betong

Hvordan beregne mengde stål og betong i kolonne

Hvordan beregne mengde stål og betong i kolonne og også vite om mengdeberegning av sandsement og tilslag i kolonne

Les Mer

Mengdeberegning av betong for dpc og fuktsikker grov

Mengdeberegning av betong for dpc og hva er fuktsikker bane og full form av DPC og sementsand og tilslagsberegning for dpcLes Mer

Hvordan beregne volum av betong for sylinder

Hvordan beregne volum av betong for sylinder og også vite om mengdeberegning av betong for sirkulær søyle

Les Mer

hvordan beregne mengde sementmørtel i gips

Hva er puss og typer og hvordan beregne mengde sementmørtel i gips og også beregne mengde sement og sand til puss

Les Mer

Herdetid for betongkonstruksjon før fjerning av rammeverk

Herdetid for betongkonstruksjon før fjerning av rammeverk og forskaling og forskaling og forholdsregler under forskaling, betongherdetid for plate

Les Mer

Mengde sementsand og tilslag i 10 m3 betong

Mengde sementsand og tilslag i 10 m3 betong, beregn sementsand og tilslagsmengde i M10 M15 M20 og M25 betongkvalitet

Les Mer

Hva er forskjellen mellom Rbc og Rcc betong

Hva er forskjellen mellom RBC og Rcc betong og i RBC murstein fungerer som bare fyllmateriale og styrken til RBC betong er mye lavere enn RCC

Les Mer

Hvordan beregne egenlast av murvegg | dødvekt

Hvordan beregne egenlast av murvegg per meter og egenlast er fast struktur av murvegg som er statisk og permanent last

Les Mer

Hvordan beregne egenvekt av plate | dødlast av plate

Hvordan beregne egenvekt av plate og hvordan beregne platelast på søyle egenlast av plategulv etterbehandlingslast av plate og levende last

Les Mer

Hvordan beregne egenvekt av søyle og bjelke

Hvordan beregne egenvekt av søyle det er en forskjellig type last som virker på søyle som er egenvekt av søylebjelke per meter egenvekt av plate

Les Mer

Hvordan beregne belastning for bjelke per meter løpelengde

Hvordan beregne belastningen for bjelke per meter løpende lengdebelastning påført av bjelken som virker på søylen og som er fordelt i foten og i jorda

Les Mer

Hvordan beregne forskalingsarealet til søyle, bjelke og plate

Hvordan beregne forskalingsarealet til søyle-, bjelke- og plateforming er midlertidige arrangementer Rammekonstruksjon laget av ståltre og kryssfiner

Les Mer

10×12 (120 sq ft) ettroms byggekostnad i India

i India kan byggekostnadene på 10×12 eller 120 sq ft fullt møblert av ett rom variere mellom Rs 1,6 lakh til Rs 2 lakh og Rs 3,5 lakh til Rs 4 lakh for 2 rom

Les Mer

1 kubikkmeter 20 mm samlet vekt i Kg

1m3 av 20mm,10mm & 40mm aggregatvekt i kg, og vi vet at enhetsvekt av aggregat er 1420 - 1680 kg/m3 og 1 kubikkmeter 20 mm aggregatvekt i kg

Les Mer

1 messing 10mm & 20mm samlet vekt i kg

1 messing 10 mm og 20 mm tilslagsvekt i kg, generelt er tilslag to typer fint tilslag og grovt tilslag og deres vekt er 4500 kg

Les Mer

1 cft 10mm & 20mm samlet vekt i kg

1 CFT 10 mm og 20 mm tilslagsvekt i kg og tetthet av tilslag varierer mellom 1450 kg/m3 til 1680 kg/m3, 10 mm tilslag har høyere tetthet enn 20 mm

Les Mer

1 tonn 10 mm 20 mm og 40 mm tilslag konverteres til cft

1 tonn 10 mm 20 mm og 40 mm tilslag konverteres til cft, tetthet av fint tilslag er 1680 kg/m3 og grov tilslagstetthet er 1450 kg/m3

Les Mer

100 cft River & M sandvekt i kg og tonn | Sandvekt

100 cft elve- og M-sandvekt i kg og tonn, generelt er 100 cft en elvesandvekt 4672 kg eller 4.672 tonn og M-sandvekt er 4955 kg eller 4.955 tonn

Les Mer

1 CFT sandvekt i kg | River & M sandvekt

1 CFT sandvekt i kg | Elve- og M-sandvekt avhenger av flere faktorer som våt, tørr, løs og pakket tetthet 1450 - 2082 kg/m3

Les Mer

1 tonn 10 mm 20 mm og 40 mm tilslag konverteres til m3

1 tonn 10 mm 20 mm og 40 mm tilslag konverteres til m3, 10 mm tilslag er fint tilslag og 20 mm og 40 mm er grovt tilslag og tetthet er 1680 kg/m3

Les Mer