Byggekostnad på 1100 sq ft i India og materialmengde

1100 sq ft husbyggekostnad i India og materialmengde | hvor mye koster det å bygge et 1100 sq ft hus | byggemateriale og byggekostnad for 1100 sq ft hus | hvor mye mengde sement, stål, sand, tilslag og murstein som kreves for bygging av et 1100 kvadratmeter stort hus.

  Byggekostnad på 1100 sq ft i India og materialmengde
Byggekostnad på 1100 sq ft i India og materialmengde

Når du drømmer om et nytt hus på 1100 sq ft bebygd areal på én eller to etasjer, kan planlegging være utfordrende når du ikke har en ide om budsjettering og estimering av boligbygging. Her, i denne artikkelen, gir vi estimering og bygging av 1100 sq ft bolighus, duplex, individuelle villaer, leiligheter. Se deg rundt budsjettene dine og planlegger å anslå. Byggingen av huset ditt anslag består av alle direkte og indirekte kostnader.

Byggemateriale eller byggematerialer som stål, sement, sand, tilslag, murstein, nettingtråd, betong, tilsetningsstoffer og annet godkjent byggemateriale kreves for bygging av nytt hus. Byggeestimat for 1100 sq ft hus/leilighet med byggematerialer består av utformingskostnad, kostnad for byggematerialer, anleggsarbeid og etterbehandlingskostnad (utviklingskostnad) og kostnad på arbeidskraft.1100 sq ft husbygging koster i India og hvor mye mengde materialer som kreves

Total byggekostnad for hus avhengig av viktige faktorer som plassering av byggeplassen, typer fundament, jordtilstand, regulatoriske krav, byggekostnader for materialer, betennelsesfaktor, plassering av konstruksjon, interiør og design og noen flere andre parametere.

Byggekostnad for anleggsarbeid per kvadratmeter: – i India 2021, for sivilt arbeid, varierer gjennomsnittskostnaden for husbygging fra Rs 800 til Rs 1000 per sq ft. Kostnader for sivilt arbeid består av kostnadene for byggematerialer eller byggematerialer som sement, murstein, sand, tilslag, nødvendig stål for din grunnmur, sokkel, vegg, tak, grensevegg, brystningsvegg, puss, gulv og murverk. Kostnader for sivilt arbeid består også av forskalingskostnader, entreprenørkostnader og arbeidskostnader.

Takst/kostnad for etterbehandling av hus/leilighet per sq ft :- i india 2021, for etterbehandling, Pris/kostnad for husbygging varierer fra Rs 400 til Rs 700 per sq ft. Kostnader for etterbehandling i består av kostnadene for gulvbelegg, flislegging, elektrisk montering, sanitæranlegg, vanntank, sikring, brannsikkert, veggsparkel, maling, innfesting av vinduer og dør.

Samlet byggekostnad for leilighet/hus ​​per kvadratfot: – Totalt sett er byggekostnadene for et bolighus/leilighet mellom Rs 1200 og Rs 1700 per sq ft. Dette vil inkludere kostnader for sivilt arbeid, etterarbeid, arbeidskostnader, forskalingskostnader og alle diverse avgifter for sikkerhet eller plangodkjenning av kommunale eller panchayat.

Byggekostnad på 1100 sq ft :- i India kan byggekostnadene på 1400 sq ft fullt møblert enetasjes hus variere mellom Rs 14 lakh til Rs 19 lakh og Rs 22 lakh til Rs 32 lakh for 2 etasjer. Å bygge et hus vil koste rundt Rs 1200 til Rs 1700 per sq ft bebygd område.

Hvor mye koster det å bygge et hus på 1100 sq ft

Angående dette, 'hvor mye koster det å bygge et hus på 1100 kvadratmeter?' , i India, generelt kan byggekostnadene for fullt møblert hus variere Rs. 1200 til Rs 1700 per sq ft bygd areal, så å bygge et hus på 1100 sq ft, ville det koste rundt Rs 14 lakh til 19 lakh. Denne kostnaden vil inkludere kostnader for sivilt arbeid, etterbehandlingskostnader, arbeidskostnader, forskalingskostnader, entreprenørfortjeneste og alle diverse kostnader for sikkerhet eller plangodkjenning av kommunale eller panchayat.

Total byggekostnad for 1100 kvadratfot hus, avhengig av plassering, typer fundament, jordtilstand og noen flere parametere, vil det variere fra Rs 1200 til Rs 1700 per kvadratfot, så for 1100 kvadratfot vil det koste rundt rupier rupi 14 lakh til 19 lakh for enkelt etasje.

