Hvor mange sementposer i m25 betong

Hvor mange sementposer i m25 betong? Hei folkens, i dette innlegget vet vi om hvor mange sementposer som brukes i m25 1 kubikkmeter betong og vet også om hvor mye sement, sand og tilslag som kreves for m25-kvalitet på 1m3 betong.

vi vet at betong generelt er to typer RCC og PCC hvor RCC er armert sementbetong og PCC som er vanlig sementbetong.

i RCC-betong er det brukt armeringsstålstang og PCC-betong er ren sementbetong uten stål.betong er blanding av sementsand og tilslag i faste forhold og m25 er standard betongkvalitet som kun brukes i RCC og ikke brukes i PCC arbeid

hva er sementmørtelforholdet til m25 betong: Det finnes forskjellige typer betongkvalitet som M5, M 7,5, M10, M15, M20, M 25 og så videre. Men i dette emnet må vi studere om m25 karakter av betong. M Stativ for blanding og numerisk figur 25 er trykkfasthet for herdetid på 28 dager.

Og blandingsforholdet for sementmørtel i m25 betongkvalitet er (1:1:2) tommer hvor en del er sement 1 del er sand og 2 del er tilslag.

Hvor mange sementposer i m25 betong

Gitt volum betong = 1m3

Våtvolum av betong = 1m3

For å konvertere vått volum til tørt volum til vil vi multiplisere 1,54 i vått volum av betong

Tørrvolum = våtvolum×1,54

For beregning av tørt volum multipliserer vi 1,54 til vått volum

Tørrvolum = 1m3×1,54 = 1,54 m3

Tetthet av sement = 1440 kg/m3

Blandingsforhold mørtel = 1 : 1 : 2

Total andel = 1+1+2=4

Del av sement = 1/4

Del av sand = 1/4

Del av aggregat = 2/4

  Hvor mange sekker med sement i m25 karakter på 1m3 betong
Hvor mange sekker med sement i m25 karakter på 1m3 betong

antall sementposer i m25 betong

Vekt = volum× tetthet

Vekt sement = 1/4×1,54 m3×1440 kg/m3

Vekt sement = 554,4 kg

1 pose sement = 50 kg

sementposer = 554,4/50 =11,088

antall sementposer i m25 = 11.088

11.088 sekker sement brukes i m25 karakter av 1m3 betong

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

3) hvordan beregne vekten av bløtt stålplate og utlede formelen

4) beregne mengde sement Sand for murverk på 10m3

5) sementberegning i flisarbeid på hundre kvadratfots areal

6) vektberegning av stålstang og formelen

7) hva er innblanding av betong og dens typer og dens egenskaper

Hvor mye sementsand og tilslag kreves for m25 betong

1) mengde sement i m25 betong

11.088 nr (554,4 kg) sementposer brukes i m25 karakter av 1m3 betong

2) volum sand i cft for m25 betong

1m3 = 35,32 cft

Volum =( 1/4) × 1,54 × 35,32

Sandvolum = 13,6 cft

13,6 kubikkmeter sand er brukt i m25 kvalitet på 1 kubikkmeter betong

3) volum tilslag i cft for m25 betong

1m3 = 35,32 cft

Volum =( 2/4) × 1,54×35,32

Samlet volum = 27,2 cft

Så mengde materiale i m25 karakter av 1 kubikkmeter betong følger

sementposer i m25 = 11.088

Volum av sand = 13,6 cft

Volum av tilslag = 27,2 cft

11 088 sekker sement, 13,6 cu ft sand og 27,2 cu ft tilslag er mengden materiale som kreves for m25-kvalitet på 1 kubikkmeter betong

Flere viktige innlegg:

  1. Satsanalyse for betong – beregn mengde og kostnad
  2. 120 gaj husbyggingskostnad i India med materialer
  3. Hvor mye sement, sand og tilslag kreves for M25, M20, M15, M10 og M7.5 betong
  4. Definisjon av jordstruktur, typer, karakter og leirmineralogi
  5. 450 sq ft husbyggekostnad i India og materialmengde