BBS av flat plate og estimering av stålmengde

BBS (barbøyningsplan) for flat plate og estimering av stålmengde, i dette emnet vet vi om BBS for flat plate og estimering av stål (armerings) mengde brukt i plate og tommelfingerregel for stål i flat plate og typer plate: flat plate, enveis plate og toveis plate.

Vi vet at plate er svært viktig arbeid som overfører last trygt til bjelke og fra til søyle og last som virker på søylen trygt til jordbunnen.

Når vi starter vårt prosjekt og Fundament søyle og murverk og bjelke når det er ferdig enn og det viktigste arbeidet med å lage design av plate og hvordan lage BBS av flat plate og estimering av Stål mengde og hvor mye mengde armering som kreves.Hvis du beregner mengde stål som kreves for plate, vil du gi ordre og kjøpe Stålmengde i henhold til krav, da du vet ekstra mye stål får korrosjon ved legging i åpent miljø som er skade på armering

så vi bør kjøpe stål i henhold til kravet, og BBS av flat plate hjelper deg å vite hvor mye stål som kreves for ditt takplatearbeid og for prosjektet ditt. i dette emnet diskuterer vi om BBS av flat plate. La oss diskutere takplate

  BBS av flat plate og estimering av stålmengde
BBS av flat plate og estimering av stålmengde

Hva er typer takplater?

Takplate :- takplate er konstruksjonsdesign som legges over horisontal overflate på murvegg og bjelke og søyle. Det er en horisontal struktur laget av tung betong. I strukturell design er plate av tre typer

1) flat plate : Den horisontale strukturplaten som støttes direkte av søylen eller murveggen er kjent som flat plate. Den har ingen veggbjelke, egenlast og levende last av flat plate overføres direkte til søyle eller murvegg og deretter til fundamentet og deretter til jordbunnen.

  BBS av flat plate og estimering av stålmengde
BBS av flat plate og estimering av stålmengde

.2) enveis plate: – platen som er støttet av bjelker på to motsatte sider kun i én retning som er enveis plate. Det er derfor enveis platebøyning i én retning og last som virker på den, som er egenlast og levende last kun fordelt på to motsatte sider i én retning.

Hvis forholdet mellom lengre spenn og kortere spenn er lik eller større enn 2, bør vi ta i bruk enveisplate. Og den vil bøye seg i en retning som er lengre retning av Span. Stort sett har enveisplater to parallelle bjelker som bærer last som virker på den av platen.

3) toveis plate :- i toveisplate bæres den av bjelke på alle fire sider og last bæres i begge retninger. Og fordel belastningen på alle fire sider likt.

Det er grunnen til at den i toveis platen bøyes i begge retninger og motstand er gitt fra alle fire sider av bjelken for å tåle gravitasjonsbelastningen som virker på den ved dødlast og levende last.

I toveisplateforholdet mellom lengre spenn og kortere spenn er mindre enn 2, så tok vi i bruk toveisplate.

Stål (armering) brukt i flat plate

Som vi vet er flat plate støttet direkte av søylen, så den har ingen bruk av sveivstang. To typer stang tilveiebrakt for flat plate 1. rette stang med høyere dimensjon brukt som hovedstang og gitt nederst på platen i kortere retning. og 2. rette stang med mindre dimensjon brukt som fordeling eller tverrstang og gitt på toppen av platen over hovedstangen i lengre retning.

Stål (armering) brukt i enveis plate

Som vi vet er det to typer stang som brukes i plate, en er hovedstang som også er kjent som sveivstang og den andre er distribusjonsstang.

På en måte platehovedstang som er sveivstang som kun brukes i én retning med kortere spenn i bunnen av platen og tverrstang som er fordelingsstang er rett stang som legger over hovedstang i lengre spenn.

Stål (armering) brukt i toveis plate

Toveis skivehovedstang som er sveivstang brukt i bunnen av plate i begge retninger for lengre spenn samt kortere spenn. Og det er tverrstang brukt i toppen av plate som er rett stang brukt over hovedstang.

