BBS av enveis plate og estimering av stålmengde

BBS for enveisplate og estimering av stålmengde, Plan for bøying av platestang BBS, i dette emnet vet vi om BBS av enveisplate og estimering av stålmengde armering brukt i plate. Vi vet at plate er svært viktig arbeid som overfører last trygt til bjelke og fra til søyle og last som virker på søylen trygt til jordbunnen.

Når vi starter vårt prosjekt og Fundament søyle og murverk og Beem når det er ferdig enn og viktigste arbeidet med å lage design av plate og hvordan lage BBS av enveis plate og estimering av Stål mengde og hvor mye mengde armering som kreves.

Hvis du beregner mengde stål som kreves for plate vil du gi ordre og kjøpe Stålmengde i henhold til krav, da du vet ekstra mye stål får korrosjon ved legging i åpent miljø som er skade på armering så vi bør kjøpe stål i henhold til krav og BBS av enveisplate hjelper deg å vite hvor mye stål som kreves for ditt takplatearbeid og for prosjektet ditt.i dette emnet diskuterer vi om BBS av enveisplate. La oss diskutere takplate

  BBS av enveis plate og estimering av stålmengde
BBS av enveis plate og estimering av stålmengde

Hva er typer plate?

Takplate :- takplate er konstruksjonsdesign som legges over horisontal overflate på murvegg og bjelke og søyle. Det er en horisontal struktur laget av tung betong. I strukturell design er plate av tre typer

1) flat plate: – den horisontale strukturplaten som støttes direkte av søylen eller murveggen er kjent som flat plate. Den har ingen veggbjelke, egenlast og levende last av flat plate overføres direkte til søyle eller murvegg og deretter til fundamentet og deretter til jordbunnen.

.2) enveis plate :- platen som er støttet av bjelker på to motsatte sider kun i enkelt retning som er enveis plate. Det er derfor enveis platebøyning i én retning og last som virker på den, som er egenlast og levende last kun fordelt på to motsatte sider i én retning.

Hvis forholdet mellom lengre spenn og kortere spenn er lik eller større enn 2, bør vi ta i bruk enveisplate. Og den vil bøye seg i en retning som er lengre retning av Span. Stort sett har enveisplater to parallelle bjelker som bærer last som virker på den av platen.

  BBS av enveis plate og estimering av stålmengde
BBS av enveis plate og estimering av stålmengde

3) toveis plate :- i toveisplate bæres den av bjelke på alle fire sider og last bæres i begge retninger. Og fordel belastningen på alle fire sider likt.

Det er grunnen til at den i toveis platen bøyes i begge retninger og motstand er gitt fra alle fire sider av bjelken for å tåle gravitasjonsbelastningen som virker på den ved dødlast og levende last. I toveisplateforholdet mellom lengre spenn og kortere spenn er mindre enn 2, så tok vi i bruk toveisplate.

Stål (armering) brukt i flat plate

Som vi vet er flat plate støttet direkte av søylen, så den har ingen bruk av sveivstang. To typer stang tilrettelagt for flat plate.

og andre rette stang med mindre dimensjon brukt som fordeling eller tverrstang og anordnet på toppen av platen over hovedstangen i lengre retning.

Stål ( armering) brukt på en måte plate

Som vi vet er det to typer stang som brukes i plate, en er hovedstang som også er kjent som sveivstang og den andre er distribusjonsstang.

På en måte er platehovedstang som er veivstang tilveiebrakt i strekksonen til plate som kun brukes i én retning med kortere spenn i bunnen av platen, og tverrstangen som er fordelingsstang er rett stang som legger over hovedstangen i lengre spenn.

Stål (armering) brukt i toveis plate

Toveis skivehovedstang som er sveivstang brukt i bunnen av plate i begge retninger for lengre spenn samt kortere spenn. Og det er tverrstang brukt i toppen av plate som er rett stang brukt over hovedstang.

BBS (barbøyningsplan) av enveis plate

I gitt diagram er det tverrsnittsareal som inneholder x-aksen langs horisontal retning og y-aksen langs vertikal retning.

Det er to typer stål levert på én måte platearbeid, først er hovedstangen som vil bli gitt langs Y-aksen og den andre er fordelingsstangen som vil bli gitt langs X-aksen.

