Flisdekningsberegning – flisberegningsmengde

Beregning av flisdekning – antall flisberegning, flisdekningsberegning og flisberegningstrinn og flisberegningsmengde

hvordan vi finner beregning av flisdekning i kvadratmeter av området, det er ganske enkelt at vi multipliserer lengden på rommet til bredden på rommet for å få kvadratmeter av området du trengte. hvor mye fliser trengte du?

du vet at fliser kommer i kvadratiske og rektangelformede former i mange forskjellige størrelser som 2 kvadratfot 4 kvadratfot 16 kvadratfot og mye mer, du velger selv hvilken størrelse flis som trengs av fliser som kommer i bokser som inneholder ca. 5 eller 10 stykker i hver boks."<yoastmark

materiale som kreves for beregning av flisdekning

1) penn
2) blyant
3) tegneark
4) målekran
5) måleskala

5 trinn for å finne beregning av flisdekning

1) måle lengden på den ene siden av rommet ved å måle med tape

2) måle bredden på en annen side av rommet ved å måle med tape

3) multiplisere både lengde og bredde på rommet ved å måle ark

4) velg flis etter eget valg i boks med 10 stykker og boksstørrelsen er 40 kvadratfot og flisstørrelsen 4 kvadratfot

5) del flisdekningsområde av rommet etter område av boks med flis

flisdekningsberegning

Anta at vi har romstørrelse i 12 fot i lengde og 10 fot i bredde

"<yoastmark

Lengde på rommet = 12 fot
Rommets bredde = 10 fot

Areal av rommet = 12 × 10 = 120 sq.ft

120 sq.ft for installasjon av gulvfliser

Det kan være at vi vet at i noen huskonstruksjonsmysterier eller entreprenører eller grunneiere også brukte 6 tommer i veggen sammen med gulvfliser for å forhindre sivning fra veggen, så 6 tommer regnes som en fots beregning av flisdekningsareal.

Flisberegning for vegg

Så lengde i to sider av rommet
= (12×1)2 =24 sq.ft

Og bredde på to sider av rommet

= (10×1)2 =20 sq.ft

Altså totalt flisdekningsområde

= 120 +24 +20 =164 sq. ft

Og forutsetter også 10 % av flisspill ved transportlagring og montering og tatt 1 eller 2 stk fliser ekstra for videre utskifting av fliser i fremtidig arbeid

10 % av 164 = 16,4 ~16 sq.ft

Altså totalt flisdekningsområde

= 164 +16 =180 sq.ft

◆ flisberegning kvantitet

Størrelse på én flis = 2×2= 4 sq.ft

Nei. fliser i en boks = 10 stk

Areal av én boksflis = 40 sq.ft

Så antall fliser som trengs = 180/4 = 45

Så antall bokser som kreves = 180/40 = 4,5

konklusjon :- så flisdekningsområde er den enkleste metoden for å finne antall fliser som trengs for gulv og veggplassering ved å multiplisere både dimensjonen på rommet og veggens lengde og bredde og legge til 10 % ekstra areal.

●Nå er det din tur: – hvis du er glad for å se dette emnet, lik gjerne, del og kommenter, og hvis du har spørsmål og spørsmål om dette, vennligst spør

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

3) hvordan beregne vekten av bløtt stålplate og utlede formelen

4) beregne mengde sement Sand for murverk på 10m3

5) sementberegning i flisarbeid på hundre kvadratfots areal

6) vektberegning av stålstang og formelen

7) hva er innblanding av betong og dens typer og dens egenskaper

Flere viktige innlegg:

  1. Hvordan beregne antall fliser som kreves for gulv og veggplass
  2. Satsanalyse for fliser på gulv og hvor mange fliser du trenger
  3. Hvor mange fliser i en kvadratmeter
  4. Hvor mange 24×24-fliser trenger jeg for å dekke 100 kvadratfot
  5. Hvilken sement er best for flisfesting OPC eller PPC