hvor mange sementposer kreves for 100 sq ft rcc takplate

Hvor mye sement kreves for 100 sqft rcc takplate? og vet også om hvor mange sementposer som kreves for 100 sq ft plate. Du vet at for støping av takplater krevde vi nominell blandingsbetong som M20 blandingsbetong.

I M20-blanding står betong M for blanding og numerisk figur 20 står for karakteristikk av trykkfasthet 20N/mm2 etter blanding og støping av takplate, mengde materiale i plateformasjon beregnet ved M20-blanding i hvilket forhold mellom sandsement og tilslag er 1:1,5:3

I denne artikkelen må vi beregne sement som kreves for 100 sqft 6 tommers plate? Og vi vet at M20 blandingsforhold er 1 : 1,5 : 3 der en del er sement 1,5 del er sand og 3 del er tilslag  hvor mange sementposer kreves for 100 sq ft plate
hvor mange sementposer kreves for 100 sq ft plate

Støping av takplater er prosessen med å legge og legge betongblanding i horisontal retning og struktur over murverk. Støping av takplatearmering hovedstang og tverrstang inn fordelt over forskalingsarealer av takplate og deretter legger vi betongblanding av M20 eller m25 karakter av betong som er kjent som takplatestøping.

Hvor mange sementposer kreves for 100 kvm takplate?

Det er tre typer tykkelse som 4 tommer, 5 tommer og 6 tommer brukes i støping av takplater. Så vi må beregne sement som kreves for 100 sq ft plate 4 tommer tykk, 5 tommer tykk og 6 tommer tykk.

La oss nå beregne hvor mange sementposer som kreves for 100 sq ft plate 6 tommer tykk

Hvor mange sementposer kreves for 100 sq ft plate 6 tommer tykk

◆ Gitt dimensjoner:-

takplates tykkelse varierer mellom 4 tommer (100 mm) til 6 tommer (150 mm), men i denne beregningen tar vi takplatens tykkelse er 6 tommer (150 mm) som er gitt

Takplatetykkelse = 6″ = 0,5′

Plateareal = 100 kvm

Blandingsforhold = 1:1,5:3

Hvor mye tørrvolum betong kreves for 100 sqft 6 tommers takplate?

1) våtvolum =Areal × tykkelse på platen

Våtvolum = 100 sqft × 0,5 ft = 50 cft

2) Tørrvolum:-

vi vet at vått volum har tomrom og porer som er fylt med vann og bobler og kan fjernes med vibrator eller kompressormaskin, så det kreves mer mengde materiale.

tørt volum betyr blanding av sementsand og tilslag betong i tørr tilstand har flere hulrom og porer som fordampes i våt tilstand og volumet reduseres med 54 prosent i våt tilstand og volumet av tørr betong økes med 54 %, så vi kan multiplisere 1,54 i vått volum for å beregne tørt volum

Tørrvolum av betong = 50 cft × 1,54 = 77 cft

1 kubikkmeter = 35.3147 cft

Tørrvolum betong i m3 = 77/35,3147 m3 = 2,180 m3

For 100 sqft 6 tommers plate er tørrvolum betong nødvendig 2.180 m3

Hvor mange sementposer kreves for 100 sqft 6 tommers plate?

Blandingsforhold = 1:1,5:3 (1 del sement, 1,5 del sand og 3 del er tilslag)

Totalt P = 1+1,5+3 = 5,5

Del av sement = 1/5,5

i M20-blanding er 1 del sementmengde

Vekt sement=1/5,5×tørrvolum i m3×densitet av sement

Tetthet av sement=1440kg/m3

Vekt =1/5,5× 2.180 m3×1440 kg/m3

Vekt av sement = 570,8 Kg

1 pose sement = 50 kg

Antall sekker sement = 570,8/50

Antall sementposer kreves for 100 sqft 6 tommers plate = 11,4 poser.

