Hvor mange sekker sement for 1000 murstein

Hvor mange sekker sement for 1000 murstein, sand og sement for 1000 murstein, i dette emnet vil vi lære om hvor mange sekker med sement for 1000 murstein, og også beregne mengde sand og sement for 1000 murstein,

vi vet at sementforbruket er avhengig av mange faktorer i murverk som sementsandforhold mørteltykkelse og størrelse på murstein

Vi vet at vi kan ha flere former og størrelser den har nominell størrelse som kalles modulære murstein med dimensjon 190 mm × 90 mm × 90 mm
Og den andre er Indiske murstein med dimensjon ca. 230 mm × 115 mm × 75 mm .Sementforbruket er mer i høyere størrelse på murstein og sementforbruk er mindre i mindre størrelse på murstein

  Hvor mange sekker sement for 1000 murstein
Hvor mange sekker sement for 1000 murstein

◆ faktorer som bestemmer sementforbruket

1) sementsandforhold

2) størrelse på murstein

3) mørteltykkelse

Hvor mange sekker med sement for 1000 klosser for modulære klosser

Oppgitte dimensjoner:-

Tykkelse av mørtel = 10 mm

Modulær murstein størrelse = 190mm×90mm ×90 mm

Antall klosser = 1000

Sementsandforhold = 1:5

Total andel = 1 + 5 = 6

Del av sement = 1/6

Del av sand = 5/6

◆ hvor mange sekker sement for 1000 murstein

Beregning:-

Volum av 1 murstein =0,19×0,09×0,09 m3

Volum murstein = 0,001539 m3

Volum på 1000 murstein = 1000×0,001539 m3

Volum på 1000 murstein = 1.539 m3

Mørteltykkelse = 10mm

Mursteinstørrelse med mørtel = 200mm×100mm×100mm

Volum murverk for 1000 murstein

Murverksvolum = 1000× 0,2×0,1×0,1m3

Murverksvolum = 2 m3

For mørtelvolumberegning, trekk volum av murstein fra volum av murverk for 1000 murstein

Mørtelvolum = 2m3_ 1.539m3

Mørtelvolum = 0,461 m3

Mørtelvolum er kjent som våtvolum

Våtvolum = 0,461 m3

For å beregne tørt volum multipliseres en kofaktor på 1,33 i vått volum og 20 % sløsing med mørtel

Tørrvolum = 0,461m3×1,33 = 0,613m3

20 % sløsing med mørtel

20 % av 0,613 m3 = 0,1226 m3

Totalt mørtelvolum = 0,613+0,1226 = 0,7356

Hvor mye sement trengs for 1000 murstein

Tetthet av murstein = 1440 kg/m3

Del av sement i forhold = 1/6

Volum mørtel = 0,7356 m3

Vekt = volum × tetthet

Sementmengde = (1/6)0,7356m3×1440kg/m3

Vekt sement = 177 kg

Det kreves 3,54 poser (177 kg) sementmengde for 1000 murverk

Hvor mange sekker sement for 1000 murstein

1 pose sement = 50 kg

Antall sekker sement = vekt av sement/50

Antall poser sement = 177/50= 3,54 poser

Så 3,54 sekker sement kreves for 1000 teglverk

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

3) hvordan beregne vekten av bløtt stålplate og utlede formelen

4) beregne mengde sement Sand for murverk på 10m3

5) sementberegning i flisarbeid på hundre kvadratfots areal

6) vektberegning av stålstang og formelen

7) hva er innblanding av betong og dens typer og dens egenskaper

sandmengdeberegning for 1000 murstein

Del av sand i forhold = 5/6

Volum mørtel = 0,7356m3

1 m3 = 35,32 kubikkfot

Volum av sand i kubikkmeter

Volum = (5/6) 0,7356 m3 = 0,613 m3

Volum av sand i kubikkfot

Volum = 0,613 × 35,32 = 21,65 cft

mengde sand er 0,613 m3 eller 21,65 cft er nødvendig for 1000 murverk

Hvor mange sekker med sement for 1000 klosser for indisk standardstørrelse på klosser

Oppgitte dimensjoner:-

Tykkelse på mørtel = 10 mm

Modulær mursteinstørrelse = 230mm×115mm ×75 mm

Antall klosser = 1000

Sementsandforhold = 1:5

Total andel = 1 + 5 = 6

Del av sement = 1/6

Del av sand = 5/6

hvor mange sekker sement for 1000 murstein

◆ Beregning:-

Volum av 1 murstein =0,23×0,115×0,075 m3

Volum murstein =0,00198 m3

Volum på 1000 klosser = 1000×0,00198m3

Volum på 1000 murstein = 1,98 m3

Mørteltykkelse = 10mm

Mursteinstørrelse med mørtel = 240mm×125mm×85mm

Volum murverk for 1000 murstein

Murverksvolum = 1000× 0,24×0,125×0,085m3

Murverksvolum = 2,55 m3

For mørtelvolumberegning, trekk volum av murstein fra volum av murverk for 1000 murstein

Mørtelvolum = 2m3_ 1.539m3

Mørtelvolum = 0,57 m3

Mørtelvolum er kjent som våtvolum

Våtvolum = 0,57 m3

For å beregne tørt volum multipliseres en kofaktor på 1,33 i vått volum og 20 % sløsing med mørtel

Tørrvolum = 0,57m3×1,33 = 0,7581m3

20 % sløsing med mørtel

20 % av 0,7581 m3 = 0,15162 m3

Totalt mørtelvolum = 0,7581+0,15162

Totalt mørtelvolum = 0,81 m3

Hvor mye sement trengs for 1000 murstein

Tetthet av murstein = 1440 kg/m3

Del av sement i forhold = 1/6

Volum mørtel = 0,81 m3

Vekt = volum × tetthet

Sementmengde = (1/6)0,81m3×1440kg/m3

Vekt sement = 194 kg

Det kreves 194 kg sementmengde for 1000 murverk

Hvor mange sekker sement for 1000 murstein

1 pose sement = 50 kg

Antall sekker sement = vekt av sement/50

Antall poser sement = 194/50= 3,89 poser

Så 3,89 sekker sement kreves for 1000 teglverk

■ sandmengdeberegning

Del av sand i forhold = 5/6

Volum mørtel = 0,81m3

1 m3 = 35,32 kubikkfot

Volum av sand i kubikkmeter

Volum = (5/6) 0,81 m3 = 0,675 m3

Volum av sand i kubikkfot

Volum = 0,675 × 35,32 =23,8 jfr

Så mengden sand er 0,675 m3 eller 23,8 cft er nødvendig for 1000 murverk

Flere viktige innlegg:

  1. Hvordan beregne murstein i 4 tommers vegg per sq.ft
  2. Hvordan beregner jeg 50 kg sementposevolum i CFT?
  3. Pergola bjelkestørrelse for 10′, 12′, 14′, 15′, 16′, 18′ og 20 fots spennvidde
  4. Sokkelbjelkehøyde | sokkelnivå | naturlig bakkenivå
  5. Tetthet av murstein i kN/m3, kg/m3, lb/ft3, g/cm3 og kg/mm2