Hvordan beregne lengde på taksperrer og takhelling

Hvordan beregne lengde på taksperrer og takhelling | hvordan beregne stigning for tak | hvordan beregne stigning for skråtak | hvordan beregne løp for skråtak | konvertere takhellingen til grader | konvertere grader til takhelling. Hei folkens i denne artikkelen vet du om lengde på sperrer, takspenn, takstigning, takløp og takhelling og vet også om maksimal og minimum lengde på taksperrer.

 Hvordan beregne lengden på taksperrene
Hvordan beregne lengden på taksperrene

Alle trenger et nytt hus med et klassisk utseende, tak er en av de viktigste delene av enhver bygningskonstruksjon som forhindrer den andre strukturen til bygningen og innbyggeren fra ugunstige klimatiske værforhold og sikrer også personvernet for innbyggerne. I tidligere tid fra begynnelsen av sivilisasjonen folk er alltid på jakt etter eller hus som er bygget av tømmer dekket med tak for å forhindre kraftig nedbør og snøfall.

Utforming og konstruksjon av taket er avhengig av mange faktorer, men en av de vanligste viktige faktorene er klima- og værforhold i dine omkringliggende områder, i dine byer og land. Området som har mye nedbør og snøfall krever god drenering for tak, takdrenering avhengig av hellingen på taket som er gitt, basert på takhellingen er det kategorisert i to typer flatt tak og skråtak eller skråtak. Dette er to typer takkonstruksjon basert på fall.Flatt tak er en type tak der helningen generelt er mindre enn 10°, noe som bare gjør det mulig å sikre tilstrekkelig drenering av regnvann i områder med lav til moderat nedbør. Skråtak er en type tak som omfatter skrånende overflate eller overflate med en vinkel på vanligvis over 20°, vanligvis skråner det nedover i to eller flere deler avhengig av design og konstruksjon.

EN sperre er en konstruksjonskomponent bygget av tre eller stål som brukes som en del av en takkonstruksjon. Sperre går fra møne eller valm på taket til veggplaten på ytterveggen. Sperre leveres vanligvis i serie, side ved side, og gir en plattform for å støtte takdekk og takbelegg.

Lengde på taksperrer avhengig av klimatiske forhold, stil, helling og type struktur. Den brukes over murstein yttervegg, veggplate, over to støtte og over toppen av bjelken.

Det første trinnet for å bestemme lengden på taksperrene i konvensjonell takinnramming er å legge ut og kutte et vanlig sperremønster. Lengden på stigning og løp av felles sperre vil bestemme høyden på mønebrettet samt lengden på eventuelle hofte-/dalsperrer som kan være involvert i et konvensjonelt innrammet tak.

Konvensjonell innramming av taksperrer faller inn under overskriften grov innrammingssnekring. Alle som noen gang har prøvd å ramme inn et tak kan fortelle deg at det er en finjustert ferdighet som bare kan tilegnes med erfaring.

 Hvordan beregne lengden på taksperrene
Hvordan beregne lengden på taksperrene

La oss nå diskutere noen vanlige termer som brukes for å finne ut lengden på taksperrene.

● 1) Taksperrer :- avstand mellom toppmøne på tak eller takfot til veggplate på yttervegg.

● 2) takspenn:- takspenn er den frie avstanden mellom de to bærende buene, bjelken, utvendig murvegg eller bjelkestol.

● 3) Takløp:- i sperre takinnramming Takløp er horisontal avstand fra yttervegg utvendig plate til punktet som er rett under senter av møne. Generelt sett er roten halvparten av takspennet. Takløp = takspenn/2.

● 4) Takstigning:- det er vertikal avstand mellom toppen av ryggen til midten av fri spenn mellom to støtte.

● 5) takhelling:- det er den skrå vinkelen som dannes mellom taksperrer og takløp. Hvilken av taket beregnes etter antall tommer det stiger vertikalt for hver 12 tommer som strekker seg horisontalt. for eksempel et tak som stiger 6 tommer vertikalt for hver 12 tommer horisontal løp. Så takstigning er lik = stigning/løp = 6/12.

