Forskalingsarbeidsrate per sq ft | forskalingshastighet pr kvm

Forskalingsarbeidsrate per sq ft | forskalingshastighet per kvm | forskalingshastighet per sq ft | kalkulasjonshastighet | beregningsmetode for forskalingskostnad | rateanalyse av forskalling.

Forskaling er en midlertidig struktur laget av tømmer, tre, kryssfiner, stål, ms-plater etc. Det er horisontalt og vertikalt arrangement som brukes som form for å støpe betong, laget for å holde betongen på plass til den får ønsket styrke, design og form. Det finnes flere typer forskaling som forskalingssentrering, iscenesettelse og stillas, alle er midlertidige en struktur som brukes på byggeplassen til bestemte formål.

Forskaling er en del av forskaling, det er et vertikalt midlertidig arrangement som brukes for å bringe betong i ønsket form. Vertikal forskaling som brukes til søyle, støttemur, fotfeste er kjent som forskaling, mens sentrering er horisontalt arrangement av midlertidig forskaling som brukes til å støtte horisontale deler av en struktur som gulvbjelker og plater. Staging er en midlertidig struktur som brukes til å støtte forskaling enten horisontal eller vertikal. Det gjøres ved å bruke rekvisitter, jekk, h-ramme, kopplåssystem og treballier. Stillas er en midlertidig struktur som er laget rundt bygningen for å gi en arbeidsplattform for arbeidere å jobbe i høyden, og den kan være flyttbar eller fast plattform.For vanlige mennesker er alle typer forskaling kjent som forskaling, enten det er vertikalt eller horisontalt arrangement, i noen områder er det kjent som forskaling og andre som sentrering eller iscenesettelse. I denne artikkelen vet vi om forskalingsarbeid per kvadratfot (sq ft) eller per kvadratmeter (sqm) for normal boligstruktur med forskalingsmaterialer som MS-plate, emner, rekvisitter, spenn, kryssfiner, tre, tømmer, stål etc.

Forskalingsarbeidsfrekvens per sq ft (kvadratfot) eller per kvm (kvadratmeter)

Forskalingshastigheten kan variere avhengig av ulike faktorer som plassering enten det er urbane eller landlige områder, typer forskaling enten den er laget av tømmer, stål, kryssfiner, aluminiumsstoff eller plast, arbeidskunnskaper, entreprenørens fortjeneste og høyden på bygningen eller strukturen det er første etasje, 1. etasje, 2. etasje, 3. etasje og over. Hver økning i +10 fots høyde øker 10 % ekstra forskalingskostnad for løfteladninger.

  Forskalingsarbeidsrate per sq ft | forskalingshastighet pr kvm
Forskalingsarbeidsrate per sq ft | forskalingshastighet pr kvm

Forskalingshastighet per sq ft: – i India er lønnskostnadene kun for forskaling mellom Rs 20 og Rs 25 per sq ft, med bøying av stang vil det være Rs 25 til Rs 30 per sq ft og for forskaling + stangbøying + arbeidskostnad for å støpe betong vil det være Rs 40 til Rs 50 per sq ft for vanlig boligarbeid med forskalingsmaterialer som ms ark, emner, rekvisitter, span, kryssfiner, tre, tømmer, stål osv. opp til 10 fot høyde. Hver økning i +10 fots høyde øker 10 % ekstra forskalingskostnad for løfteladninger.

Forskalingshastighet per kvm :- i India er lønnskostnadene kun for forskaling mellom Rs 215 til Rs 250 per kvm (kvadratmeter), med stangbøying vil det være Rs 270 til Rs 300 per kvm og for forskaling + barbøying + arbeidskostnad for å støpe betong det vil være Rs 430 til Rs 540 per kvm for vanlig boligarbeid med forskalingsmaterialer som ms ark, emner, rekvisitter, spenn, kryssfiner, tre, tømmer, stål osv. opp til 3 meters høyde. Hver økning i +3 meters høyde øker 10 % ekstra forskalingskostnad for løfteladninger.

Beregning av forskalingshastighet/beregningsmetode for forskalingskostnad

All konstruksjon som takplate, gulvbjelkesøyle, støttemur trenger rammeverk av forskaling, for bjelkeforskaling utføres på 5 sider, dens overside venstre for å fylle betong, i takplate legges forskaling kun på bunnområdet og for søyleforming gjøres på 4 sider, toppsiden til venstre for å fylle betong og bunnflaten festet til bakkenivå.

