Hvordan beregne egenvekt av søyle og bjelke

Hvordan beregne egenvekten til kolonnen, Hvordan finne egenvekten til kolonnen ,i dette emnet vet vi om hvordan man beregner egenvekten til kolonnen. Ved konstruksjonsprosjektering av sivilingeniør vurderes det at hvor mye belastning som påføres søyle og fordeles i fot og jord etter fundamentfot og søyle.

Det er forskjellige typer last som virker på rcc-kolonnen. Beregning av belastningen påført på rcc-søylen i konstruksjonsdesign og konstruksjonsstørrelsen på foten, størrelsen på søylen og størrelsen på bjelken vil avgjøres i henhold til styrkekapasiteten

  Hvordan beregne egenvekt av kolonne
Hvordan beregne egenvekt av kolonne

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube KanalDu bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

3) hvordan beregne vekten av bløtt stålplate og utlede formelen

4) beregne mengde sement Sand for murverk på 10m3

5) sementberegning i flisarbeid på hundre kvadratfots areal

6) vektberegning av stålstang og formelen

7) hva er innblanding av betong og dens typer og dens egenskaper

Ulike typer last som virker på søylen

1) egenvekt av kolonne

2) egenvekt av bjelke per meter kjørelengde

3) vekt av plate per kvadratmeter

4) murvegg per meter løpelengde

Vekt av plate er totalberegning av Egenlast av dekkegulvavslutningslast og levende last

Hvordan beregne egenvekt av kolonne

Beregning :- høyde på søyle = 3 m

Anta størrelsen på kolonnen = 9' × 9'

Tommer inn i mm = 230 mm × 230 mm

For å beregne egenlast for søyle har vi krav om egenvekt av betong som er 2500 kg/m3 for RCC og egenvekt av stål som er ca 8000 kg/m3

Egenvekt av søyle er lik vekt av betong i søyle og vekt av stål som brukes i konstruksjon av søyle. Først beregner vi vekten av betong i kolonne.

A) vekt av betong brukt i kolonne

Størrelse på søyle = 230mm×230mm

Høyde på søyle=3m

Volum av betong = 0,23m×0,23m×3m

Volum betong= 0,1587 m3

Vekt av betong = volum×tetthet

Vekt av kons =0,1587 m3×2500kg/m3

Vekt av kons = 396,75 kg

Vi skal regne om i kilo Newton får vi last påført av betong i søyle er ca 3,96 kN

B) nå beregne vekten av stål brukt i kolonne av Tommelregel vi vet at ca 1 % av betongstål brukes i søyle

Tetthet av stål = 8000kg/m3

Volum av stål er 1% av betong

Vekt av stål = 0,01×0,1587m3×8000kg/m3

Vekt stål = 12,7 kg

Konverter nå kilo per meter til kilo Newton slik at belastningen påført av stål i kolonnen er ca. 0,127kN

Nå er den totale vekten av søylen lik vekten av betongen og vekten av stålet

Totalvekt = 396,75 kg+12,7kg

Totalvekt = 409,446 kg

Nå er den totale egenlasten til kolonnen ca. 4,09 kN som virker på kolonnen

Derfor er total egenlast av søyle ca. 4,09 kilo Newton per etasje.

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor mange sementposer kreves for 3000 sq ft rcc takplate
  2. Hvor langt kan en 100 mm, 150 mm, 200 mm og 250 mm C purlin spenne
  3. Hvor mange 25 kg poser med ballast i en kubikkmeter
  4. Enveis plate og toveis plate forskjeller og armering
  5. Hvor mye utvendig maling trenger jeg for et hus på 3500 kvadratmeter