Fundamentdybde i svart bomullsjord | God grunntype i svart jord

Fundamentdybde i svart bomullsjord | God grunntype i svart jord , hei folkens i denne artikkelen vet vi om minimum dybde av fundament i svart bomullsjord | hva er problemene med foundation på svart bomullsjord |hvilken type foundation brukes i svart bomullsjord | hvorfor svart bomullsjord ikke er egnet for foundation | hvilken Foundation er best for svart bomullsjord | hvordan kan vi øke bæreevnen til svart bomullsjord | hvilken type betonghaug er mer egnet for svart bomullsjord.

  Sort bomullsjord
Sort bomullsjord

Et fundament/fot er en nedre del av bygningskonstruksjon eller underkonstruksjon som overfører alle kommende belastninger av struktur til bakken. Utformingen av størrelsen og dybden på fundamentet avhenger av den totale belastningen på bygningen og typen undergrunn og bæreevnen.

  Fundamentdybde i svart bomullsjord | God grunntype i svart jord
Fundamentdybde i svart bomullsjord | God grunntype i svart jord

Fundamenter er generelt delt inn i to kategorier hovedsakelig, grunne fundamenter og dype fundamenter.Fundament med dybde mindre enn 3 meter er grunne fundamenter. Slike fundamenter brukes til konstruksjoner som ikke bærer mye belastning. De brukes også i tilfelle jorda har høy bæreevne. Eksempler på Shallow Foundation er isolert fotfeste, kombinert fotfeste, stroppfot og flåtefot.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Fundamenter med dybde større enn 3 meter er dype fundamenter. De er dypt under den ferdige bakken, slik at deres bæreevne ikke påvirkes av overflateforholdene. Eksempler på dyp fundamentering er pele- og bryggerdannelse.

Svart bomullsjord (BC-jord) er en svært leireholdig jord. Den svarte fargen i svart bomullsjord (BC-jord) skyldes tilstedeværelsen av titanoksid i liten konsentrasjon. Den svarte bomullsjorden (BC-jord) har en høy prosentandel av leire, som hovedsakelig er montmorillonitt i struktur og svart eller svartgrå i fargen.

Den svarte jorden finnes hovedsakelig i delene av Gujarat, Maharashtra, vestlige deler av Madhya Pradesh, Nordvestlige Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand opp til Raj Mahal-åsene.

Svart bomullsjord absorberer mye vann på grunn av høyere andel leire, den svulmer opp i regntiden og sprekker om sommeren på grunn av krymping. Derfor trenger fundament i svart bomullsjord spesiell omsorg. Disse krympesprekkene er 100 mm til 150 mm brede og 0,5 m til 2 m dype. Hevelse skaper et oppovertrykk på strukturen og krymping skaper drag nedover. Det resulterer i sprekker i grunnmur og tak.

Fundamentdybde i svart bomullsjord | God grunntype i svart jord

I India er delstatene Gujarat og Maharashtra prosentandelen av svart bomullsjordavsetning omtrent 50% av Indias fastland, også funnet i andre land i verden. mesteparten av indiske bonde dyrket bomull i svart jord, svart jord er veldig gunstig for å produsere bomullsplanter, derfor er det kjent som svart bomullsjord.

Svart bomullsjord har enorme mengder finkornet leiremateriale som absorberer enorme mengder vann og sveller i regntiden og krymper i den tørre årstiden. Disse krympesprekkene er 100 mm til 150 mm brede og 0,5 m til 2 m dype. Hevelse skaper et oppovertrykk på strukturen og krymping skaper drag nedover. Det resulterer i sprekker i grunnmur og tak.

Å bygge et fundament i svart jord er risiko og unngå å risikere les denne artikkelen og forstå mystikken med fundament i svart jord.

Fundamentdybde i svart bomullsjord:- Generelt gir vi fundamentdybde i svart bomullsjord er mer enn 3m, dyp fundament av spredte fot/veggfot, under rømmede peler eller flåtefundament (for spesielle strukturer hvis belastning er større enn 6 ton/kvm) for de lave -reise bygninger.