Det er ingen standardverdi for takhelling, verdien avhenger av varierende tilstand som klimatiske forhold skrånende områder høyde på en struktur, plassering, stil og kulturklima.

Stigning er definert som vertikal endring i høyde per enhet av horisontal lengde eller løp. For eksempel representerer en tonehøyde på 4/12 4' vertikal høyde eller stigning for hver 1 fot eller 12 tommer horisontal distanse eller løp. Den generelle stigningsverdien for takhøyde er mellom 4' og 9' for hver 12 tommers løp. Disse er gode og standard stigningshøyder som vanligvis brukes for konvensjonelle strukturer som garasje, boligbygg, skur, gardiner etc.

Løp er definert som avstanden fra utsiden av veggens toppplate til et punkt rett under midten av ryggen eller hoften. Det er en horisontal avstand for stigning og Rafter er en strukturell komponent som brukes som en del av takkonstruksjonen som går fra takmøne eller takfot til veggplaten på yttervegg.

Den vanligste takhellingen varierer mellom 4/12 til 8/12 fot.

Hvordan beregne lengde på taksperrer og takstigning

Man kan spørre seg, hvordan finne ut helling på et tak?, for å bestemme lengden på sperren og takstigningen trenger du Takhellingskalkulator, ved hjelp av midler kan du enkelt beregne grader til takhelling og takhelling til grader, eller du kan brukte også takhellingskalkulator grader og grader til takhellingskalkulator for å løse dette.

Hvis takstigning måles i brøkdel, fall under området 4/12 til 9/12 eller '4 i 12' til '9 i 12' helning, målt i forhold i området 4:12 til 9:12, målt i prosent i området 25% til 75% og målt i grad i området 18° til 37°.

Helling for tak eller skråning betyr hvor mange tommer taket vertikalt stiger for hver 12 tommer eller 1 fot i horisontal avstandsløp. Et eksempel på en takhelling vil være en 5/12 eller '5 i 12' skråning betyr at takets vertikale stiger 5 tommer for hver 1 fot eller 12 tommer horisontal avstandsløp. Det er to typer foreslåtte måter å måle en takhelling enten i prosent eller i grader. Gi oss beskjed om en definisjon av sperre, stige og løpe som hjelper oss med å forstå bedre når du beregner takstigningen.

 Hellingsformel for tak
Hellingsformel for tak

Når det gjelder dette 'hvordan beregne takhelling / eller hvordan finne ut helling på et tak?', beregnes vanligvis takhelling fra Pythagoras-setningen for rettvinklet formel der hypotenusen til rettvinklet trekant er lengden på sperren, deres høyde er stigning og basen kjøres, og du kan bruke følgende formel og ligning for å beregne lengden på sperren og finne ut stigning på et tak eller skråning.

● Rafter^2 = rise^2 + run^2 (ved Pythagoras teorem med rettvinklet formel)

● Pitch = stigning/løp (hvor pitch er uttrykkelig i prosent

● Helling = brunfarge (vinkel), der vinkel er takstigning uttrykt i grader.

 Hvordan beregne takhellingen | stigningsformel for tak
Hvordan beregne takhellingen | stigningsformel for tak

Beregning for takhelling

● ta målingen av horisontal løpelengde:- det er horisontal avstand utenfor siden av veggens toppplate til et punkt rett under midten av mønet eller takfoten, forutsatt at det er 10 meter

● mål den vertikale stigningshøyden til taket ditt, forutsatt at den er 2,5 meter.

● Beregn sperrelengden, som sperre^2 = stigning^2 + løp^2, sperre^2 = 2,5^2 + 10^2, sperre^2 = 6,25+100, sperre = √106,25, sperre = 10,31 meter, derav sperre for skråtak blir 10,31 meter.

● Beregn takhellingen som andelen stigning og løp som stigning = stigning/løp, stigning = 2,5/10 = 1/4, som er lik 25 %, og stigning for tak vil derfor være 25 %.