År. :- 11,4 poser (570,8 kg) sement kreves for en 100 sqft rcc takplate 6 tommer tykk

Sement kreves for 100 sq ft takplate 5 tommer tykk

Hvor mange sementposer kreves for 100 kvadratfot 5 tommer tykk RCC-plate? For denne beregningen har vi gitt følgende

Arealet av rcc-plate er 100 sq ft og tykkelsen deres er 5 tommer som er lik 0,417 fot, så først beregner vi våtvolum av betong, for å beregne vått volum av betong multipliserer vi arealet av RCC-plate og tykkelse.

Våtvolum av betong er lik 100 sq ft × 0,417 ft = 41,7 cu ft.

For å konvertere vått volum av betong til tørt volum av betong vil vi multiplisere 1,54 til vått volum av betong.

Tørrvolum av betong er lik 41,7 cuft × 1,54 = 64,218 cu ft

Sement som kreves for 100 sq ft plate i m20 betongkvalitet er lik

= 1/5,5×64,218/35,3147 m3×1440 kg/m3

Vekt sement = 476,10 kg

  2D og 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare
2D og 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare

antall sementposer som kreves for 100 sq ft plate beregnes ved å dele vekten av sement med 50 fordi en pose sementvekt er 50 kg

antall sementposer = 476,10/50 = 9,5

År. :- 9,5 antall sementposer (476,10 kg) kreves for 100 sq ft rcc takplate 5 tommer tykk m20 betong

Sement kreves for 100 sq ft takplate 4 tommer tykk

Hvor mange sementposer kreves for 100 kvadratfot 4 tommer tykk RCC-plate? For denne beregningen har vi gitt følgende

Arealet av rcc-plate er 100 sq ft og tykkelsen deres er 4 tommer som er lik 0,334 fot, så først beregner vi våtvolum av betong, for å beregne vått volum av betong multipliserer vi arealet av RCC-plate og tykkelse.

Våtvolum av betong er lik 100 sq ft × 0,334 ft = 33,4 cu ft.

For å konvertere vått volum av betong til tørt volum av betong vil vi multiplisere 1,54 til vått volum av betong.

Tørrvolum av betong er lik 33,4 cuft × 1,54 = 51,436 cu ft

Sement som kreves for 100 sq ft plate i m20 betongkvalitet er lik

= 1/5,5×51,436/35,3147 m3×1440 kg/m3

Vekt sement = 381,3 kg

antall sementposer som kreves for 100 sq ft plate beregnes ved å dele vekten av sement med 50 fordi en pose sementvekt er 50 kg

antall sementposer = 381,30/50 = 7,6

År. :- 7,6 antall sementposer (381,30 kg) kreves for 100 sq ft rcc takplate 4 tommer tykk m20 betong.

Nå har vi spørsmålet hvor mange sementposer som kreves for 100 sq ft plate vi har svar

År. :- 7,6 poser (381,30 kg), 9,5 poser (476,10 kg) og 11,4 poser (570,8 kg) sement kreves for 100 sq ft rcc takplate 4 tommer, 5 tommer og 6 tommer tykk i m20 betongkvalitet.

Hvor mye sement kreves for 1 sq.fot område:- Ved å bruke M20-betong i støping av takplater, krever 1 kvadratfot med RCC-plate 0,095 sekker (4,76 kg) sement og i tilfelle plastering av vegg, krever det 0,017 sekker (0,85 kg) sement.

◆ Nå er det din tur:- lik og kommenter det over dette innlegget, hvis du har spørsmål og spørsmål om dette, spør du, tusen takk.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor mange helvetesild trenger jeg for et 10×10 skur
  2. Hvordan beregne sementsandmengde i 1:6 mørtel
  3. Hvor mange kubikkmeter er det i en dumper?
  4. Hvor mange bunter med helvetesild trenger jeg for et hus på 1200 kvadratmeter
  5. Hva er forskjellig kvalitet på vanlig Portland sement 33,43 og 53