Hvil aldri grunnlaget på den svarte bomullsjorden. Hvis den svarte bomullsjorden finnes i de øverste lagene, for eksempel 1 til 2 m, bør hele jorda fjernes, og fundamentet bør hvile på harde, faste lag med god jord eller Legg fundamentet minimum 300 mm til 500 mm under nivået der sprekkene opphøre i bakken. Dette er veldig viktig å vurdere på siden.

Minimum dybde av fundament i svart bomullsjord: – Minimumsdybden på fundamentet i svart bomullsjord bør være minst 1,5 m. Fundamentet til fotgrøften gjøres bredere enn nødvendig, og den ekstra bredden er fylt med granulære materialer av leirjord og sandjord for å forhindre intim kontakt av svart bomullsjord med fundament av fotende betongkonstruksjon.

Hvorfor er svart bomullsjord ikke egnet for foundation? Svart bomullsjord absorberer mye vann på grunn av høyere andel leire, den svulmer opp i regntiden og sprekker om sommeren på grunn av krymping. Disse krympesprekkene er 100 mm til 150 mm brede og 0,5 m til 2 m dype. Hevelse skaper et oppovertrykk på strukturen og krymping skaper drag nedover. Det resulterer i sprekker i grunnmur og tak. Derfor er den ikke egnet for foundation.

Hva er problemene med foundation på svart bomullsjord? Å bygge et fundament i svart bomullsjord er risikabelt. Hevelsen og krympingen av ekspansiv svart bomullsjord forårsaker bygningen. Når det er tørt, er det svært vanskelig å ha store sprekker som trekker strukturen nedover og den mister styrke under hevelse i regntiden resulterer i et oppadgående press på strukturen, dette fører til utvikling av sprekker i fundament og tak på bygningen.

Hvilken type foundation brukes i svart bomullsjord? Mattefundamentet eller flåtefundamentet til fotfeste brukes i sort bomull/ekspansiv jord som har mindre bæreevne, dypt fundament av spredt fot/veggfot, under rømmede peler eller flåtefundament (for spesielle strukturer hvis belastning er større enn 6 toner/kvm .m) for lavblokkene. Hvis den svarte bomullsjorden finnes i de øverste lagene, for eksempel 1 til 2 m, bør hele jorda fjernes, og matte- eller flåtefundament bør hvile på harde, faste lag med god jord eller Legg mattefundamentet minimum 300 mm til 500 mm under nivå der sprekkene opphører i bakken. Dette er veldig viktig å vurdere på siden.

Hvilken foundation er best for svart bomullsjord? Matte- eller flåtefundamentet er egnet for sort bomull/ekspansiv jord hvis bæreevne er mindre for egnetheten til spredefot og veggfot. Lag grøft, jord bør graves dybde opp til 1,5 til 1,6 m dyp der sprekk er forseglet. Bredde bør være 450 mm bredere, ekstra bredde bør fylles av sementbetong, og dybde bør fylles med 150 mm med sand, deretter layout mattefot lage rcc.

Hvilken type betongpel er best egnet for svart bomullsjord? sikre, økonomiske og mest egnede pelefundamenter i ekspansive jordarter som svart bomullsjord, oppfylt jord og andre typer jord med dårlig bæreevne er underrømmede peler, det er borede støpte betongpeler med bulkformet utvidelse nær utgangspunkt. Disse haugene anbefales vanligvis for å gi grunnlag for fotfeste i svart bomullsjord.

Flere viktige innlegg:

  1. Hva er størrelsen på traktorvogn eller tilhenger i India
  2. Hvor mye sement kreves for 1000 sq ft hus
  3. Hva er sagging og hogging bøyemoment
  4. Stålbjelkestørrelse for 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m og 10m spennvidde
  5. Hvor mange leiligheter kan bygges i 1600 sq ft