Byggefundament plan og prosess

Byggefundament plan og prosess. i bygningen fundament layout plan og prosess er viktig fase av bygningskonstruksjon. Sivilingeniør bestemmer seg for å lage plan og design av fundament i henhold til laststrukturen til bygningen og type jord som myk jord hard jord og steinete overflate

  Byggefundament plan og prosess
Byggefundament plan og prosess

i bygningen fundament layout plan og prosess er viktig fase av bygningskonstruksjon. Sivilingeniør bestemmer seg for å lage plan og design av fundament i henhold til laststrukturen til bygningen og type jord som myk jord hard jord og steinete overflate.

I fundament layout plan design består av ulike prosedyrer og trinn, først bør vi lage planen for å bygge konstruksjon av bolig eller forretningsformål med hjelp av sivilingeniør. lag planen og utformingen av huset ditt etter valg og anslå mengden og kostnadene for materiale som stålsandsement og tilslags- og arbeidskostnad.og i dette emnet vet vi bare om bygningsfundamentplan og prosess.

  Byggefundament plan og prosess
Byggefundament plan og prosess

Hva er bygningsfundamentplan og prosess

byggegrunnlag:- Grunnleggende arbeid er viktig i bygningskonstruksjonens fase, fundamentdesign hovedsakelig basert på bæreevne, det er en bærende struktur laget i den nedre strukturen til bygningen i jordjord.

Først bør vi bestemme type jord som hard jord, myk jord og steinete jord og sandjord, så bør vi bestemme oss for å lage fundamenteringsprosessen. Det er flere trinn og prosedyrer for å bygge fundament: -

  Byggefundament plan og prosess
Byggefundament plan og prosess

Hva er trinnene i prosessen med fundamentlayout

De forskjellige trinnene i prosessen med fundamentoppsett er følgende:
1) Jordarbeidsgraving
2) sand fylling
3) murstein flat soling
4) PCC arbeid
5) RCC arbeid av kolonne
6) jord-sandfylling
7) bakkeutjevning
8) sokkelbjelke
9) DPC-lag

Hva er jordarbeidsgraving i fundamentoppsett?

i henhold til design og bygningsplan bør vi først grave ut jord eller foreta jordgraving med arbeid eller maskin.

Vi vet at jord har mange typer som sandjord, hard jord, myk jord og steinete jord. Vi bør huske på naturen til jord mens vi foretar jordutgravningen. Generelt utføres jordarbeidsgraving for fundamentering dimensjonen er omtrent 5'×5'×5′.

  Byggefundament plan og prosess
Byggefundament plan og prosess

Hva er sandfylling i fundamentplanen?

For det andre, en viktig prosess for fundamenteringsarbeid i sandfylling, bør vi plassere fint tilslag av sand opptil 3 tommer høyde i 5'×5' dimensjon og jevne det ut hele jorden arbeid utgraving.

Hva er mursteinssåling i fundamentplan?

etter å ha plassert 3 tommers sandnivå i jordgraving, bør vi plassere ett lag med murstein på flatt sted opptil 3 tommer høyde i dimensjon 5'×5'.

Hva er PCC-arbeid i foundation?

etter å ha plassert ett lag med mursteinssoling, få PCC til å fungere i blandingsforhold på 1:2:4 sementsand og tilslag og utjevne det opptil 4 tommer høyde i dimensjon 5'×5'.

RCC arbeid av søyle i fundament

RCC arbeid i viktig fase i grunnarbeid. I henhold til utforming av hus bør vi bruke nøyaktig mengde stål og betong.

generelt betong armering brukes i blandingsforhold av (1:1,5:3) sementsand og tilslag. RCC-arbeid utføres i rektangulær trapesform -rektangulær størrelse er redusert med 3 tommer fra begge side slik at den har en rektangulær RCC dimensjonen er 4,5′ × 4,5′ opp til høyde på 6 tommer og trapesformet RCC-arbeid med dimensjon opp til 1 fot og kolonne som er laget har dimensjon 10″×10″ opp til høyde på 2,5 fot.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

3) hvordan beregne vekten av bløtt stålplate og utlede formelen

4) beregne mengde sement Sand for murverk på 10m3

5) sementberegning i flisarbeid på hundre kvadratfots areal

6) vektberegning av stålstang og formelen

7) hva er innblanding av betong og dens typer og dens egenskaper

jord-sandfylling:- gjenværende plass til jordarbeid utgraving er fylt med jordsandblanding opp til bakkenivå.

*7) bakkeutjevning :- bakkeutjevning gjøres ved murt flatsoling. 2-3 flate mursteinssjikt legges over bakken som forbinder hele søylen og gir formen til murveggen til bygningen.

*8) sokkelbjelke:- sokkelbjelke RCC-arbeid er viktig fase for grunnarbeid det leveres over bakken etter murt flatsoling.

*9) DPC-lag :- det er fuktsikkert Lag over sokkelbjelken for å forhindre at murvegg blir fuktig. Vi vet at på grunn av kapillærvirkning av vann kommer det fra jord til murvegg, bør vi gi et tykt lag på 25 mm DPC-lag over sokkel stråle.

●Nå er det din tur: – hvis du er glad for å se dette emnet, lik gjerne, del og kommenter, og hvis du har spørsmål og spørsmål om dette, vennligst spør

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Flere viktige innlegg:

  1. Vekt armert betong per kubikkfot
  2. Hva er forskjellen mellom lang kolonne og kort kolonne
  3. Takplatetykkelse for 1, 2, 3 eller fleretasjes hus
  4. Hva er forskjellen mellom hovedstang og distribusjonsstang
  5. Hvordan beregne skjærelengde på trekantede stigbøyler