BBS for fotfeste og estimering av stålmengde

BBS for fotfeste og estimering av stålmengde, Bøyeplan for fotstang BBS og stålmengde som kreves for fotfeste

introduksjon :- i dette emnet vet vi om BBS av fotfeste og estimering av Stål mengde armering brukt i fotfeste. Vi vet at fotfeste er svært viktig arbeid for fundament som overfører lasten som virker på søylen på en sikker måte til jordbunnen.

Når vi starter vårt prosjekt starter først og viktigste arbeidet med å lage design av fot og hvordan lage BBS av fot og estimering av Stål mengde og hvor mye mengde armering som kreves.Hvis du beregner mengde stål som kreves for fotfeste vil du gi ordre og kjøpe Stål mengde i henhold til krav, da du vet ekstra mye stål får korrosjon ved legging i åpent miljø som er skade på armering så vi bør kjøpe stål i henhold til krav og BBS med fotfeste hjelper deg å vite hvor mye stål som kreves for fotfestearbeidet og for prosjektet ditt. i dette emnet diskuterer vi om BBS av isolert fotfeste.

  BBS for fotfeste og estimering av stålmengde
BBS for fotfeste og estimering av stålmengde

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) beregne egenlast av kolonne

to) beregne egenlast av bjelke per meter

3) beregne platelast per kvadratmeter

4) beregne egenlast av murvegg per meter

5) den ultimate bæreevnen til kolonnen

isolert fotfeste: – isolert fotfeste er definert som foten som påføres under søylen i jorda for å omfordele belastningen som kommer på søylene trygt til jordbunnen. Isolert fot er av en enkelt søyle, det vil være i forskjellige former som rektangulær form, firkantet form, trapesformet form. Men i dette emnet diskuterer vi trapesformet form på isolert fotfeste.

BBS (bar bøyeplan) av fotfeste

I gitt diagram er det tverrsnittsareal som inneholder x-aksen langs horisontal retning og y-aksen langs vertikal retning.

Det er to typer stål som leveres i fotarbeid, den første er hovedstangen som vil bli gitt langs Y-aksen og den andre er fordelingsstangen som vil bli gitt langs X-aksen.

  BBS for fotfeste og estimering av stålmengde
BBS for fotfeste og estimering av stålmengde

● i dette emnet må vi bestemme følgende

1) antall hovedstang brukt langs y-aksen

2) antall fordelingsstang brukt langs x-aksen

3) kuttelengde eller effektiv lengde på enkelt hovedstang brukt langs y-aksen

4) kuttelengde eller effektiv lengde på enkelt distribusjonsstang brukt langs x-aksen

5) estimering av armeringsbehov i BBS av fotfeste

Anta at vi har gitt følgende data

Lengde på fot (X)= 1500 mm ( x-akse)

Fotbredde (Y)= 1200 mm (y-akse)

Diameter på hovedstang Dm = 12mm

Diameter fordelerstang Dd=12mm

Tydelig deksel på alle sider C = 50mm

Tykkelse på foten H= 300 mm

Avstand mellom hovedstang Sm = 150 mm

Avstand mellom fordelerstang Sd= 150 mm

●1) nummeret på hovedstangen som brukes mot y-aksen

Nm= antall hovedstang ?

Sm = avstand = 150 mm

Bredde langs Y = 1200 mm

Vi har formel for å beregne antall hovedlinje

Nm =( bredde/avstand)+1

Nm =( Y/Sm) +1

Nm = (1200mm/150mm)+1

Nm = 8 +1 = 9 us

●2) nummeret på distribusjonsstangen som brukes mot X-aksen

Nd= antall distribusjonsstang ?

Sd = avstand = 150 mm

Bredde langs X = 1500 mm

Vi har formel for å beregne antall distribusjonsstang

Nd =( lengde/mellomrom)+1

Nd =( X/Sd) +1

Nd = (1500 mm/150 mm)+1

Nd = 10 +1 = 11 us

beregne skjærelengden på enkelt stykke hovedstang for fotfeste

Cm1 = kuttelengde på enkelt stykke hovedstang

Vi har formel for å beregne skjærelengden på enkelt stykke hovedstang

Cm1= (fotlengde _ 2 deksel) + 2(H _2 deksel) _ 2( bøy)

Hvor vi har

Lengde på fot y = 1500 mm

Dekke = 50 mm

Tykkelse H = 300 mm

Bend = 2dm hvis bøy er gitt ved 90 graders vinkel dm betyr diameter på hovedstang

Cm1 = (1500 _2×50) + 2(300_2×50) _2(2×12)

Cm1 = (1500_100) +(600_200)_48 mm

Cm1 = 1400 +400_48 mm

Cm1 = 1800 _48 mm

Cm1 = 1752 mm = 1,752 mm

beregne total skjærelengde på hovedstangen i fotfeste

Cm = total skjærelengde på hovedstang

Cm = Antall nos × skjærelengden på en hovedstang

Cm = Nm × Cm1

Cm = 9 × 1,752 meter = 15,768 meter

vektberegning av hovedstang i fotfeste

Vi har formel for vektberegning av hovedstang i Kilogram per meter

Vekt = (D^2/162)×L

Vi har Dm = diameteren på hovedstangen er 12 mm og lengden er 15,768 meter

Vekt =[ (12×12)/162]×15,768 kg/m

Vekt hovedstang Wm = 14,016 kg

beregne skjærelengden på enkelt stykke fordelerstang i fotfeste

Cd1 = kuttelengde på enkelt stykke fordelerstang

Vi har formel for å beregne skjærelengden på enkelt stykke fordelingsstang

Cd1= (bredde på fot _ 2 deksel) + 2(H _2 deksel) _ 2( bøy)

Hvor vi har

Fotbredde y = 1200 mm

Dekke = 50 mm

Tykkelse H = 300 mm

Bend = 2Dd hvis bøy er gitt ved 90 graders vinkel dm betyr diameter på fordelingsstang

Cd1 = (1200 _2×50) + 2(300_2×50) _2(2×12)

Cd1 = (1200_100) +(600_200)_48 mm

Cd1 = 1100 +400_48 mm

Cd1 = 1500 _48 mm

Cd1 = 1452 mm = 1,452 mm

beregne total skjærelengde på fordelingsstangen i fot

Cd = total skjærelengde på fordelerstang

Cd = Antall nr

Cd = Nd × Cdl

Cd = 11 × 1,452 meter = 15,972 meter

vektberegning av fordelingsstang i fot

Vi har formel for vektberegning av distribusjonsstang i Kilogram per meter

Vekt = (D^2/162)×L

Vi har Dd = diameteren på fordelingsstangen er 12 mm og lengden er 15,972 meter

Vekt =[ (12×12)/162]×15,972 kg/m

Vekt fordelingsstang Wd = 14,2 kg

beregne totalt krav til armering (stål) for BBS av fotfeste

Totalvekt = Wm + Wd

Totalvekt = 14,016 kg + 14,2 kg

Totalvekt = 28,216 kg

Flere viktige innlegg:

  1. Hvilken størrelse lvl skal spenne over 30 fot
  2. Hvor mange leiligheter kan bygges i 1200 sq ft
  3. Vastu av studierom | studierom vastu tips og farge
  4. Hvor mye sement og sand kreves for mørtel 1:4?
  5. Hvor mye maling trenger jeg for et 10×10, 10×12 og 12×15 rom