Hvordan beregne aksial bæreevne for søyle

Hvordan beregne aksial bæreevne for søyle, u Den maksimale bæreevnen til søylen , i dette emnet vet vi om hvordan man beregner aksial lastbæreevne for søylen. Aksiallast avhenger av type armering brukt i søyle og størrelse på søyle.

Aksiallast er strukturell last som er bjelkeplate og murvegg som virker på langsgående akse på søyle. Aksial belastning av kolonne betyr at last virker på langsgående akse av kolonne, dette produserer ikke noe øyeblikk.

💐 - SE DENNE VIDEOEN- 💐Når lasten ikke virker på søylens lengdeakse, vil den produsere bøyemoment. Hvis bøyemomentet finner sted i bare én akse på søylen enn det vil være unaksial belastning og hvis bøyemomentet er tar langs to akser som virker på søylen enn det vil være biaksial belastning .

Men i denne beregningen beregner vi bare den aksiale bæreevnen til søylen.

  Hvordan beregne aksial bæreevne for søyle
Hvordan beregne aksial bæreevne for søyle
  • Bestem aksial bæreevne for rektangulær søyle med størrelse 300× 400 mm og forsterket med 6 stk stålstang på 20 mm dia og betongkvalitet er M20 og stål er Fe415.

Hvordan beregne aksial bæreevne for søyle

◆ Gi :-
Størrelse på rektangulær søyle = 300mm×400 mm

Grad av betong = M20

fck = karakteristikker av omfattende styrke av betong = 20 N/mm2

Stålkvalitet = Fe415

min = flytegrense eller bruddgrense for stål = 415 N/mm2

Antall stålstang = 6 nr

Diameter på stålstang = 20 mm

aksial lastbærende kapasitet til kolonneformelen

Pu = 0,4fck.Ac + 0,67fy.Asc

i henhold til IS-kode 456 2000

Hvor Pu = maksimal aksial bæreevne for søylen

fck = egenskaper for omfattende styrke av betong som er gitt

Ac = areal av betong i kolonne som vil bli beregnet

Asc = arealet av stål i kolonnen som vil bli beregnet

Så vi må følge finne verdien

1) Ac = ? Areal av betong

2) Asc = ? Område av stål

3) Pu = ? Aksial bæreevne

Løse

1) først må vi beregne brutto tverrsnittsareal av kolonnen

Ag = brutto tverrsnittsareal av søylen

Størrelse på søyle = 300×400 mm

Ag = 300 × 400 mm2

Ag = 120 000 mm2

2) for det andre må vi beregne arealet av stål i kolonnen

Asc = arealet av stål i kolonne

Antall stålstang = 6 nr

Diameter på stålstang D = 20 mm

Arealet av stangen = 6×π/4× D2

Hvor = 3,14

Asc = 6× (3,14/4) 20×20 mm2

Asc = 1884 mm2

3) nå beregner vi areal av betong i kolonne

Ac = areal av betong i kolonne

Vi vet at brutto tverrsnittsareal av søyle er lik arealet av betong i søylen og arealet av stål i søylen

At = Ac + Asc

Ac = Ved _ Asc

Setter vi verdien av bruttoarealet til søylen og stålarealet ved å trekke fra begge, får vi betong i søyle

Ac = 120000_1884 mm2

Ac = 118116 mm2

Sette alle verdiene i formelen for den ultimate aksiale lastbæreevnen til kolonnen

Pu = 0,4fck.Ac + 0,67fy.Asc

Hvor , fck = 20 N/mm2

Ac = 118116 mm2

min = 415 N / mm2

Asc = 1884 mm2

Pu = (0,4×20×118116)N +(0,67×415×1884)N

Pu = 944928 N + 523846 N

Pu = 1468774 N

Omregner vi til kilo Newton må vi dele på 1000

Pu = 1468774 N/1000 = 1468,774 KN

Derav omtrent 1468.774 KN maksimal aksial lastbæreevne for søylen for over denne beregningen.

Bæreevne til søyle

Bæreevnen til søylen vil avhenge av prosentandelen av stålarmering, betongkvalitet og søylestørrelse for ulike blandinger og stål.