● i dette emnet må vi bestemme følgende

1) antall hovedstang brukt langs y-aksen

2) antall fordelingsstang brukt langs x-aksen

3) kuttelengde og effektiv lengde på enkelt hovedstang brukt langs y-aksen

4) kuttelengde og effektiv lengde på enkelt distribusjonsstang brukt langs x-aksen

5) estimering av armeringsbehov i BBS av enveisplate

Anta at vi har gitt følgende data

Lengde på plate (X)= 3000 mm ( x-akse)

Lengde på plate (Y)= 6000 mm ( y -akse)

Forhold = lengre spenn/kortere spenn

= 6000/3000 =2 det er et forhold mellom lengre spenn og kortere spenn er lik 2, så bør vi ta i bruk enveisplate.

Diameter på hovedstang Dm = 10mm

Diameter på fordelerstang Dd=8mm

Tydelig deksel på alle sider C = 25 mm

Tykkelse på plate H= 150 mm

Avstand mellom hovedstang Sm = 125 mm

Avstand mellom fordelerstang Sd= 150 mm

●1) antall hovedstang brukt parallelt med x-aksen og kortere spenn

Nm= antall hovedstang ?

Sm = avstand = 125 mm

Bredde langs Y = 6000 mm

Vi har formel for å beregne antall hovedlinje

Nm =( width_2 cover)/mellomrom)+1

Nm =( Y_2C/Sm) +1

Nm = (6000mm_2×25)/125mm+1

Nm = (6000_50)/125+1

Nm = 47,6+1 = 48,6 vi runde på 48,6 er lik 49

Nm = 49 us

●2) antall fordelingsstang brukt parallelt med Y-aksen i lengre retninger

Nd= antall distribusjonsstang ?

Sd = avstand = 150 mm

Bredde langs X = 3000 mm

Vi har formel for å beregne antall distribusjonsstang

Nd =(lengde_2omslag)/mellomrom+1

Nd =( X_2C/Sd) +1

Nd = (3000mm_2×50)/150mm+1

Nd = 2950 mm/150 mm +1

Nd= 19,66 +1 runder vi på 19,66 som 20 så

Nd = 20 +1 = 21 us

beregne skjærelengden på enkelt stykke hovedstang for bbs av enveis plate

Cm1 = kuttelengde på enkelt stykke hovedstang

Cm1 = effektiv lengde + 2 (utviklingslengde) + 2 (lengde på skrå bøy) _ 2 bøy

Merk. Faktisk er dette på en måte plate slik at de har bruk av sveivstang eller bøyd opp stang bare i én retning og distribusjonsstang, og den har gitt utviklingslengde med leddseksjonen av søyle og plate .

Effektiv lengde = lengde på platen langs x akse_2 dekke

Utviklingslengde Ld=40d hvor d er diameteren til hovedstangen og hvis vi bruker M20 betongkvalitet og Fe415 stålkvalitet.

  BBS av enveis plate og estimering av stålmengde
BBS av enveis plate og estimering av stålmengde

