Hva er bulkdensitet og % av tomrom av fine tilslag

Hva er bulkdensitet og % av tomrom av fine tilslag, i denne artikkelen diskutere hva som er bulkdensitet og % av tomrom av fine tilslag og deres natur. Som vi vet kalles bulkdensitet også som tilsynelatende tetthet eller volumetrisk tetthet, som ikke er en iboende egenskap til noe materiale, og den kan endres avhengig av hvordan materialet håndteres.

Bulkdensitet er definert som forholdet mellom massen av fine aggregater med det totale volumet de opptar. Totalt volum betyr volum av fint tilslag, volum av interpartikler mellom dem og volumet av indre porer tilstede i fine partikler. I denne artikkelen diskuterer det å finne bulktettheten og hulrommene til fint tilslag og deres testprosedyre, og vet også om hva som er løs bulktetthet hva er Rooded bulk-densitet, hva er løst fint tilslag hva er komprimert fint tilslag.

  Hva er bulkdensitet og % av tomrom av fine tilslag
Hva er bulkdensitet og % av tomrom av fine tilslag

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube KanalDu bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Hva er bulktetthet og deres typer

Bulkdensitet er også kjent som tilsynelatende tetthet eller volumetrisk tetthet, og det er egenskapen til pulver og fine granuler og annet delt materiale som mineraler, kjemiske stoffer, ingredienser og matvarer. Det er definert som massen av fine partikler av aggregat delt på det totale volumet de opptar.

Totalt volum av fint tilslag består av summen av volum av partikler, volum av interpartikler og volum av indre porer mellom partikler .

Bulkdensitet er ikke en iboende egenskap til noe materiale, og den kan endres avhengig av hvordan materialet skal håndteres. For eksempel hvis vi helte fint tilslag i en sylindrisk metallmåleenhet vil det ha løs bulktetthet, og når det forstyrres med tampestang, vil det fine aggregatet gå og legge seg nærmere hverandre, noe som resulterer i høyere bulktetthet.

Typer bulkdensitet av fint tilslag

Bulkdensitet av fint tilslag er kategorisert i to kategorier avhengig av hvordan de kan helles og sette seg i sylindrisk metallmåleenhet

1) Løs bulktetthet

2) Rooded bulk tetthet

1) Løs bulk tetthet :- det er forholdet mellom massen av løst pakket fint tilslag uten tamping eller rodet til det totale volumet de opptar.

to) Rooded bulk tetthet :- det er forholdet mellom massen av komprimert pakket av fint tilslag ved hjelp av Tamping eller roded til det totale volumet de opptar.

Typer fint tilslag i henhold til emballasje

Det finnes to typer fint tilslag i henhold til masse og pakking

1) Løst fint tilslag

2) Komprimert fint tilslag

1) Løst fint tilslag :- masse fine tilslag som helles i sylindrisk måleenhet uten forstyrrelse eller setning med tampestang

to) Komprimert fint tilslag :- masse fine tilslag som helles i sylindrisk måleenhet etter forstyrrelse eller setning med tampestang.

Hva er viktigheten av å finne massetetthet av fint tilslag og prosentandel av tomrom

Bulktetthet av fint tilslag og deres egenvekt sammen med massetetthet av sement fint tilslag og grovt tilslag og egenvekt av grovt tilslag og sement er ganske nyttig for å finne utforming av betongblanding som M20, M25, M30 og så videre.

Når vi lager design av bygningsstruktur søylebjelkeplate har det krav om støping av RCC. støping av RCC arbeidsblanding betong bør tilberedes på byggeplass i henhold til design av betongblanding hvilken type materiale som skal leveres, og forberedt betongblanding bør prøves på byggeplass.

Tomrom :- mellomrommet mellom de fine partikler av tilslag som ikke var okkupert av fast materiale som er kjent som hulrom.

Testprosedyre for å finne løs bulktetthet av fint tilslag

Testprosedyre for å finne løs bulktetthet følger

1) Nødvendig utstyr for testen

a) veievekt
b) Stampestang
c) rett kant
d) Sandprøve
e) sylindrisk metallmål på 3 liter kapasitet
f) observasjonsark

Tampestang :- tampestangen er 16 mm avrundet stang med lengde 600 mm som har tampingsnese i den ene enden og andre enden er avrundet.

