameter på hovedstangen

Bend = 4×12 mm = 48 mm

Sett alle verdiene i gitt formel

CL = CL av hovedstang + (2×0,42 H) _bøy

CL = 4410 +(2×0,42×248)_48 mm

C L = 4410+208_48 mm

Skjærelengde på bøyd stang = 4570 mm

3) total kuttelengde på 3 hovedstang

Total skjærelengde = 2 rette stang + 1 bøyd stang

Total kuttelengde = 8820+4570 mm

Total kuttelengde = 13390 mm

vekt av hovedstang og mengdeberegning av hovedstang for bbs av bjelke

Vi har én formel for ca beregning av vekt av armering

Vekt =( D^2/162)×lengde kg/m

Hvor vi har

Dia på hovedstang = 12 mm

Lengde på hovedstang = 13390 mm=13,39m

Vekt= (12×12/162)×13,39 kg

Vekt = 11,9 kg

Så total mengde stål som hovedstang trengs ca. 11,9 kilogram

mengdeberegning av ankerarmering for bbs av bjelke

Vi vet at skjærelengden på hovedstangen er lik skjærelengden på ankerstangen

Så vi har kuttelengde på to ankerstang er lik 8820 mm

Vi har lengde = 8820 mm =8,82 meter

Dia på ankerstang = 10 mm

Vekt = ( D^2/162)×lengde kg/m

Vekt = (10×10/162)×8,82 kg

Vekt = 5,44 kg

Så vi trenger 5,44 kg stål som ankerstang

total mengde stål som trengs for bbs av bjelke

Totalvekt av stål= vekt av hovedstang + vekt av ankerstang

Totalvekt =11,9 +5,44 kg = 17,34 kg

Så vi har ca 17,34 kilo stålarmering som kreves for 1 bjelke med størrelse 225×300×4000 mm

vi må beregne skjærelengden på stigbøylen

  bbs av bjelkearmering og stålmengdeberegning
bbs av bjelkearmering og stålmengdeberegning

Ø på stigbøylen = 8 mm

Størrelse bjelke = 225×300 mm

CL av stigbøyle = omkrets + kroklengde _ bøy

Omkrets= 2(a+b)

Lengde på en side = 225_2×20_2×4 (halv dia)

Lengde a = 225_40_8 mm

Lengde på a = 177 mm

Lengde på b = 300_2×20-2×4 mm

Lengde på b = 252 mm

Omkrets = 2(177+252) mm

Omkrets av stigbøyle = 858 mm

Kroklengde = 2×10d

Kroklengde = 2×10×8= 160 mm

Bøy = 4×1d (fire bøyninger på 45°)

Bend = 4×10 mm =40 mm

CL av stigbøyle = omkrets + kroklengde _ bøy

CL av stigbøyle= 858+160_40 mm

Klippelengde på stigbøyle = 978 mm =0,978 m

Du bør besøke:-

hvordan beregne skjærelengden på rektangulær stigbøyle

hvordan beregne skjærelengde på sirkulær stigbøyle

●Hvordan beregne skjærelengden på trekantbøylen

● 8) beregne antall stigbøyler

Lengde rett stang = 4410 mm

Avstand =150 mm

Antall stigbøyle = (lengde/avstand)+1

Antall stigbøyle= (4410/150) +1

Antall stigbøyle= 29,4 +1 =30,4

Avrundet det Antall stigbøyle= 30 nr

Flere viktige innlegg:

  1. 1000 sq ft husmaling koster i India
  2. Hva er RCC Foundation og dens betydning
  3. Hvor mye stål kreves for 1400 sq ft plate
  4. Hvor langt kan en 4″, 6″, 8″ og 10 tommers Z-purlin spenne
  5. Søylestørrelse for 7 m spennvidde og søyledesign Tommelregel