Hvor mye sement kreves i 1750 sq.ft for støping av takplater

Hvor mye sement kreves i 1750 sq.ft for støping av takplater, Byggekostnad for RCC-plate for 1750 sq.ft plate, i dette emnet vet vi om hvor mye sement som kreves i 1750 sq.ft for plate- og RCC-platekonstruksjonskostnad for 1750 kvadratfot plate, har vi krevd beregning av stål, sement, sand og tilslagsmengde og deres priser.

for takkostnader på 1750 kvadratfot plate har vi krevd standardkvalitet av betongblanding som M20 eller M25. Takstøping utføres når riktig herding av murvegg er fullført. mengde sement sand og tilslag beregning og
hvor mye sement kreves i 1750 sq.ft for plate

  Hvor mye sement kreves i 1750 sq ft for støping av takplater
Hvor mye sement kreves i 1750 sq ft for støping av takplater

Mengde sementsand og tilslag for 1750 sq.ft plate

betongforhold i M20 :- forholdet mellom sementsand og tilslag i M20-blandingen er ( 1: 1,5 : 3) en del er sement 1,5 del er sand og tre deler er tilslag.

Mengde sementsand og tilslag for 1750 sq.ft plate

Betongforhold i M25 :- forholdet mellom sementsand og tilslag i M25-blandingen er (1: 1: 2) en del er sement, 1 del er sand og 2 deler er tilslag.

Merk:- 1) opp til 3 etasjes bygning kan vi bruke M20 betongkvalitet

2) for høyhuskonstruksjoner kan vi bruke m25 betongkvalitet

Mengde stål nødvendig for 1750 sqft plate

1) hovedbaren :- 12 mm diameter på stålstang brukt som hovedstang. det er kortere spennstang som vanligvis brukes i bunnen av platen med en avstand på 4 tommer mellom de to stangene og også hovedstangen som brukes i kortere retning.

to) tverrstang :- 10 mm diameter av stål brukt som tverrstang, det kalles også lengre spenn eller distribusjonsstang brukes på toppen av hovedstangen. tverrstang brukes i lengre retning med senter til senter avstand er 5 tommer mellom to stang.

betongvolumberegning for plate

gitt dimensjon:-

Tykkelse på platen = 5'

Lengde på plate = 50′

Bredde på platen = 35′

Plateareal = 50′ × 32′ = 1750 sq ft

Våtvolum = flatens areal × tykkelse

1 fot = 12 tommer

Våtvolum = 1750 sq. ft× 5/12 ft

Våtvolum = 729,17 cu.ft

hvis du ønsker å konvertere til kubikkmeter bør du dele på 35,32

1 m3 = 35,32 cu. ft

Våtvolum = 729,17/35,32 = 20,64 m3

Tørt volum :- vi vet at vått volum har luftbobler og vann det kan fjernes med vibrator eller kompressormaskin. så mer mengde sementsand og tilslag er nødvendig og tørt volum økes med 54 % av vått volum slik at vi kan multiplisere kofaktor 1,54 i vått volum for å beregne tørt volum

Tørrvolum = 20,64 m3× 1,54 = 31,78 m3

Stålarmering nødvendig for plate på 1750 kvadratfot

I henhold til tommelfingerregelen for plate er mengde stål som kreves for plate ca. 0,5 % til 1 % av tørrvolum av betong enn vi tar gjennomsnittlig 0,75 % tørrvolum av betong.

Tetthet av stål = 7850 kg/m3

Vekt av stål = volum × tetthet

Vekt av stål = 0,75/100×(31,78m3×7850kg/m3)

Vekt stål = 1871 kg

1871 kg vekt av stålstang kreves for 1750 kvadratfot rcc takplate

Hvis markedsprisen for stålstang er rs 60 per kg, men det vil være veldig i henhold til kvalitet og merke rs 5 til 10 opp og ned

Totalkostnad for stål = 1871× 60

Totalkostnad for stål = 112 262 rs

1871 kg vekt av stålstang kreves for 1750 kvadratfot rcc takplate, og byggekostnaden er 112 262 rs for stål

Mengde sement nødvendig for 1750 sqft plate

Forhold i M20 karakter = 1:1,5:3

Total andel = 1+ 1,5+3 = 5,5

Del av sement = 1/5,5

Del av sand = 1,5/5,5

Del av tilslag = 3/5,5

Hvor mye sement kreves i 1750 sq.ft for plate

1) mengde sement i M20 betongkvalitet for 1750 sq ft plate og hvor mye sement som kreves i 1750 sq ft for plate

Vekt = volum × tetthet

Tetthet av sement = 1440 kg/m3

Vekt = (1× 31,78 m3× 1440 kg/m3)/5,5

Vekt sement = 8320 kg

1 pose sement = 50 kg

Antall sekker sement = 8320/50 = 166

Hvis markedsprisen for sementpose er 350 Rs

Enn totalkostnad = 166× rs 350

Total kostnad for sement = 58244 Rs

166 poser (8320 kg) sement er nødvendig for 1750 sqft rcc takplate og byggekostnaden er rs 58244 for sement.

