Byggekostnad for RCC-plate på 1100 kvadratmeter

Hva er mengden stål, sement og sand for et 1100 kvadratmeter stort område av et RCC-tak? 1100 sq ft betongplate koster i India og rcc. beregne mengde sariya, sandsement og tilslag i takplate. Og vet også om byggekostnaden for RCC-plate på 1100 kvadratfot

1100 sq ft betongplate koster i India og rcc. Byggekostnadene for RCC-plate  for 1100 kvadratfot og 1100 kvadratfot betongplater koster i India, og for takstøpingen på 1100 kvadratfot bygningstakplate, trenger du stålstang, sand, sement og tilslag.

💐 -- SE DENNE VIDEOEN- 💐



Hva er mengden stål, sement og sand for et areal på 1100 sqft av et RCC-tak?, mengde sement, sand, stålstang og tilslag som kreves, du vet at for støping av takplater brukte vi M20 blandingsbetong.1100 sq ft betong platekostnad i India og rcc

  Byggekostnad for RCC-plate på 1100 kvadratmeter
Byggekostnad for RCC-plate på 1100 kvadratmeter

Byggekostnad for RCC-plate på 1100 kvadratmeter

I M20-blanding står betong M for blanding og numerisk figur 20 står for karakteristikk av trykkfasthet 20N/mm2 etter blanding og støping av takplate, mengde materiale i plateformasjon det beregnet ved M20-blanding i hvilket forhold av sement, sand og aggregatet er 1:1,5:3

M20 blandingsforhold er 1 : 1,5 : 3 hvor en del er sement 1. 5 del er sand og 3 del er tilslag og

Total andel = 1+1,5+3=5,5

Del av sement = 1/5,5

Del av sand = 1,5/5,5

Del av tilslag = 3/5,5

Stål kreves for 1100 sq ft plate

Stålstangberegning i takplatearmering vi gir det er en to typer Stålstang brukt hovedstang og tverrstang. Og vet om takplate Stålberegning

1) Hovedbar :- hovedstang kalles også shortist spennstang som vanligvis brukes nederst på platen med en avstand på 4 tommer mellom de to stangene.

Hovedbar kalles også strekkstål fordi det er gitt i strekksonen til takplaten i bunnen med strekkfasthet av stål er nok flytegrense og endelig strekkfasthet.

Vi bør bruke høy strekkstål i hovedstang Fe550D. tilstrekkelig mengde hovedstang brukt i kortere retning med 10 mm eller 12 mm diameter av stålstang i henhold til takplatearmering.

to) Tverrstang :- tverrstang kalles også som lengre spennstang eller fordelingsstang eller tverrstang hovedsakelig brukt på toppen av hovedstangen i kompresjonssonen til platen, tverrstang vanligvis dia på 8 mm eller 10 mm stang Stålstang brukt i lengre retning i henhold til taket platearmering.

Takplate støping er prosessen med å legge og legge betongblanding i horisontal retning og struktur over murverk. Støping av takplatearmering hovedstang og tverrstang inn fordelt over forskalingsarealer av takplate og deretter legger vi betongblanding av M20 eller m25 karakter av betong som er kjent som takplatestøping.

Oppgitte dimensjoner tykkelse på takplater varierer mellom 4 tommer til 6 tommer, men i denne beregningen tar vi takplatetykkelsen 5 tommer

Takplatetykkelse = 5'

Lengde på plate =44′

Bredde på plate=25′

Areal av plate =25'×44'=1100 sqft

M -20 -blanding =1:1,5:3 (betong)

Volumberegning av betong

1) vått volum = Areal × tykkelse på platen

Våtvolum av betong = 1100 sqft× 5″

Våtvolum = 1100sqft × 5/12′

Våtvolum = 458,33 cft

Hvis du vil konvertere det til kubikkmeter, bør du dele på 35,3147

1m3 =35,3147 cft

Våtvolum = 458,33 /35,3147=12,98 m3

to) Tørrvolum av betong

vi vet at vått volum har tomrom og porer som er fylt med vann og bobler og kan fjernes med vibrator eller kompressormaskin, så det kreves mer mengde materiale.