BBS (barbøyningsplan) av flat plate

Merk:- denne typen flate plater er utdatert og brukes ikke i byggeprosesser og i konstruksjonsdesign, men i landlige områder vil den bli gitt på grunn av lav økonomisk tilstand for bygningens takstøp.

  BBS av flat plate og estimering av stålmengde
BBS av flat plate og estimering av stålmengde

I gitt diagram er det tverrsnittsareal som inneholder x-aksen langs horisontal retning og y-aksen langs vertikal retning.

Det er to typer stål som leveres i flate plater, den første er hovedstangen som vil bli gitt langs Y-aksen og den andre er fordelingsstangen som vil bli gitt langs X-aksen.

● i dette emnet må vi bestemme følgende

1) antall hovedstang brukt langs y-aksen

2) antall fordelingsstang brukt langs x-aksen

3) kuttelengde og effektiv lengde på enkelt hovedstang brukt langs y-aksen

4) kuttelengde og effektiv lengde på enkelt distribusjonsstang brukt langs x-aksen

5) estimering av armeringsbehov i BBS av flat dekke

Anta at vi har gitt følgende data

Lengde på plate (X)= 3000 mm ( x-akse)

Lengde på plate (Y)= 4000 mm ( y -akse)

Diameter på hovedstang Dm = 10mm

Diameter på fordelerstang Dd=8mm

Tydelig deksel på alle sider C = 25 mm

Tykkelse på plate H= 150 mm

Avstand mellom hovedstang Sm = 125 mm

Avstand mellom fordelerstang Sd= 150 mm

●1) antall hovedstang brukt mot y-aksen og kortere spenn

Nm= antall hovedstang ?

Sm = avstand = 125 mm

Bredde langs Y = 4000 mm

Vi har formel for å beregne antall hovedlinje

Nm =( width_2 cover)/mellomrom)+1

Nm =( Y_2C/Sm) +1

Nm = (4000mm_2×25)/125mm+1

Nm = (4000_50)/125+1

Nm = 31,6+1 vi runde på 31,6 er lik 32

Nm = 32 +1 = 33 us

●2) antall fordelingsstang brukt mot X-aksen i lengre retninger

Nd= antall distribusjonsstang ?

Sd = avstand = 150 mm

Bredde langs X = 3000 mm

Vi har formel for å beregne antall distribusjonsstang

Nd =(lengde_2omslag)/mellomrom+1

Nd =( X_2C/Sd) +1

Nd = (3000mm_2×50)/150mm+1

Nd = 2950 mm/150 mm +1

Nd= 19,66 +1 runder vi på 19,66 som 20 så

Nd = 20 +1 = 21 us

beregne skjærelengden på enkelt stykke hovedstang i flat plate

Cm1 = kuttelengde på enkelt stykke hovedstang

Cm1 = effektiv lengde + fremkallingslengde

Merk. Egentlig er dette en flat plate, så de har ingen bruk av sveivstang eller bøyd stang, bare rett stang leveres som hovedstang og fordelingsstang, og den har en utviklingslengde med leddseksjonen av søyle og plate.

Effektiv lengde = lengde på platen langs x akse_2 dekke

Utviklingslengde Ld=40d hvor d er diameteren til hovedstangen og hvis vi bruker M20 betongkvalitet og Fe415 stålkvalitet.