Skråbend lengde = D

Nå beregner vi verdien av D

D = tykkelse _2 dekke _ d

Hvor Tykkelse=H = 150 mm
Deksel øverst og nederst =2×25mm

d = diameter på hovedstangen = 10 mm

Footing all disse verdiene vi får

D = 150_2×25_10 =90 mm

Bøy d = 45° = d =10 mm

Vi har formel for å beregne skjærelengden på enkelt stykke hovedstang

Cm1= (lengde _ 2 deksel) +2 Ld + 1×0,42×90_2×10

Hvor vi har

Lengde på spenn langs X-aksen = 3000 mm

Deksel = 25 mm

Cm1 = (3000 _2×25) +(2× 40×10) + (1×0,42×90 mm) _2×10

Cm1 = (3000_50) + 800 mm +37,80 _20

Cm1 = 2950 +800 mm +37,8_20

Cm1 = 3767,8 mm

Cm1 = 3767,8 mm = 3,768 meter

Beregn total skjærelengde for hovedstangen for bbs av enveis plate

Cm = total skjærelengde på hovedstang

Cm = Antall nos × skjærelengden på en hovedstang

Cm = Nm × Cm1

Cm = 49 × 3,768 meter = 184,632 meter

vektberegning av hovedstang av bbs av enveis plate

Vi har formel for vektberegning av hovedstang i Kilogram per meter

Vekt = (D^2/162)×L

Vi har Dm = diameteren på hovedstangen er 10 mm og lengden er 110,55 meter

Vekt =[ (10×10)/162]×184,632 kg/m

Vekt hovedstang Wm = 114 kg

beregne skjærelengden på enkelt stykke fordelingsstang av bbs av enveis plate

Cd1 = kuttelengde på enkelt stykke fordelerstang

Cd1 = effektiv lengde + 2 fremkallingslengde

Effektiv lengde = lengde på fotfeste_2 deksel

Merk. Faktisk er dette enveisplate, så de har bruk av sveivstang eller bøyd oppstang bare i enkeltretning og fordelingsstang, og den har gitt utviklingslengde med leddseksjonen av søyle og plate.

Vi har formel for å beregne skjærelengden på enkelt stykke fordelingsstang

Cd1= (lengde på y-akse _ 2 deksel) + 2Ld

Utviklingslengde Ld=40d hvor d er diameteren til fordelingsstangen og hvis vi bruker M20 betongkvalitet og Fe415 stålkvalitet.

Hvor vi har

Bredde på plate y = 6000 mm

Deksel = 25 mm

Dd=8mm diameter på fordelingsstangen

Cd1 = (6000 _2×25) + 2×40×8 mm

Cd1 = (6000_50) + 320 mm

Cd1 = 5950 +320 mm

Cd1 = 3950 +320 mm

Cd1 = 6267 mm = 6,267 m

beregne den totale skjærelengden på fordelingsstangen for bbs av enveis plate

Cd = total skjærelengde på fordelerstang

Cd = Antall nr

Cd = Nd × Cdl

Cd = 21 × 6,267 meter = 131,67 meter

●8) vektberegning av fordelingsstang

Vi har formel for vektberegning av distribusjonsstang i Kilogram per meter

Vekt = (D^2/162)×L

Vi har Dd = diameteren på fordelingsstangen er 8 mm og lengden er 131,67 meter

Vekt =[ (8×8)/162]×131,67 kg/m

Vekt fordelingsstang Wd = 52 kg

beregne totalt krav til armering for BBS for enveisplate

Totalvekt = Wm + Wd

Totalvekt = 114 kg + 52 kg

Totalvekt = 166 kg

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) beregne egenlast av kolonne

to) beregne egenlast av bjelke per meter

3) beregne platelast per kvadratmeter

4) beregne egenlast av murvegg per meter

5) den ultimate bæreevnen til kolonnen

● beregner nå tommelfingerregel

Hvis vi ønsker å vite mengden stål som kreves for 1 kvadratfot

Vi har dimensjon = 3000×6000mm

Som er areal = 3m × 6 m =18m2

Konverterer nå kvadratmeter til kvadratmeter

1m2 = 10.764 sq.ft

118m2 = 18×10,764 sqft = 194 sq.ft

194 sq.ft enveis plate vi trenger ca 166 kg stål

For 1sq.ft = 166/194=0,86 kg

For 100 sq.ft trenger vi = 86 kg

1) Tommelregel for hovedstang

For 1 kvadratfot = 114/194 =0,59 kg

For 100 sq ft = 59 kg

2) Tommelregel for distribusjonsstang

For 1 kvadratfot = 52/194 =0,27 kg

For 100 sq ft = 27 kg

Forhold = mengde fordelingsstang/ mengde hovedstang

Forhold = 27/59 = 1:2,2 betyr det at hvis du ønsker å kjøpe hovedstang 10 mm dia og distribusjonsstang på 8 mm dia, husker vi at hovedstangen bare er mer enn det dobbelte av fordelingsstangen.

Flere viktige innlegg:

  1. Hva er standardstørrelse på RCC-bjelkestruktur
  2. Trykkfasthet av M25 betong etter 7 dager og 28 dager
  3. Vekt armeringsjern per kubikkmeter betong
  4. 1 Bigha i acre | landmåleenhet i India
  5. Hva er forskjellen mellom enveisplate og toveisplate