Hvordan beregne egenvekt av plate | dødlast av plate

Hvordan beregne egenvekt av platen, Hvordan beregne platelast på kolonne, i dette emnet vet vi om hvordan man beregner egenvekt av plate og platelast på søyle.

Ved prosjektering av konstruksjoner av arkitekt og sivilingeniør vurderes det at hvor mye belastning som påføres søyle ved bjelkebjelke og murvegg og fordeler seg i fot og i jord ved fundamentfot.

Det er forskjellige typer last som virker på rcc-kolonnen. Beregning av belastningen påført rcc-søyle i konstruksjonsdesign og konstruksjonsstørrelse på fot, størrelse på søyle og størrelse på bjelke og minimumstykkelse på platen vil avgjøres i henhold til styrke og kapasitet  Hvordan beregne platelast på søyle
Hvordan beregne platelast på søyle

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

3) hvordan beregne vekten av bløtt stålplate og utlede formelen

4) beregne mengde sement Sand for murverk på 10m3

5) sementberegning i flisarbeid på hundre kvadratfots areal

6) vektberegning av stålstang og formelen

7) hva er innblanding av betong og dens typer og dens egenskaper

Ulike typer last som virker på søylen

1) egenvekt av kolonne

2) egenvekt av bjelke per meter kjørelengde

3) vekt av plate per kvadratmeter

4) murvegg per meter løpelengde

Egenvekt av plate er total beregning av Egenlast av gulvavslutningslast og levende last

Ulike typer last påført av plate over søyle

1) egenvekt av platen

2) gulvavslutningsbelastning

3) levende belastning

1) egenvekt av platen :- egenvekt av rcc-plate er også kjent som dødlast av plate, det er en ubevegelig struktur i bygningskonstruksjon, så det kalles statiske laster og permanent last, så fast konstruksjon laget av RCC-plate er egenvekt av plate.

to) gulvavslutningsbelastning :- gulv av RCC-plate er dekorert med puss og flisfeste, så mengde pussmateriale og mengde flisfeste er gulvavslutningsbelastning på RCC-plate, som er vurdert ca 1 kilo Newton per kvadratmeter over RCC-plate

3) Live belastning :- levende belastning betyr belastning påført av forskjellige typer møbler og tilstedeværelse av mennesker over RCC-plate. Som regnes som ca. 2 kilo Newton per kvadratmeter over RCC-plate

Platebelastning på kolonne = (D.L + F.L+L.V)

Der D.L = egenlast av plate

F.L = gulvavslutningsbelastning

L. V = levende last

Hvordan beregne egenvekt av platen

Beregning: - tykkelse på platen = 5'

Det er lik 125 mm=0,125 m

Areal av plate = 1m2

For beregning av egenlast for plate har vi krav om egenvekt av betong dvs 2500 kg/m3 for RCC plate og egenvekt av stål altså ca 8000 kg/m3

Egenvekt av plate er lik vekt av betong i plate og vekt av stål som brukes i konstruksjon av plate. Først beregner vi vekt av betong i plate.

EN) vekt av betong brukt i plate

Areal plate = 1 kvm

Tykkelse på plate = 0,125 m

Betongvolum = tykkelse×areal

Volum av betong= 0,125m ×1m2

Volum betong= 0,125 m3

Vekt av betong = volum×tetthet

Vekt av kons =0,125 m3×2500kg/m3

Vekt av kons = 312,5 kg/m2

Vi skal regne om i kilo Newton får vi last påført av betong i plate er ca 3,125 kN

B) nå beregne vekten av stål brukt i plate ved Tommelregel vi vet at ca 1 % av betongstål brukes i plate

Tetthet av stål = 8000kg/m3

Volum av stål er 1% av betong

Vekt stål = 0,01×0,125m3×8000kg/m3

Vekt stål = 10 kg/m2

Konverter nå kilo per meter til kilo Newton slik at belastningen påført av stål i plate er ca. 0,10kN

Nå er den totale egenvekten til platen lik vekten av betongen og vekten av stålet

Totalvekt = 312,5 kg+10kg

Totalvekt = 322,5 kg/m 2

Nå er den totale egenlasten av platen ca. 3.225 kN som virker på søylen

Hvordan beregne platelast på søyle

Platebelastning på kolonne = (D.L + F.L+L.V)

Der D.L = egenlast av plate = 3,225 kN/m2

F.L = gulvavslutningslast = 1 KN/m2

L. V = levende last = 2 KN/m2

Derav platelast = 3,225+1+2 kN/m2

Derav platelast = 6,226 kN/m2

Platebelastning på søyle er ca. 6,226 kilo Newton per kvadratmeter

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor mange klosser kreves for 12×12 romstørrelse
  2. Hvor mye areal dekker et tonn grus
  3. Byggesand i nærheten av meg, levering, farge & 25 kg eller bulkpose
  4. Hvor mange sementposer kreves for 1000 sq ft hus
  5. Hva er RCC-kolonnekostnaden per sq ft i India