Mengde sand nødvendig for 1750 sqft plate

mengde og kostnad for sand i M20 betongkvalitet for 1750 sq ft plate

Del av sand i m20 = 1,5/5,5

1 m3 = 35,32 cuft

Volum av sand i ku. ft

= 1,5/5,5( 31,78× 35,32) = 306 cuft

Volum av sand = 306 kubikkfot

Markedshastigheten for sand varierer avhengig av beliggenhet og tilgjengelighet rs 40 -80 per kubikkfot

Hvis hastigheten på sand er rs 60 per cft enn

Total kostnad for sand = 306 × rs 60

Total kostnad for sand = 18368 Rs

306 cuft mengde sand er nødvendig for 1750 sqft rcc takplate og byggekostnaden er rs 18368 for sand.

Mengde tilslag nødvendig for 1750 sqft plate

mengde og kostnad for tilslag i M20 betongkvalitet for 1750 sq ft plate

Del av tilslag i m20 = 3/5,5

Volum av tilslag i cft

Volum = (3/5,5)× 31,78×35,32

Volum av tilslag = 612 cft

Hvis markedsrenten for tilslag er 70 Rs per sq ft enn
totalkostnad for aggregat = rs70× 612

Totalkostnad for aggregater = 42840 Rs

612 cuft mengde tilslag er nødvendig for 1750 sqft rcc takplate og byggekostnaden er rs 42840

arbeidskostnad for 1750 sq ft plate

Arbeidskostnadene for støping av plate varierer fra sted til sted og tilgjengelighet av arbeidskraft og sesong

Hvis arbeidskostnaden er 50 Rs per sq. ft

Total arbeidskostnad = rs 50× 1750

Total arbeidskostnad = Rs 87500

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

3) hvordan beregne vekten av bløtt stålplate og utlede formelen

4) beregne mengde sement Sand for murverk på 10m3

5) sementberegning i flisarbeid på hundre kvadratfots areal

6) vektberegning av stålstang og formelen

7) hva er innblanding av betong og dens typer og dens egenskaper

RCC platekonstruksjonsstolpe for 1750 kvm plate

nå totalkostnad på materialer til takstøpt på 1750 kvadratmeter takplate

Stålkostnad = 112 262 kr
Sementkostnad = 58244 Rs
Kostnad for sand = 18368 Rs
Samlet kostnad = Rs 42840
Arbeidskostnad = Rs 87500

Total kostnad = 319 214 Rs

1871 kg mengde stål, 166 sekker (8320 kg) sement, 306 cuft-mengder sand og 612 cuft-mengder av tilslag kreves for takstøping av 1750 sqft rcc-plate, og deres totale byggekostnad for materialet er rs 319214 inkludert arbeidskostnad.

mengde sementsand og tilslag i M25-kvalitet av betong for 1750 sqft plate

Forhold i M25 karakter = 1:1:2

Total andel = 1+ 1+2 = 4

Del av sement = 1/4

Del av sand = 1/4

Del av aggregat = 2/4

1) mengde sement i M25 betongkvalitet for 1750 sq ft plate

Vekt = volum × tetthet

Tetthet av sement = 1440 kg/m

Vekt = (1× 29 m3× 1440 kg/m3)/4

Vekt sement = 10440 kg

1 pose sement = 50 kg

Antall poser sement = 10440/50 = 209 poser

Hvis markedsprisen for sementpose er 360 Rs

Enn totalkostnad = 209× rs 360

Total kostnad for sement = Rs 75168

2) mengde og pris på sand i M25 betongkvalitet for 1600 sq ft plate

Del av sand i m25 = 1/4

1 m3 = 35,32 cuft

Volum av sand i ku. ft

= 1/4( 29× 35,32) = 256 cuft

Volum av sand = 256 kubikkfot

Markedshastigheten for sand varierer avhengig av beliggenhet og tilgjengelighet rs 40 -80 per kubikkfot

Hvis hastigheten på sand er rs 60 per cft enn

Total kostnad for sand = 256 × rs 60

Total kostnad for sand = Rs 15364

3) mengde og kostnad for tilslag i M25 betongkvalitet for 1600 sq ft plate

Del av tilslag i m25 = 2/4

Volum av tilslag i cft

Volum = (2/4)× 29×35,32

Volum av tilslag = 512 cft

Hvis markedsrenten for tilslag er 70 Rs per sq ft enn
totalkostnad for aggregat = 70 × 512 kr

Totalkostnad for aggregater = Rs 35840

4) arbeidskostnad for plate på 1600 sq. ft

Arbeidskostnadene for støping av plate varierer fra sted til sted og tilgjengelighet av arbeidskraft og sesong

Hvis arbeidskostnaden er 50 Rs per sq. ft

Total arbeidskostnad = rs 50× 1600

Total arbeidskostnad = Rs 80000

LES OGSÅ:-

Hvor mye sementsand og kalk trenger jeg for puss

Hvor mye sement kreves i 1750 sq.ft for støping av takplater

Hvor mye sement kreves for 100 kvm puss

Hvor mye sement og sand kreves for mørtel 1:4?

Hvor mye sand trenger jeg for en pose på 25 kg sement

Stålkostnad = 102440 kr
Sementkostnad = Rs 75168
Kostnad for sand = rs 15364
Samlet kostnad = Rs 35840
Arbeidskostnad = Rs 80000

Total kostnad = 336 812 Rs

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor mange klosser kreves for 1000 kvadratfot hus og murvegg
  2. Full armeringsdetaljer for 1-etasjes (G+0) bygning
  3. vekt av ms kanal | ms kanalstørrelse
  4. Hvilken er best mm stang brukt til 1, 2 og 3 etasjers bygg
  5. Avstand mellom stigbøyler i henhold til IS 456