Estimat av mengde og kostnad for byggemateriale for bygging av 1100 sq ft hus

Når vi gjør et grovt estimat for husbygging, ved å bruke tommelfingerregelen, vil sement koste rundt 16,4 % av totalkostnaden, sand vil koste rundt 12,3 % av totalkostnaden, tilslag vil koste rundt 7,4 % av totalkostnaden, stål vil koste rundt 24,6 % av totalkostnaden vil etterbehandler som maling, fliser, murstein koste rundt 16,5 % av totalkostnaden og montering som vindu, dør, rørleggerarbeid, elektrisk og sanitær vil koste rundt 22,8 % av totalkostnaden.

LES OGSÅ:-

900 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

700 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

Byggekostnad på 1100 sq ft i India & materialmengde

Byggekostnad på 1400 sq ft i India & materialmengde

450 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

2000 sq ft hus byggekostnad & byggemateriale

Estimat for mengde og kostnad for sement som kreves for 1100 sq ft hus

Ved å bruke tommelfingerregelen beregnes antall nødvendige sementposer som bygd areal × 0,4, så generelt for et 1100 sq ft lite bolighus, trenger du 440 poser med 50 kg sement som vil koste rundt Rs 176 000 tusen. Matematisk beregning, for eksempel hvis sementhastigheten per pose er Rs 400, da kostnaden for 440 poser = 440 × 400 = Rs 176000.

Estimat for mengde og pris på stål som kreves for 1100 sq ft hus

Ved å bruke tommelfingerregelen beregnes mengden stål som kreves som bygd areal × 4 kg, så vanligvis for et lite bolighus på 1100 sq ft trenger du 4400 kg (4,4MT) stål som vil koste rundt 308 tusen Rs. Matematikkberegning, for eksempel hvis stålprisen per tonn er 70 000 Rs, så koster 4,4 MT stål = 4,4 × 70 000 = 308 000 Rs.

Estimat for mengde og kostnad for sand nødvendig for 1100 sq ft hus

Ved å bruke tommelfingerregelen beregnes mengden sand som kreves som oppbygd areal × 1,2 cft, så vanligvis for et 1100 sq ft lite bolighus, trenger du 1320 cft (13,2 messing, 60 MT) sand som vil koste rundt 60 tusen Rs. . Matematikkberegning, for eksempel hvis sandhastigheten per tonn er Rs 1000, da koster 60MT sand = 60 × 1000 = Rs 60000.

Estimat for mengde og kostnad for tilslag som kreves for 1100 sq ft hus

Ved å bruke tommelfingerregelen beregnes mengden av tilslag som kreves som bygd areal × 1,5 cft, så vanligvis for et 1100 sq ft lite bolighus, vil du trenge 1650 cft (16,5 messing, 75 MT) tilslag som vil koste rundt Rs 75 tusen . Matematikkberegning, for eksempel hvis samlet rate per tonn er Rs 1000, da kostnaden på 75MT av samlet = 75 × 1000 = Rs 75000.

Estimat for mengde og kostnad for murstein som kreves for 1100 sq ft hus

Ved å bruke tommelfingerregelen beregnes antall nødvendige klosser som bebygget areal × 8 stykker, så vanligvis for et lite bolighus på 1100 kvadratmeter trenger du 9000 klosser som vil koste rundt 63 tusen Rs. Matematikkberegning, for eksempel hvis mursteinssatsen per 1000 nos er Rs 7000, da kostnaden for 9000 antall klosser = 9 × 7000 = Rs 63000.

LES OGSÅ:-

900 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

700 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

Byggekostnad på 1100 sq ft i India & materialmengde

Byggekostnad på 1400 sq ft i India & materialmengde

450 sq ft hus byggekostnad i India & materialmengde

2000 sq ft hus byggekostnad & byggemateriale

Konklusjoner:-

I India 2021 kan byggekostnadene på 1100 sq ft fullt møblert hus variere fra Rs 14 lakh til Rs 19 lakh inkludert byggematerialekostnader, for dette trenger du 440 poser med 50 kg sement som vil koste rundt Rs 176000, 4,4 MT stål som ville koste rundt Rs 308 000, 1320 cft sand som ville koste rundt Rs 60000, 1650 cft av tilslag som ville koste rundt Rs 75 000 og 9000 antall murstein som ville koste rundt Rs 63 000.

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor mange 40 lb sekker med betong på en pall
  2. Hvilken størrelse lvl skal spenne over 28 fot
  3. Hvor mange sementposer kreves for 3000 sq ft rcc takplate
  4. Bestemmelse av effektiv lengde på utkragerbjelke
  5. Hvor mange slaggblokker trenger jeg for å bygge en garasje