Hva er RCC Foundation og dens betydning

Hva er RCC Foundation og dens betydning. Fundament er dyp struktur som trengs for ethvert sivilt byggearbeid, og det er de viktigste delene av bygningsstrukturen.

det er definert som konstruksjonen som overfører lasten fra konstruksjonsbygningen og sin egen vekt over det store jordarealet på en slik måte at areal ikke overstiger jordens bæreevne og setning av total bygningskonstruksjon forblir med to tålegrenser .

Husk at fundamentet må lages på fast jord, ikke sandholdig eller gjørmete jord. hvorfor Foundation er nødvendigHva er RCC Foundation og dens betydning

Fundamentering spiller en viktig rolle i bygningskonstruksjon, og det er hoveddelen av anleggsarbeid, det fordeler belastningen av strukturbygging på et stort jordareal for å unngå ulik fordeling og bosetting og forhindre sideveis bevegelse av en struktur og øke strukturstabiliteten.

1) lag et sterkt fundament for huset som skal bygges:-

A) det er klart i tankene at fundamentet må utføres på fast jord ikke på sandholdig eller gjørmete jord

B) du bør kun bruke brutt stykke granittstein for fundamentering, du bør huske på at ikke bruk ubrutt avrundet elvestein eller strandstein, elvestein kan brukes hvis den er ubrutt

C) tilstrekkelig mengde god mørtel er nødvendig for å sammenføye forskjellige steiner som brukes i fundament og gjøre til ett solid fundament som ikke vil subsidieres ulikt

D) forsterkning er nødvendig for å koble bunnen av søylen med stål av fundament

2) valg av materiale som sandsement som påvirker bygningens styrke:- sand og sement som brukes til å lage Fundamentarbeid har god kvalitet hvis du brukte grov sand til fundament, bør det vaskes for å fjerne fine partikler og støv.

det vil huske på at korallsand ikke skal brukes i noe konstruksjonsarbeid. God kvalitet på sand oppnås fra elvebredden og kysten som er fri for fine partikler og støv.

  Hva er RCC Foundation og dens betydning
Hva er RCC Foundation og dens betydning

3) blanding av betong:-

god ren ingrediens av sement sand med Begrenset vann lage sterk betong, tatt god kvalitet på sand og sement og bland ingrediens godt, du bør bruke rent vann, betong skal stå opp.

når det blandes, bør det ikke renne bort på grunn av for mye vann. du bør huske på at du ikke bør bruke saltvann som ødelegger betongstyrken du bør kun bruke den riktig utvalgte rene ingrediensen.

4) lage kolonner

A) sterk søyle gir god styrke til bygningsfundamentet

B) all armert betongsøyle bør lages i enfase før veggene bygges opp de kan ikke lages i små trinn med veggen bygges opp

C) minimum søylearmering bør være 4 i antall vertikale stang som holdes sammen i henhold til dimensjon på søyle skal forankres i fundamentet.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

3) hvordan beregne vekten av bløtt stålplate og utlede formelen

4) beregne mengde sement Sand for murverk på 10m3

5) sementberegning i flisarbeid på hundre kvadratfots areal

6) vektberegning av stålstang og formelen

7) hva er innblanding av betong og dens typer og dens egenskaper

Hva er typer RCC Foundation:-

Hva er RCC Foundation og dens betydning all Foundation er kategorisert i 2 kategorier
Ifølge depth Foundation er to typer, den første er Shallow foundation og den andre er deep Foundation.

Hva er grunt fundament?

hvis bredden på fundamentet er mer enn dybden på fundamentet som er Shallow Foundation, vet vi at det graves ut jord for grunnarbeidet, det har tre dimensjoner dybde og bredde.

den er også delt inn i forskjellige kategorier i henhold til forsterkning som brukes den har isolert spredt fot, veggfot, kombinert fot, stroppfot og mattefundament.

De vanligste typene Shallow Foundation som er isolert spredt fot er det vanligste enkle og mest økonomiske fundamentet som brukes til vanlig bygningskonstruksjon.

isolert fottype Fundament består av fot i bunnen av søylen, denne typen fundament har uavhengig fotfeste og enkelt har alle søyler sitt på fote og fotkatalog overføre belastningen til jord den har mange former rektangulære sirkulære og firkantede i form.

Veggfundament type fundament brukes til å fordele belastningen av strukturen bærende vegg til bakken, veggen Fundament går langs veggens retning, Bredden på veggen Fundamentet er vanligvis 2-3 ganger bredden på veggen

Hva er deep Foundation?

hvis bredden på fundamentet er mindre enn dybden på fundamentet er kjent som dypt fundament, brukes det til å lage tunge superkonstruksjoner,

Iron Pillar of bridge i vann for å øke styrken på fundamentet som overfører belastningen av tung Bridge, Deep Foundation har også mange typer som pile Foundation Pier Foundation og caisson Foundation

Hva er betydningen av fundament

1) det er bygningens dype struktur som overfører belastningen fra overbygningen og dens egen vekt til det store jordområdet

2) Fundament bør gjøres på fast jord på sand- eller gjørmete jord

3) god kvalitet på materiale som sandsement og armering bør brukes som øker fundamentets styrke

4) mørtel skal blandes ordentlig med Begrenset mengde vann som mørtel skal stå oppreist, den skal ikke flyte med vann.

Flere viktige innlegg:

  1. Hvordan beregne vekten av i bjelke og struktur
  2. Hvilken størrelse bjelke trenger jeg for et spenn på 10 til 12 fot?
  3. Minimum og standard betongplatetykkelse for boligbygg
  4. Hvilken størrelse bjelke trenger jeg for et spenn på 20 fot?
  5. Jernstangstørrelse på fot, søyle, bjelke og plate for 2-etasjes bygning