Hvor mange sementposer kreves for 1500 kvadratmeter hus?

Hvor mange sementposer kreves for 1500 kvadratfot hus, hei folkens i denne artikkelen vet vi om mengden sementposer som kreves for 1500 kvadratfot hus. Faktisk mengde sementberegning er basert på i henhold til design, men hvis design ikke er gitt, er beregning av sementmengde basert på tommelfingerregel på erfaringsgrunnlag og hvor mange sementposer som brukes i byggingen av et hus på 1500 kvadratmeter.

Hvor mange sementposer som kreves for et hus på 1500 sq ft er basert på forskjellige typer kriterier

1) type struktur (lastbærende/rammet)2) Formålet med strukturen (belastningen avhenger av verktøyet)

3) Type betongtype brukt

4) Størrelse høyde på søyle og lengde på bjelke (i form av høyde, ettersom kravet varierer i henhold til konstruksjon, dvs. enten horisontal eller vertikal. )

5) Det viktigste er fundamenttype (avhengig av jordbærende forhold)

Hvor mange sementposer kreves for 1500 sq ft hus

For generell lavblokk bygging av hus i første etasje må vi beregne sementposer. Vi bruker forskjellige typer tommelfingerregel for beregning av sementmengde i alle typer RCC-strukturfot, søyler, bjelker og RCC-plater, murverk, gulv og puss.

Tar nå forskjellige tommelfingerregel for beregning av sementmengde for 1500 kvadratmeter hus

1) tommelfingerregel for sement i rcc-betong er 0,301 sementposer/ sq ft bebygget område av lavt boligbygg i første etasje

2) tommelfingerregelen for sementposer i overflaten på bakkeplan er 0,089 sementposer/sq ft av bebygd areal av lavtliggende boligbygg i første etasje.

3) tommelfingerregel for sementposer i ytterveggsmurverk er 1,26 sementposer/m3 murverk på 9 tommer (sementsandforhold 1:6)

4) tommelfingerregel for sementposer i innvendig murverk er 1,28 sementposer/m3 murverk på 4,5 tommer (sementsandforhold 1:4)

5) tommelfingerregel for sementposer for utvendig puss er 0,017017 sementposer/ sq ft plastering

6) tommelfingerregel for sementposer for innvendig puss er 0,0086 sementposer/sq ft plastering

7) tommelfingerregel for sementposer for takpuss er 0,0051 sementposer/sq ft plastering

Hvor mange sementposer kreves for et 1500 kvadratmeter stort hus?

For bygging av boligbygg i første etasje har vi RCC-struktur som fot, søyle, bjelke og plate. Å ta en grov utforming av 1500 kvadratfot hus med forskjellige dimensjoner av rcc-struktur som fotfeste, søyle, bjelke og plate er følgende:

Hvor mange sementposer kreves for RCC-struktur av 1500 kvadratfot hus

● volum av rcc betongberegning

1) fotstørrelse = 1500 mm × 1500 mm × 300 mm

Lengde på foten = 1500 mm

Fotbredde = 1500 mm

Høyde på fot = 300 mm

Dybde av jordgraving = 1500 mm

Betongstørrelse i fotfeste = 1200mm×1200mm×300mm

Antall fotplasser = 15

Våtvolum av betong i alle 15 antall fotplasser = 1,2 m × 1,2 m × 0,3 m × 15 = 6,48 m3

2) kolonnestørrelse = 300 mm × 400 mm

Antall kolonne = 15

Høyde over dpc = 3000 mm

Høyde over rcc plate = 900 mm

Dybde av jordgraving = 1500 mm

Total høyde på søyle = 5400 mm

Våtvolum av betong for alle 15 kolonner

= 0,3 x 0,4 x 5,4 x 15 = 9,72 m3

3) sokkelbjelkestørrelse = 300mm × 300 mm

Bredde på bjelke = 300 mm

Dybde bjelke = 300 mm

Total lengde på alle bjelker = 300 fot = 90000 mm

Våtvolum av betong = 0,3 × 0,3 × 90 = 8,1 m3

4) dørbjelkestørrelse for yttervegg = 225 mm × 150 mm

Total lengde for utvendig bjelke = 160 fot = 48000 mm

Volum = 0,225 x 0,15 x 48 = 1,62 m3

Dørbjelkestørrelse for innvendig vegg = 125 mm × 150 mm

Total lengde for innvendig bjelke = 140 fot = 42000 mm

Volum = 0,125 x 0,15 x 42 = 0,7875 m3

Totalt volum betong = 1,62 + 0,7875 = 2,40 m3

5) takveggsbjelkestørrelse for yttervegg = 225 mm × 200 mm

Total lengde for utvendig bjelke = 160 fot = 48000 mm

Volum = 0,225 x 0,2 x 48 x = 2,16 m3

Takveggsbjelkestørrelse for innvendig vegg = 125 mm × 200 mm

Total lengde for innvendig veggbjelke = 140 fot = 42000 mm

Volum = 0,125 x 0,2 x 42 x = 1,05 m3

Totalt volum = 2,16 + 1,05 = 3,21 m3

6) rcc takplate = 50′ × 30’×6″

Lengde på plate = 50 fot

Bredde på plate = 30 fot

Tykkelse på platen = 6 tommer = 0,5 fot

Volum = 50′ × 30′ × 0,5′ = 750 kubikkfot

1 m3 = 35,3147 fot

Volum = 750/35,3147 = 21,24 m3

Nå kreves totalt våtvolum av betong for 1500 kvadratfot hus

Fotgrunn = 6,48 m3

Søyle = 9,72 m3

Sokkelbjelke = 8,1 m3

Dørbjelke = 2,4 m3

Takbjelke = 3,21 m3

Takplate = 21,24 m3

Totalt våtvolum betong = 51,15 m3

Tørrvolum betong = 51,15×1,54 = 78,77 m3

Hvis vi tar M20-kvalitet av betong der sement sand og tilslagsforhold er 1:1,5:3

Sementmengde = (1/5,5)× 78,77 × 1440 kg/m3

Sementvekt = 20623 kg

1 sementpose vekt = 50 kg

antall sementposer = 20623/50 = 412,5

År. :- 412,5 antall sementposer kreves for RCC betongstrukturfot, bjelke, søyle og plate for 1500 sq ft hus med lav bygning i første etasje.

