Hva er ulike typer pelefundament og deres bruksområder

Hva er forskjellige typer pelefundament og deres bruksområder, hei folkens i denne artikkelen vet vi om hva som er forskjellige typer pelefundament og deres bruksområder hva er pelefundament. Som vi vet at pele Foundation er en slags dyp Fundament gitt i de områdene der jordbærende kapasitet er lav og høy stigning av grunnvann.

Hvis det er tung og uensartet laststruktur er det anbefalt bruk av pelfundament.

  Hva er ulike typer pelefundament og deres bruksområder
Hva er ulike typer pelefundament og deres bruksområder

Hva er pile Foundation og deres definisjon

Pile Foundation er en slags dyp fundament som overfører belastningen som kommer fra overbygningen til å bygge dambroer på en sikker måte til jordbunnen. Det er gitt i de områdene der jordbæreevnen er for lav, for å finne tilstrekkelig jordbæreevne, er den gitt dypere i jord hvor tilstrekkelig mengde jordbæreevne er tilstede.Pilfundamentdybden er større enn 3 ganger bredden. Pile Foundation er laget av betongmateriale, stål, tre og annen kombinasjon av betong og stål som er komposittmateriale. Og pelfundament brukes til å støtte og overføre last til ønsket dybde ved endebærende pel eller hudfriksjonspel.

Hva er ulike typer pelefundament og deres bruksområder

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Pelefundament kan klassifiseres basert på materialfunksjon og installasjonsprosess osv., og følgende er typene pelfundament som brukes i konstruksjon

EN) Pile Foundation kategoriser etter funksjon og bruk

1) Spunt
2) bærende peler
3) endelagerpeler
4) hudfriksjonshauger

B) Basert på materialer og byggemetode er pelfundament kategorisert i

1) betongpeler
2) Stålpeler
3) komposittpeler
4) tømmerpeler

1) spuntfundament: – spunt brukes for det meste for å gi sidestøtte fra jorda. Og vanligvis motstår de sideveis trykk fra løs jord, vannstrømmen og det er tilstedeværelse av demninger, grøft, beskyttelse av støttemur og formasjonsbroer. og de brukes ikke til å gi vertikal støtte til strukturen de vanligvis brukes til å tjene følgende formål.

Bruk av spunt Fundament

1) Bygging av støttemur

2) spunt brukt til beskyttelse mot elvebredderosjon

3) pel Fundament beholde den løse jorden rundt Foundation grøfter

4) Pile Foundation hjelper til med isolering av fundament fra tilstøtende jord

5) spuntfundament hjelper for innestengning av jord og dermed økt bæreevne til jord

to) Lastbærende peler:- denne typen peler Fundamenter brukes hovedsakelig til å overføre den vertikale lasten fra superstrukturen trygt til jordbunnen. Bærende peler er bredt klassifisert i følgende kategorier i henhold til deres funksjon

1) Endelagerpel :- i denne typen endebærende peler går lasten gjennom bunnenden av pelen. den nederste enden av haugen hviler på et sterkt lag med jord og stein. i pelen plassert ved overgangslaget av svakt og sterkt lag fungerer pelen som søyle og overfører lasten til det sterke laget kan den totale kapasiteten til endebærende pel beregnes ved å multiplisere arealet av pelspissen og bæreevnen til den. spesiell jorddybde der haugen hevet seg.

to) hudfriksjonshaug :- friksjonsfil overfører lasten fra jordstrukturen ved hjelp av friksjonskraften mellom overflaten av pelen og jorda som omgir pelen. leirjord og sandjord friksjon kan utvikles for hele lengden av pelen avhengig av jordtilstanden i friksjonshaugen generelt hele overflaten av pelen skulle overføre belastningen fra strukturen til jorda.

Basert på materialer og konstruksjonsmetode er pelfundamentet kategorisert i betongpel, stålpel, komposittpel og tømmerpel. haugen Fundament er laget av betong som er kjent som betongpel og pel Fundament er laget av stål som er kjent som stålpel og pel Fundament er laget av både betong og stål som er kjent som komposittpel og pelen Fundament som er laget av tre som er kjent som tømmerhaug.

Flere viktige innlegg:

  1. Vekt av herdet betong per kubikkmeter, fot og meter
  2. Hvor langt kan en limtrebjelke spenne
  3. Hvilken størrelse tømmer skal spenne over 2m, 2,4m, 2,5m, 3m, 3,6m, 4m, 4,8m, 5m og 6m
  4. Hva er en 4 på 12 takhelling | 4/12 takhelling
  5. Full armeringsdetaljer for 1-etasjes (G+0) bygning