Hvordan beregne belastning for bjelke per meter løpelengde

Hvordan beregne belastning for bjelke per meter kjørelengde, Hvordan beregne last for bjelke, i dette emnet vet vi om hvordan man beregner last for bjelke per meter kjørelengde.

I strukturell bygningsdesign av ingeniør vurderes det at hvor mye belastning som påføres og fordeles i jord etter fundamentfot og søyle.

Det er ulike typer last som virker på søylen. Beregning av belastningen påført søyle i konstruksjonsdesign størrelsen på fotsøylen og bjelken vil bli bestemt.

  Hvordan beregne belastning for bjelke per meter løpelengde
Hvordan beregne belastning for bjelke per meter løpelengde

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

3) hvordan beregne vekten av bløtt stålplate og utlede formelen

4) beregne mengde sement Sand for murverk på 10m3

5) sementberegning i flisarbeid på hundre kvadratfots areal

6) vektberegning av stålstang og formelen

7) hva er innblanding av betong og dens typer og dens egenskaper

Ulike typer last som virker på søylen

1) egenvekt av kolonne

2) egenvekt av bjelke per meter kjørelengde

3) vekt av plate per kvadratmeter

4) murvegg per meter løpelengde

Egenvekt av bjelke per meter kjørelengde

Beregning :- lengde på bjelke = 1 m

Anta størrelsen på strålen = 9' × 12'

Tommer inn i mm = 230 mm×300 mm

For beregning av last for bjelke per meter kjørelengde har vi krav egenvekt av betong som er 2500 kg/m3 for RCC og egenvekt av stål altså ca 8000 kg/m3

Egenvekt av bjelke er lik vekt av betong i bjelke og vekt av stål som brukes i konstruksjon av bjelke. Først beregner vi vekt av betong i bjelke

A) vekt av betong brukt i bjelke

Størrelse på søyle = 230mm×300mm

Løpelengde =1m

Volum av betong = 0,23m×0,3m×1m

Volum betong= 0,069 m3

Vekt av betong = volum×tetthet

Vekt av kons =0,069 m3×2500kg/m3

Vekt av kons = 172,5 kg/m

Vi skal regne om i kilo Newton vi får last påført av betong i bjelke er ca 1,725 ​​kN/m

B) nå beregne vekten av stål brukt i bjelke med Tommelregel vi vet at ca 2% av betongstål brukes i bjelke

Tetthet av stål = 8000kg/m3

Volum av stål er 2% av betong

Vekt stål = 0,02×0,069m3×8000kg/m3

Vekt stål = 11,04 kg/m

Konverter nå kilo per meter til kilo Newton slik at belastningen påført av stål i bjelke er ca. 0,11 kN/m løpende lengde på bjelken

Nå er totalvekten av bjelken lik vekten av betongen og vekten av stålet

Totalvekt = 172,5 kg+11,04kg

Totalvekt = 183,54 kg/m

Nå er total last for bjelke ca 1,8354 kN/m som virker på søylen

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor langt kan en dobbel 2×10, 2×6, 2×8, 2×12, 2×4 topptekst spenne
  2. 12mm Stålstangvekt per fot og per meter
  3. Beste stige for et 10′, 8′, 9′, 11′, 12′, 14′ og 16 og 20 fots tak
  4. Hvor mye vann kreves for en pose på 50 kg, 40 kg, 25 kg, 20 kg og 94 lb med sement
  5. Forholdet mellom lengde og dybde av stålbjelkespenn | stålbjelkedybde til spennforhold