2) først tar vi en ren tom sylindrisk måleenhet på 3 liter og veier den på vekten. Ta og noter vekten i observasjonsarket.

W1 = vekt av tom sylindrisk metallmåleenhet = 2,685 kg

3) enn vi helte løst pakket fint tilslag i tom metallmål med en kapasitet på 3 liter ved hjelp av en øse og sand, vil bli hellet i karet minst 5 centimeter til toppen, nå er karet fylt med sand, og det utvises forsiktighet den ekstra mengden sand fjernes ved å bruke rett kant og jevne ut den øvre overflaten av karet fylt med sand uten å forstyrre det til å sette seg.

Nå veide det sylindriske metallmålet som var fylt med sand ved hjelp av en vekt og ta avlesningen deres

W2= vekt av sylindrisk metallmål fylt med løst fint tilslag = 6,88 kg

4) beregner nå netto løsvekt av sand ved å trekke vekten av tom kynisk metallmåling fra vekten av sylindrisk metallmåling fylt med løst fint tilslag

Netto løs vekt = 6,88 _ 2,685 kg

Netto løsvekt = 4,195 kg

Volum av sand = 3 liter

Løs bulkdensitet = Netto løs vekt/volum

Løs bulkdensitet = 4,195 kg/3 L

Løs bulkdensitet = 1.398 Kg/L

Testprosedyre for å finne Rooded bulkdensitet av fint tilslag

1) først tar vi en ren tom sylindrisk måleenhet på 3 liter og veier den på vekten. Ta og noter vekten i observasjonsarket.

W1 = vekt av tom sylindrisk metallmåleenhet = 2,685 kg

2) enn vi helte løst pakket fint tilslag i tomme metallmål med en kapasitet på 3 liter ved hjelp av en scoop i tre lag først fylte vi 1/3 del av karet og 25 slag påføres jevnt fordelt ved hjelp av tampestang og etter at 2/3 del er fylt med hellesand og igjen legger vi 25 slag med tampestang og siste lag helles i karet med minst 5 centimeters høyde til toppen,

nå fartøy fylt med sand og igjen bruke 25 slag med tamping stang deres topp overflaten er utjevning lik høyden på sylindrisk metall måling ved hjelp av rett kant.

Ta nå vekten av sylindrisk metallmåling fylt med komprimert fint tilslag ved hjelp av vekten og ta avlesningen deres

W2= vekt av sylindrisk metallmål fylt med komprimert fint tilslag = 7,435 kg

3) nå beregner den netto komprimerte vekten av sand ved å trekke vekten av tom kynisk metallmåling fra vekten av sylindrisk metallmåling fylt med komprimert fint tilslag

Netto komprimert vekt = 7.435 _ 2.685 kg

Egen komprimert vekt = 4,75 kg

Volum av sand = 3 liter

Rooded bulk density = Netto komprimert vekt/volum

Rooded bulk tetthet = 4,75 kg/3 L

Rooded bulk tetthet = 1.583 Kg/L

Hvordan beregne % av tomrom i fine aggregater

Tomrom :- mellomrommet mellom de fine partikler av tilslag som ikke var okkupert av fast materiale som er kjent som hulrom. Og prosentandelen av tomrom tilstede i fint tilslag beregnes ved hjelp av egenvekt av fint tilslag og deres løse massetetthet ved hjelp av følgende formel

% av tomrom = {(Gs _R)/Gs}×100

Hvor Gs = egenvekt av fint tilslag og deres verdi er 2,62

R = løs bulkdensitet av fint tilslag = 1,398 kg/L

Sette alle disse verdiene i formelen får vi

% av tomrom = {(2,62 _ 1,398)/2,62}×100

% av tomrom = (1,222 /2,62)×100

% av tomrom = 0,466×100

Derfor er % av tomrom med fint tilslag = 46,6 %

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor langt kan en limtrebjelke spenne
  2. Sementmørtelforhold for puss | puss og dets typer
  3. Hva er RCC-kolonnekostnaden per sq ft i India
  4. Avstand mellom stigbøyler i henhold til IS 456
  5. Hvordan beregne vekten av hult sirkulært stålrør