Vi har formel for å beregne skjærelengden på enkelt stykke hovedstang

Cm1= (lengde _ 2 deksel) + Ld

Hvor vi har

Lengde på spenn langs X-aksen = 3000 mm

Dekke = 25 mm

Cm1 = (3000 _2×50) + 40×10

Cm1 = (3000_50) + 400mm

Cm1 = 2950 +400 mm

Cm1 = 3350 mm

Cm1 = 3350 mm = 3.350 meter

beregne total skjærelengde på hovedstang i flat plate

Cm = total skjærelengde på hovedstang

Cm = Antall nos × skjærelengden på en hovedstang

Cm = Nm × Cm1

Cm = 33 × 3.350 meter = 110.55 meter

vektberegning av hovedstang i bbs av flat plate

Vi har formel for vektberegning av hovedstang i Kilogram per meter

Vekt = (D^2/162)×L

Vi har Dm = diameteren på hovedstangen er 10 mm og lengden er 110,55 meter

Vekt =[ (10×10)/162]×110,55 kg/m

Vekt hovedstang Wm = 68,24 kg

beregne skjærelengden på enkelt stykke fordelingsstang i bbs av flat plate

Cd1 = kuttelengde på enkelt stykke fordelerstang

Cd1 = effektiv lengde + utviklingslengde

Effektiv lengde = lengde på fotfeste_2 deksel

Merk. Egentlig er dette Flat plate, så de har ingen bruk av sveivstang eller bøyd Up Bar, bare rett stang leveres som hovedstang og fordelingsstang, og den har forsynt med utviklingslengde med leddseksjonen av søyle og plate.

Vi har formel for å beregne skjærelengden på enkelt stykke fordelingsstang

Cd1= (lengde av y-akse _ 2 deksel) + Ld

Utviklingslengde Ld=40d hvor d er diameteren til fordelingsstangen og hvis vi bruker M20 betongkvalitet og Fe415 stålkvalitet.

Hvor vi har

Bredde på plate y = 4000 mm

Deksel = 25 mm

Dd=8mm diameter på fordelingsstangen

Cd1 = (4000 _2×25) + 40×8 mm

Cd1 = (4000_50) + 320 mm

Cd1 = 3950 +320 mm

Cd1 = 3950 +320 mm

Cd1 = 4270 mm = 4,270 m

beregne den totale skjærelengden til fordelingsstangen i bbs av flat plate

Cd = total skjærelengde på fordelerstang

Cd = Antall nr

Cd = Nd × Cdl

Cd = 21 × 4,270 meter = 89,67 meter

●8) vektberegning av fordelingsstang

Vi har formel for vektberegning av distribusjonsstang i Kilogram per meter

Vekt = (D^2/162)×L

Vi har Dd = diameteren på fordelingsstangen er 8 mm og lengden er 89,67 meter

Vekt =[ (8×8)/162]×89,67 kg/m

Vekt fordelingsstang Wd = 35,43 kg

beregne totalt krav til armering for BBS av flat dekke

Totalvekt = Wm + Wd

Totalvekt = 68,24 kg + 35,43 kg

Totalvekt = 103,67 kg

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) beregne egenlast av kolonne

to) beregne egenlast av bjelke per meter

3) beregne platelast per kvadratmeter

4) beregne egenlast av murvegg per meter

5) den ultimate bæreevnen til kolonnen

beregning av tommelfingerregel for stål for flat plate

Hvis vi ønsker å vite mengden stål som kreves for 1 kvadratfot

Vi har dimensjon = 3000×4000mm

Som er areal = 3m × 4 m =12m2

Konverterer nå kvadratmeter til kvadratmeter

1m2 = 10.764 sq.ft

12m2 = 12×10,764 sqft = 130 sq.ft

130 kvm flat plate trenger vi ca 104 kg stål

For 1sq.ft = 104/130=0,8 kg

For 100 sq.ft trenger vi = 80 kg

1) Tommelregel for hovedstang

For 1 kvadratfot = 68,24/130 =0,53 kg

For 100 sq ft = 53 kg

2) Tommelregel for distribusjonsstang

For 1 kvadratfot = 35,43/130 = 0,27 kg

For 100 sq ft = 27 kg

Forhold = mengde fordelingsstang/ mengde hovedstang

Forhold = 27/53 = 1:2 betyr det at hvis du ønsker å kjøpe hovedstang 10 mm dia og distribusjonsstang på 8 mm dia, husker vi at hovedstangen bare er det dobbelte av fordelingsstangen.

Flere viktige innlegg:

  1. Hvilken størrelse lvl skal spenne over 22 fot
  2. Anslå og dekningsområde for veggkitt, grunning og maling
  3. Hvor mye koster det å bygge et 12'×12' rom
  4. Bulking av sand, dens årsak, graf og testprosedyre
  5. Sillnivå | Sillhøyde | forskjell mellom terskel og overliggerhøyde