● Beregn verdien av stigning i vinkel på nytt, ettersom stigning = tan (vinkel), så vinkel = arctan (stigning) = arctan (0,25) = 14°, og stigningen for taket vil derfor være 14 grader.

● finn at takhellingen er i form av X:12, da stigning = X/12, så X = stigning × 12 = 0,25 × 12 = 3, derfor vil hellingen av taket ditt være 3:12, og det kan også være uttrykk i brøk som 3/12, eller '3 i 12', eller i prosent som 25 %.

Konverter takhelling til grader

Takhellingskalkulatorgrader hjelper deg med å konvertere stigningsforhold eller brøkdel av stigning i grader i følgende to trinn:- 1) del den første delen av forholdet på 12 for å finne ut stigningen og 2) finn den inverse tangensen til stigningen for å finne vinkel i grader.

 Takhelling til vinkel i grader
Takhelling til vinkel i grader

For 2/12 takhelling i grader:- 1) stigning = stigning/løp som 2/12 = 0,1666, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,1666) = 9,46°, dermed en takhelling på brøk 2/ 12, eller '2 i 12' skråning, eller i forholdet 2:12 tilsvarer 9,46 grader.

For 3/12 takhelling i grader:- 1) stigning = stigning/løp som 3/12 = 0,25, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,25) = 14,04°, dermed en takhelling på brøkdel 3/ 12, eller '3 i 12' helning, eller i forholdet 3:12 tilsvarer 14,04 grader.

For 4/12 takhelling i grader:- 1) stigning = stigning/løp som 4/12 = 0,33, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,33) = 18,43°, dermed en takhelling på fraksjon 4/ 12, eller '4 i 12' skråning, eller i forholdet 4:12 tilsvarer 18,43 grader.

For 5/12 takhelling i grader:- 1) stigning = stigning/løp som 5/12 = 0,416, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,416) = 22,62°, dermed en takhelling på brøk 5/ 12, eller '5 i 12' skråning, eller i forholdet 5:12 tilsvarer 22,62 grader.

For 6/12 takhelling i grader:- 1) stigning = stigning/løp som 6/12 = 0,5, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,5) = 26,57°, dermed en takhelling på brøk 6/ 12, eller '6 i 12' skråning, eller i forholdet 6:12 tilsvarer 26,57 grader.

For 7/12 takhelling i grader:- 1) stigning = stigning/løp som 7/12 = 0,583, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,583) = 30,26°, dermed en takhelling på fraksjon 7/ 12, eller '7 i 12' skråning, eller i forholdet 7:12 tilsvarer 30,26 grader.

For 8/12 takhelling i grader:- 1) stigning = stigning/løp som 8/12 = 0,666, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,666) = 33,69°, dermed en takhelling på brøkdel 8/ 12, eller '8 i 12' skråning, eller i forholdet 8:12 tilsvarer 33,69 grader.

For 9/12 takhelling i grader:- 1) stigning = stigning/løp som 9/12 = 0,75, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,75) = 36,87°, dermed en takhelling på brøk 9/ 12, eller '9 i 12' skråning, eller i forholdet 9:12 tilsvarer 36,87 grader.

Konverter grader til takhelling

Kalkulator for grader til takhelling hjelper deg med å konvertere fra grader til takhellingsforhold på følgende to måter: 1) beregn tangenten til vinkelen og 2) multipliser stigningen med 12 for å finne X i forholdet X/12.

For 10 grader til takhelling:- 1) brunfarge på 10 grader som brunfarge 10° = 0,176, dette vil gi deg takstigningen, 2) multipliser hellingen med 12 for å finne X i forholdet X/12 som f.eks. 0,176 × 12 = 2, dermed er en vinkel på 10 grader det samme som 2/12 eller '2 i 12' helning, eller stigningsforhold 2:12.

