Herdetid for betongkonstruksjon før fjerning av rammeverk

Herdetid for betongkonstruksjon før fjerning av rammeverk. i dette emnet vet vi om betongherdetid før fjerning av rammeverk og herdetid for betongplate.

vi vet at betong støpes i støpeform eller boks laget av stål eller tre.

Generelt er betong laget av sandsement og tilslag, og det kan lage takplate, søyle, sokkelbjelke, veggbjelke, overliggerbjelke og forskjellige størrelser på stativ og etc.For å lage denne strukturen all betongen helles i forskjellige størrelser på rammeverket laget av stål eller treramme. Før støping er takrammen klar av arbeidskraft eller entreprenør.

  Herdetid for betongkonstruksjon før fjerning av rammeverk
Herdetid for betongkonstruksjon før fjerning av rammeverk

* hovedemner :-
1) hva er rammeverk
2) forskaling av rammeverk
3) betongstøping
4) herdetid for betong
5) deshuttering av rammeverk
6) slående tid med avskalling
7) faktor som påvirker herdetid og avskalling
8) viktige forholdsregler under avskalling

hva er shuttering av rammeverk?

rammeverk av tre eller Stål er designet av arbeidsentreprenør eller Mistri forskjellig størrelse etter ønske størrelse på platesokkel og Bjelkekonstruksjon.

forskaling av rammeverk: – før støping er betongformingen av Framework klar av arbeidsentreprenør og Mistry hvor betong støpes for å få Desire form og styrke. Det er enormt og risikoarbeid utført av arbeidskraft og Mistry, og det har høy risiko for å påvirke veggstrukturen og farene ved arbeid og Mistry, så ekspertarbeid og Mistri utførte dette arbeidet med forskalling.

Hva er betongstøpeprosedyre

når forskaling Framework er klart nå kan vi blande Desire betongforholdet M20 eller M25 som er god betongblanding. Nå støpes betong i støpt støpeboks og med kompressor og vibrasjonsmaskin foretar vi avretting av betong. Og betong får høy tetthet.

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

3) hvordan beregne vekten av bløtt stålplate og utlede formelen

4) beregne mengde sement Sand for murverk på 10m3

5) sementberegning i flisarbeid på hundre kvadratfots areal

6) vektberegning av stålstang og formelen

7) hva er innblanding av betong og dens typer og dens egenskaper

Hva er herdetid for betong?

Herdetiden for betong varierer mellom 7 dager og 21 dager. Herdetiden for betong avhenger av værforhold og også av type RCC-konstruksjon.

vi kan lage takplate, veggbjelke, overliggerbjelke, sokkelbjelke og søyle og forskjellige størrelser på stativ ved hjelp av betongarbeid. Alle disse strukturene trenger herdetid for å få styrke og herding.

Herding er vanning av betong i noen dager for å få styrke og herding. Det er ulik herdetid for alle disse strukturene

Hva er herdetiden for betongplater?

Herdetiden for betongplate avhenger av høyden på taket som ble bygget, herdetiden for takplate 10 til 15 fots høyde er 14 dager og høyde 20 fot er 21 dager.

Hva er herdetid for bjelke, søyle og annen RCC struktur

Herdetiden for betong for forskjellige RCC-betongstrukturer er som følger:

● betongherdetid for veggbjelke er 7 dager

● betongherdetid for overliggerbjelke og sokkelbjelke er 7 dager

● herdetid for kolonne er 7 dager

● herdeperioden for forskjellige stativer og plater er 7 dager

Hvordan avskaling av rammeverk gjøres?

når vi bruker riktig herding fra vann for betong i noen dager, får betongen sin styrke og herding nå er et stort arbeid gjort er fjerning av rammeverk kalles avskalning.

Deshuttering gjøres av riktig ekspert arbeidskraft og Mistri fordi det har høy risiko og påvirker veggstrukturen og faren for arbeidskraft og Mistry.

Hva er påfallende tid for avskalling?

det er forskjellig slagtid for forskjellige strukturer som takplate, søyle, sokkelbjelke, overliggerbjelke, veggbjelke og stativ og plate. Vi kan fjerne rammeverk av tre og stål når betongen får skikkelig styrke

påfallende tid for avskalling for tak plate er 14 -21 dager, søyle er 7- 10 dager, sokkelbjelke er 5 - 7 dager, overligger bjelke er 7-8 dager, veggbjelke er 7-10 dager og stativ og plate er 5 -10 dager.

faktorer som påvirker betongens herdetid og forskaling

sementkvalitet, betongblandingsgrad og temperatur er faktorer som påvirker betongens herdetid og distuttering

A) sementkvalitet:- vi vet at portlandsement det kommer i de tre formene klasse 33 klasse 43 og grad 53, høyere sementkvalitet høyere og raskere dens herding og økende styrke, så grade 43 og grade 53 sement har kortere herdetid og deshuttering enn klasse 33 av Portland sement.

B) betongblandingskvalitet:- det er fem typer betongblanding M5, M10,M15,M20 og M25, de tre første er vanlig betong og sist M20 og M25 er standardbetong som brukes til bygging av anleggsarbeider, standard betongblanding krever mindre herdetid og forskaling enn vanlig betongblanding.

C) temperatur:- temperatur påvirker også herdingen og styrken til betong. I sonen med høy temperatur er herding og styrken til betong raskere enn sone med lavere temperatur.

Hva er viktige forholdsregler under avskalling?

Avskalling av rammeverk har høyere risiko og omfattende arbeid, det kan påvirke veggstrukturen og mer farlig og fare for arbeidskraft og Mistry.

vi bør fjerne rammeverket, først bør vi begynne å fjerne vertikal støtte, så begynner vi å fjerne horisontal støtte av tre eller stål.

●Nå er det din tur: – hvis du er glad for å se dette emnet, lik gjerne, del og kommenter, og hvis du har spørsmål og spørsmål om dette, vennligst spør

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Flere viktige innlegg:

  1. Dekningsområde for sand, betong, mulch, matjord, stein, grus og asfalt
  2. Blødning av betong – dens årsaker, årsaker, effekter og forebygging
  3. Hvor mye veier en kvadratfot (sq ft) betong?
  4. Hva er vekten av en kubikkmeter betong
  5. Hvor mange sekker med betong trenger jeg for en 3×3 plate