tørt volum betyr blanding av sementsand og tilslag betong i tørr tilstand har flere hulrom og porer som fordampes i våt tilstand og volumet reduseres med 54 prosent i våt tilstand og volumet av tørr betong økes med 54 %, så vi kan multiplisere 1,54 i vått volum for å beregne tørt volum

Tørrvolum =1,54 × 12,98 m3

Tørrvolum betong = 19,98 m3

Takplate stålberegning og vektberegning av stålmengden av stål som kreves i takplater er omtrent 0,5℅ til 1 % av tørt volum, deretter er gjennomsnittet 0,75 % av tørt volum

Vekt av stål = 0,75 % av tørt volum × tetthet av stål

Tetthet av stål er=7850 kg/m3

Vekt = 0,75/100×19,98m3×7850kg/m3

Vekt = 1177 kg =1,177 tonn

Vekt av stålstang kreves for 1100 kvadratfot takplate = 1177 kg

1177 kg stål kreves for takstøping av 1100 sq ft rcc plate

Hvis markedsprisen på stålstang er 60 rupi per kg da

totalkostnad for stålstang =1177 × rs 60

Totalkostnad = Rs 70600

Sand kreves for 1100 sq ft plate

I M20 er forholdet mellom sandsement og tilslag 1:1,5:3, i dette forholdet er 1,5 del sand

Total andel =1+1,5+3=5,5

Volum av sand i cft

Volum =1,5 /5,5 × 19,98 × 35,3147 cft

Volum av sand =192,43 cft

192,43 cft volum sand nødvendig for takstøping av 1100 sq ft rcc plate.

Hvis markedsrenten er 60 rupi per CFT, er den totale kostnaden for mengden sand

Totalkostnad = 60 × 192,43 = 11546 Rs

Sement kreves for 1100 sq ft plate

Sementberegning i M20 blanding 1 del er sementmengde

Vekt av sement=1/5,5 × tørrvolum i m3× tetthet av sement

Tetthet av sement=1440 kg/m3

Vekt av sement =1/5,5 × 19,98 m3 × 1440 kg/m3

Vekt av sement = 5231 Kg

1 pose sement =50kg

Antall poser = 5231/50

Sementposer =104,62

104,62 antall sementpose nødvendig for takstøping av 1100 sq ft RCC-plate

Hvis markedsrenten for sement er 350 rupier per pose, er totalkostnaden

Total kostnad = 105 × 350 kr

Total kostnad for sement = Rs 36750

Tilslag kreves for 1100 sq ft plate

Aggregatberegning i M20-blanding er det 3 deler av samlet mengde

Volum av tilslag = 3/5,5 × tørrvolum i CFT

Volum = 3/5,5 ×19,98×35,3147 jfr

Volum av tilslag = 385 cft

385 cft volum av tilslag er nødvendig for takstøping av 1100 sq ft RCC plate.

Hvis markedsrenten for aggregat er 70 rupier per CFT, er totalkostnaden for aggregatet

Total kostnad = Rs 70 × 385

Totalkostnad for aggregat = Rs 26950

Total byggekostnad på 1100 sq ft rcc plate

● total materialkostnad:-

Pris på stål = 70600 kr
Kostnad for sement = Rs 36750
Kostnad for sand = 11546 Rs
Kostnad for stein = Rs 26950
Arbeidsavgift og maskinkostnad = Rs 50000 (ca.)

Total kostnad = Rs 195846

Prisen på 1100 sq ft betongplater i India er rs 195846

Stål 1177 kg, sement 105 poser, sand 192,43 cft og Aggregate 385 cft materiale er nødvendig for takstøping av 1100 sq ft rcc plate.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

●Nå er det din tur :-  lik og kommenter det over dette innlegget, hvis du har spørsmål og spørsmål om dette kan du spørre, tusen takk.

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor mye stål kreves for 600 sq ft plate
  2. Hvilken størrelse stige for et 10′, 8′, 9′, 11′, 12′, 14′ og 15 fots tak
  3. Hvor mye maling trenger jeg for et hus på 1000, 2000, 1200, 1500, 2500 sq ft
  4. Hvor mange sementposer kreves for 1600 sq ft rcc takplate
  5. Hvor mange sekker sement kreves i betongklasse m25