Hva er Shallow foundation og hvor det leveres

Hva er Shallow foundation og hvor det leveres, hei folkens i denne artikkelen vet vi om hva som er Shallow foundations og hvor det er gitt. Som vi vet at stabiliteten til all overbygning og underbygning av bygninger, demninger, broer, støttemur avhengig av type fundament, så for hver sivilingeniør kan det være viktig å velge riktig fundament.

All Super-struktur som bjelkeplate-søyler overfører sin egen last til fundamentet, og fundamentet må overføre lasten trygt til forskjellige jordlag jevnt. Så bæreevnen til fundamentet avhenger av mange parametere for jord som jordbærende kapasitet, underjordisk vannstand og så videre. I henhold til dybden av fundament er det hovedsakelig to typer foundation Shallow foundations og deep Foundation.

Men i denne artikkelen diskuter om hva som er Shallow foundations og hvor det er gitt.  Hva er Shallow foundation og hvor det leveres
Hva er Shallow foundation og hvor det leveres

Hva er Shallow foundation og deres definisjon

Shallow Foundations er en type strukturell fundament som overfører strukturelle belastninger til jorden svært nær toppoverflaten i stedet for å gi et underlag av jord eller mer dypere.

Grunne Fundamenter bygges der jordlag har god bæreevne. Og dybden bør ikke være mer enn 1,5 m i Shallow Foundation. Dybden på grunne fundament er generelt lik eller mindre enn bredden.

Shallow Foundations er også kjent som open Foundation og de overfører belastning til jorda veldig nær overflaten. For økonomisk synspunkt er denne Foundation et ingeniørvalg.

Der vi ga Shallow Foundation

Viktig parameter å vurdere når du velger Foundation

1) kjennskap til naturen til overbygningen og lasten som skal overføres til fundamentet. hvis superkonstruksjonen har middels og mindre belastning, bør vi foretrekke å tilby grunne fundamenter, og hvis overbygningen har tung og uensartet belastning, bør vi foretrekke å gi dypt grunnlag.

2) kunnskap om typen og tettheten til naturlig jord er også viktig, forutsatt at grunnlaget i henhold til International Building Code som CABO-koden sier at jorda med fine granuler som leire og silt har dårlig bærende jord enn jord med grove granulat som sand og grus. Jorden som har god jordbærende kapasitet, vil foretrekkes å gi Shallow Foundations

3) kunnskap om grunnvannstabellen hjelper også til å velge fundamenttype. Områdene som er høy grunnvannsspeil brukes til å gi dyp Foundation.

4) tilstedeværelsen av støyfølsomt område, elvebredden, havsårområdet tilstedeværelse av dreneringssystem er også viktig parameter for å unngå grunt fundament i disse områdene.

Så etter å ha estimert sikkerhetsparameteren for Superstruktur og kostnadene for fundament hjelper oss med å velge type fundament.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Viktig poeng å lære for dypt fundament

1) grunne fundamenter bør velges for de områder hvor jordbæreevnen er god

2) Grunne fundamenter bør velges for de områder hvor underjordisk grunnvannsspeil ikke er for høy og fravær av vannstrøm i underjordisk underlag av jord.

3) å gi grunne fundamenter for strukturen din er økonomisk enn dyp fundament

4) Grunne fundamenter har grunne dybder på opptil 1,5 m, og dybden bør ikke være større enn bredden.

Flere viktige innlegg:

  1. Byggekostnad for RCC-plate på 1100 kvadratmeter
  2. 1/2 gallon malingsdekning
  3. Hvor mange pigger trenger jeg for en 10′, 12′, 14′, 16′, 20′ og 24 fots vegg
  4. Hva er kostnaden for murveggkonstruksjon per kvadratfot i India?
  5. Hvor mange sementposer kreves for 2000 sq ft hus