For 20 grader til takhelling:- 1) brunfarge på 20 grader som brunfarge 20° = 0,3639, dette vil gi deg takstigningen, 2) multipliser hellingen med 12 for å finne X i forholdet X/12 som f.eks. 0,3639 ×12 = 4,36, dermed er en vinkel på 20 grader det samme som 4/12 eller '4 i 12' helning, eller stigningsforhold 4:12.

For 15 grader til takhelling:- 1) brunfarge på 15 grader som brunfarge 15° = 0,2679, dette vil gi deg takstigningen, 2) multipliser hellingen med 12 for å finne X i forholdet X/12 som f.eks. 0,2679 ×12 = 3,2, dermed er en vinkel på 15 grader det samme som 3/12 eller '3 i 12' helning, eller stigningsforhold 3:12.

For 30 grader til takhelling:- 1) brunfarge på 30 grader som brunfarge 30° = 0,577, dette vil gi deg takstigningen, 2) multipliser hellingen med 12 for å finne X i forholdet X/12 som f.eks. 0,577 × 12 = 6,9, dermed er en vinkel på 30 grader det samme som 7/12 eller '7 i 12' helning, eller stigningsforhold 7:12.

For 40 grader til takhelling:- 1) brunfarge på 40 grader som brunfarge 40° = 0,839, dette vil gi deg takstigningen, 2) multipliser hellingen med 12 for å finne X i forholdet X/12 som f.eks. 0,839 × 12 = 10, dermed er en vinkel på 40 grader det samme som 10/12 eller '10 i 12' helning, eller stigningsforhold 10:12.

Beregn lengden på sperren

● ta målene for takspenn, anta takspenn = 30 fot, takhelling = 5/12, så takløp er lik halvparten av spenn = spenn/2 = 30/2= 15 fot.

● beregn stigningen av taket:- som du vet at helning = stigning/løp = 5/12 = stigning/ løp, derav stigning = (løp ×5)/12 = 15×5/12 = 6,25 fot, så stigning av taket = 6,25 fot.

● for å finne ut lengden på taksperrene, ved Pythagoras teorem vet vi at c2 = a2 + b2, c = √ a2 + b2, vi har a = Run = 15 fot, Rise = b = 6,25 fot og c = taksperrene = ?,

Nå Rafters = √ 15^2 + 6,25^2

Sperrelengde = √ 264,0625 = 16,25 fot
hance lengde på taksperrene = 16,25 fot.

 Beregn taksperrenes lengde ved hjelp av vinkel
Beregn taksperrenes lengde ved hjelp av vinkel

Beregn taksperrenes lengde ved hjelp av vinkel

Se på det gitte bildet, vi har stigning = 6 fot, stigningsvinkel = 20° og lengde på taket = 30 fot.

I rettvinklet trekant har vi c = sperrer = hypotenusen, a = motsatt side = Løp og b = tilstøtende side = stigning

Vi vet sinθ = motsatt/ hypotenusa

Cosθ = tilstøtende/ hypotenusa

tanθ = motsatt/tilstøtende

Cosθ = b/c , c = b/Cosθ = 6/Cosθ = 6,38 fot

Hance lengde på taksperrer = 6,38 fot.

Hvordan beregne stigningshøyde for skråtak

Hvis du vet om takhellingens vinkel i grader, kan du finne takhellingen ved å konvertere vinkelen i grader til en helning, og deretter finne stigningen ved å multiplisere helningen med 12 .

● helning kan beregnes ved å finne tangensen til gradene, anta at takvinkelen er 20°, for eksempel helning = brun (grader), så helning = brun 20° = 0,3639

● multipliser deretter helningen med 12 for å få stigningen, for eksempel 0,3639 ×12 = 4,36″

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Flere viktige innlegg:

 1. Topp 10 beste TMT-bar i India for husbygging
 2. Enhet Vekt av betong i kg/m3, kg/ft3, kN/m3, lbs/ft3 og lbs/in3
 3. Sementforbruk i puss 1:4 for 1m2 areal
 4. Stålsøylestørrelse for 2-etasjes, 3-etasjes og fleretasjes bygning
 5. Puss og hvordan beregne sement for puss