For stålkvalitet fy 415

Betongkvalitet og aksial bæreevne til søyle i KN (P)

M15, P= (2,7205 p + 6) b D/1500

M20, P= (2,7005 p + 8) b D/1500

M25, P= (2,6805 p + 10) b D/1500

M30, P= (2,6605 p + 12) b D/1500

M35, P= (2,6405 p + 14) b D/1500

M40, P= (2,6205 p + 16) b D/1500

For stålkvalitet fy 500

Betongkvalitet og aksial bæreevne til søyle i KN (P)

M15, P= (3,29 p + 6) b D/1500

M20, P= (3,27 p + 8) b D/1500

M25, P= (3,25 p + 10) b D/1500

M30, P= (3,23 p + 12) b D/1500

M35, P= (3,21 p + 14) b D/1500

M40, P= (3,19 p + 16) b D/1500

For stålkvalitet fy 550

Betongkvalitet og aksial bæreevne til søyle i KN (P)

M15, P= (3,625 p + 6) b D/1500

M20, P= (3,605 p + 8) b D/1500

M25, P= (3,585 p + 10) b D/1500

M30, P= (3,565 p + 12) b D/1500

M35, P= (3,545 p + 14) b D/1500

M40, P= (3,525 p + 16) b D/1500

Merk :-

1. Den aksiale bæreevnekolonnen er ankommet basert på formelen

Pu = 0,4 fck Ac + 0,67 min Asc i henhold til IS 456-2000.

2. Her i tabell P er aksiallastbæreevne til søyle i KN.

p er stål i prosent, si prosent som 1

b er bredden på søylen i mm

D er søyledybden i mm.

For foreløpig design bruk firkantede kolonner.

Hvis byggehøyden er 3 etasjer eller mindre:

Hvis strålespenn < 6000 mm, h (mm) = 300

Hvis 6000 < strålespenn < 9000, h = 350

Hvis 9000 < strålespenn < 12000, er h = 400

Hvis byggehøyden er 4 til 9 etasjer:

Hvis strålespenn < 6000 mm, h (mm) = 400

Hvis 6000 < strålespenn < 9000, er h = 500

Hvis 9000 < strålespenn < 12000, er h = 600

1) beregne egenlast av kolonne

to) beregne egenlast av bjelke per meter

3) beregne platelast per kvadratmeter

4) beregne egenlast av murvegg per meter

5) den ultimate bæreevnen til kolonnen

Nå må vi få ting huske

hva er fck i betong?

Det er omfattende styrke av betong definere som egenskaper omfattende styrke på 150 mm terningstørrelse på 28 dager. i designprosessen forventes 5 % av prøvene som er testet å mislykkes hvis mer enn 5 % av prøvene mislykkes, sies å være feil under testresultatet.

anta at vi har 100 terninger på 150 mm størrelsen på M20 klasse 95 kube skal kunne tåle en total belastning på 20 Newton per mm kvadrat hvis ikke mer enn 5 % stryker enn karakteren på M20 av betongdesign sies å være bestått under testresultat.så fck er karakteristikk av omfattende styrke av betong som for M20 og M25 fck er henholdsvis 20N/mm2 og 25N/mm2.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

3) hvordan beregne vekten av bløtt stålplate og utlede formelen

hva er fy i stål

Det er flytegrense og endelig strekkfasthet av ulike typer stål betegnet med fy stål har mange kvaliteter som Fe250, Fe415, Fe500 og Fe 250 er lav flytegrense tilstede i bløtt stål og Fe415 Fe500 har høy flytegrense som brukes i dannelsen av kolonne.

Flere viktige innlegg:

  1. Størrelse på tilslag brukt i RCC, PCC, plate, vei, bro og demninger
  2. Typer av betongkvalitet og deres forhold i henhold til British Standard (BS)
  3. Hvor mange etasjer kan bygges i 3000 sq ft
  4. 4-felts veibredde i India i henhold til IRC
  5. Hvor mye veier slaggblokker (4″, 6″, 8″, 10″ og 12″)