  Forskalingshastighet/ kostnadsberegning for kolonne
Forskalingshastighet/ kostnadsberegning for kolonne

Forskalingshastighet/ kostnadsberegning for kolonne

Beregn forskalingshastigheten for kolonnen i to enkle trinn: 1) beregn først overflatearealet til alle fire sider av kolonnen unntatt bunn- og toppflaten, 2) multipliser deretter overflaten med Rs 20 til Rs 25 for å få forskalingshastighet/kostnad for kolonne.

Forskalingskostnadsberegningsmetoder for kolonne

● mål lengden, bredden og høyden på søylen, forutsatt en kvadratisk søyle på 12″×12″ med en høyde på 10 fot.

● beregne perifer lengde eller omkrets av en kvadratisk søyle, for eksempel omkrets = 4S, så perifer lengde = 4×12″ = 48″ eller 4 fot.

● brukte formelen for forskalingsareal = perifer lengde (perimeter) × høyde for å få overflateareal for søyle som må forskales, for eksempel 4 fot × 10 fot = 40 sq ft

● multipliser det totale forskalingsarealet for kolonne med Rs 20 til Rs 25 for å få forskalingshastighet/kostnad for kolonne, slik som 40 × 20 = Rs 800, derfor er Rs 800 forskalingshastighet/kostnad for én kvadratisk kolonne på 12″×12″ størrelse med en høyde på 10 fot.

  Forskalingsgrad/ kostnadsberegning for bjelke
Forskalingsgrad/ kostnadsberegning for bjelke

Forskalingsgrad/ kostnadsberegning for bjelke

Beregn forskalingshastigheten for bjelken i to enkle trinn: 1) beregn først overflatearealet til alle fem sidene av bjelken unntatt toppflaten hvis bjelken ikke hviler på veggen, 2) multipliser deretter overflatearealet med Rs 20 til Rs 25 for å få forskalingshastighet/kostnad for søyle.

Forskalingskostnadsberegningsmetoder for bjelke

● mål lengden, bredden og spennvidden til bjelken, forutsatt at en kvadratisk bjelke på 12″×12″ størrelse på spennvidden 10 fot.

● beregn overflatearealet til 5 sider av kvadratisk bjelke, for eksempel 3(10'×1′) + 2(1'×1′) = 32 sq ft, så det totale forskalingsarealet til bjelken er 32 sq ft.

● multipliser det totale forskalingsarealet til bjelken med Rs 20 til Rs 25 for å få forskalingshastighet/kostnad for gulvbjelke som 32 × 20 = Rs 640, derfor er Rs 640 forskalingshastighet/kostnad for én kvadratisk gulvbjelke på 12″×12 ″ størrelse på spenn 10 fot.

Forskalingsgrad/ kostnadsberegning for plate

Beregn forskalingshastigheten for platen i to enkle trinn: 1) Beregn først overflatearealet til platen ved å multiplisere lengde og bredde, 2) multipliser deretter overflatearealet med Rs 20 til Rs 25 for å få forskalingshastighet/kostnad for plate.

  Forskalingsgrad/ kostnadsberegning for plate
Forskalingsgrad/ kostnadsberegning for plate
Forskalingskostnadsberegningsmetoder for plate

● mål lengden og bredden på platen, forutsatt at en plate er 30 fot lang og 20 fot bred

● beregne overflatearealet til platen ved å multiplisere lengden til bredden, for eksempel 30′ × 20′ = 600 sq ft, så det totale forskalingsarealet til platen er 600 sq ft.

● multipliser det totale forskalingsarealet til platen med Rs 20 til Rs 25 for å få forskalingshastighet/kostnad for plate som 600 × 20 = Rs 12000, derfor er Rs 12000 forskalingshastighet/kostnad for en plate med 30′ × 20′ dimensjoner.

Flere viktige innlegg:

  1. Bulking av sand, dens årsak, graf og testprosedyre
  2. Grov åpning for en 16′, 18′, 8′, 9′, 10′, 12 fots garasjeport
  3. Trykkfasthet av sement og sementmørtel kubetest
  4. 1 kubikkmeter 20 mm samlet vekt i Kg
  5. Fundamentdybde i svart bomullsjord | God grunntype i svart jord