Hvordan beregne mengde betongblokk og mørtel til vegg

Hvordan beregne mengden betongblokk og mørtel til vegg. Og vi vet at betongblokk for vegg er laget av Portland sement sand og finne tilslag, for å lage vegg av rom betongblokk brukes i et annet alternativ for murvegg i mange land som India Newzealand, Australia, USA og etc.

I dette emnet vet vi om hvordan vi beregner mengden betongblokk for vegg og beregner også volumet av nødvendig mørtel for blokkvegg.

  Hvordan beregne mengde betongblokk for vegg
Hvordan beregne mengde betongblokk for vegg

1) hva er betong og dens typer og egenskaper2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

3) hvordan beregne vekten av bløtt stålplate og utlede formelen

4) beregne mengde sement Sand for murverk på 10m3

5) sementberegning i flisarbeid på hundre kvadratfots areal

6) vektberegning av stålstang og formelen

7) hva er innblanding av betong og dens typer og dens egenskaper

* trinn i beregningen: -
hvordan beregne mengde betongblokk og mørtel til vegg

1) volum av gitt vegg
2) volum av en betongblokk
3) volum av en betongblokk med mørtel
4) antall betongblokk
5) volum av all betongblokk
6) volum av nødvendig mørtel
7) mengde sement beregning
8) mengde sand beregning

* gitt dimensjon:-

Størrelse på blokkvegg: -20'×16'×8'
Lengde på vegg = 20 fot
Bredde på vegg = 16 fot
Tykkelse på vegg = 8 tommer

Størrelse på 1 betongblokk

= 1'×8'×8'
Lengde på en betongblokk

= 1 fot
Bredde på betongblokk

= 8 tommer
Tykkelse på betongblokk

= 8 tommer

*Beregningsprosess og løse:-

1) volum av blokkveggberegning
Veggstørrelse = 20′ × 16″ × 8″
8 tommer = 0,666 fot
Volum= 20'×16'×0,666′

= 213,12 cft

to) volum av én betongblokkberegning

Størrelse på 1 betongblokk

= 1'×8'×8'
8 tommer = 0,666 fot
Volum av en blokk
=1’×0,666’×0,666’=0,4443 cft

3) volum av en betongblokk med mørtel

La tykkelsen på mørtelen være 1 tomme eller 25 mm,
Legg til en tomme i lengde og bredde av betongblokkstørrelse

Blokkstørrelse med mørtel

= 1'1' × 9' × 8'
Konverter alle tommene til føtter
1’1″ =1,083′ , 9″ = 0,75′ ,8″ = 0,666′
Volum av 1 betongblokk med mørtel

Volum =1,083′×0,75′×0,666′=0,5414

4) antall betongblokkberegning

Antall Betongblokk finnes ved å dele totalvolum av blokkvegg med volum av 1 betongblokk med mørtel

Blokk = volum vegg/ volum 1 betongblokk med mørtel

Antall betongblokker
= 213,12/0,5414 = 393,65 us

5) volum av all betongblokk
= antall blokk × volum av 1 blokk
= 393,65 × 0,4443 =175 cft

6) volum av mørtel beregnes ved å trekke fra volum av all betongblokk fra volum av blokkvegg

Volum av mørtel

= 213,12 _ 175 =38,12 cft

Vått volum av mørtel

= 38,12 cft

Vi må beregne tørt volum av mørtel i blandingsforhold av sementsand er 1:4, volumet økes med 33% så vi multipliserer kofaktor 1,33 i vått volum for å beregne tørt volum.

Tørrvolum = 1,33× 38,12 = 50,7 cft

Fra tørrvolum kan vi beregne mengde sand og sement.

7) mengdeberegning av sement
Blandingsforhold sementsand= 1:4
Total andel = 1 +4= 5
derfor er sement i blandingsforhold en del og sand er 4 deler

Sement mengde

= 1×50,7/5 = 10,14 cft
1 pose sement = 1.226 cft
Antall sement sement
= 10,14/1,226=8,3 poser

8) mengde sand
= 4× 50,7/5 =40,56 cft.

●Nå er det din tur: – hvis du er glad for å se dette emnet, lik gjerne, del og kommenter, og hvis du har spørsmål og spørsmål om dette, vennligst spør

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Flere viktige innlegg:

  1. Sandvekt per gård: tørr, våt, strand og vasket sand
  2. Gjennomsiktig dekke for plate, bjelke, søyle, trapp og fot
  3. Satsanalyse for PCC 1:4:8 (M7.5) – beregn mengde og kostnad
  4. Hvor mange sekker med betong trenger jeg for en 3×3 plate
  5. Liste over alle full form som DPC PCC RCC brukt i sivilingeniør