Sementposer kreves for murverk av 1500 kvadratmeter hus

1) sementforbruk i utvendig murvegg

Utvendig murvegglengde = 2(50+30) = 160 fot

Høyde på murvegg = 10 fot

Høyde på murvegg over takplate = 3 fot

Dybde murvegg under sokkel = 2 fot

Total høyde = 15 fot

Areal av utvendig murvegg = 160×15 = 2400 sq ft

Volum = 2400 sq ft × 9 tommer = 1800 cu ft

Volum = 1800/35,3147 = 51 m3

Volum murverk = 51 m3

Tommelregel for sementposer i ytterveggsmurverk er 1,26 sementposer/m3 murverk på 9 tommer (sementsandforhold 1:6)

antall sementposer = 51 × 1,26 = 64 poser

2) sementforbruk i innvendig murvegg

murvegglengde = 50+30+30+30 = 140 fot

Høyde på murvegg = 10 fot

Dybde murvegg under sokkel = 2 fot

Total høyde = 12 fot

Areal av utvendig murvegg = 140×12 = 1680 kvm

Volum = 1680 sq ft × 4,5 tommer = 630 cu ft

Volum = 630/35,3147 = 17,84 m3

Volum murverk = 17,84 m3

Tommelregel for sementposer i innvendig murverk er 1,28 sementposer/m3 murverk på 4,5 tommer (sementsandforhold 1:4)

antall sementposer = 17,84 × 1,28 = 23 poser

Totalt antall sementposer = 64 + 23 = 87

År. :- 87 antall sementposer kreves for murverk av 1500 kvadratmeter hus

Hvor mange sementposer kreves for gulvbelegg på 1500 kvadratmeter hus.

I gulvbelegg bruker vi vanlig sementbetong m15 betongkvalitet der blandingsforholdet mellom sementsand og tilslag er 1:2:4 og gulvtykkelsen er 6 tommer (4 tommer betong + 2 tommer platering for gulv + fliser på gulv)

Bakkegulv betongplate = 50′ × 30’×6″

Lengde på plate = 50 fot

Bredde på plate = 30 fot

Tykkelse på platen = 6 tommer = 0,5 fot

Volum = 50′ × 30′ × 0,5′ = 750 kubikkfot

1 m3 = 35,3147 fot

Volum = 750/35,3147 = 21,24 m3

Våtvolum = 21,24 m3

Tørrvolum = 21,24 × 1,54 = 32,71 m3

antall sementposer = (1/7) 32,71 × (1440/50)

antall sementposer = 135 poser

År. :- 135 antall sementposer kreves for grunngulv av betong, puss av grunngulv og fliser på 1500 kvadratfot hus

Hvor mange sementposer kreves for puss av 1500 kvadratmeter hus

1) utvendig puss av murvegg

Totallengde = 160 fot

Høyde = 10 fot

Plassareal = 160 × 10 = 1600 sq ft

tommelfingerregel for sementposer for utvendig puss er 0,017017 sementposer/ sq ft plastering

antall sementposer = 1600 × 0,017017 = 27 poser

2) innvendig puss av murvegg

Totallengde = 340 fot

Høyde = 10 fot

Plassareal = 340 × 10 = 3400 sq ft

tommelfingerregel for sementposer for utvendig puss er 0,0086 sementposer/sq ft plastering

antall sementposer = 3400 × 0,0086 = 29 poser

3) takpuss av takplate

Totallengde = 1000 fot

tommelfingerregel for sementposer for takpuss er 0,0051 sementposer/ft plastering

antall sementposer = 1500 × 0,0051 = 7,5 poser

Totalt antall sementposer = 27 + 29 + 7,5 = 64

År. :- 64 antall sementposer kreves for utvendig veggpuss, innvendig veggpuss og takpuss av 1500 kvadratmeter hus

Nå kreves totalt antall sementposer for 1500 kvadratfot hus

1) rcc betong = 412,5 poser

2) Murverk = 87 poser

3) gulv + septiktank + trapp = 134,5 poser

4) puss = 64 poser

Totalt antall sementposer = 698

År. :- 698 (+ 5% og _ 5℅ skift) antall sementposer (412,5 sementposer for rcc betong, 87 sementposer for murverk, 134,5 sementposer for gulv, septiktank inkludert trapp og 64 sementposer for gips) kreves for konstruksjon på 1500 kvadratmeter hus med lav bygning i første etasje.

Dette er generelle retningslinjer og faktisk mengde stål kan variere for spesialdesign, takk.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

  Hvor mange sementposer kreves for 1500 kvadratmeter hus?
Hvor mange sementposer kreves for et 1500 kvadratmeter stort hus?

Flere viktige innlegg:

  1. Hvilken er bedre å bruke POP eller veggkitt?
  2. Hvor mye sement og sand kreves for mørtel 1:4?
  3. Sementforbruk i puss 1:3 for 1m2 areal
  4. Den beste sementen for rcc-takplatekonstruksjon i India, Bihar og Jharkhand
  5. Volum av en 40 kg pose med betong i kubikkmeter og fot