Hvordan beregne mengde stål og betong i kolonne

  Hvordan beregne nødvendig materiale i kolonne
Hvordan beregne mengde stål og betong i kolonne

Kolonne

Hvordan beregne mengde stål og betong i kolonne og hvordan beregne mengde sement, sand og tilslag i kolonne.Beskrivelse :- i søyle- eller søyleformasjon av bygningen krever vi Stålstang, sand, sement og tilslag. Det er et enkelt spørsmål som oppstår hvordan man beregner mengde materiale som kreves for kolonnedannelse, som mengden sement, mengde stålstang, mengde sand og mengde tilslag.

La oss prøve å løse det med enkel beregningsmetode.

Hva er M20-kvalitet av betong

M-20 blanding :- for kolonneformasjonen har vi brukt concr M-20 mix :- for kolonneformasjonen har vi brukt betong ete type M-20 mix, det er en blanding av sand, sement og tilslag.

I M20-blandingen er det et forhold mellom dens bestanddeler ( 1 : 1,5 : 3 ) brukes der en del er sement 1,5 del er sand og 3 del er tilslag .

Hvordan beregne mengde betong i kolonne

Kolonne :- det er to seksjoner av kolonnen, den første er plan seksjon og den andre er tverrsnitt

( 1) Planseksjon :- plan seksjon har gitt dimensjoner sånn 300 mm lengde og 300 mm bred

Bred = 300 mm = 0,3 m

Lengde = 300mm = 0,3 m

  Hvordan beregne stålmengde i kolonne
Hvordan beregne mengde stål og betong i kolonne

Kolonne

(to ) Tverrsnitt : – i tverrsnitt er det et 4 antall stålstang hver med lengde 4 meter med Dia 12 mm brukes i søyleformasjon.

  Hvordan beregne mengde sementsand og tilslag i kolonne
Hvordan beregne mengde stål i kolonne

Kolonne

G ivendimension :

Bredde = 0,3m

Lengde = 0,3 m

Høyde = 4 m

Stålstang = 4 nr, hver på 4 m lengde

Tetthet av stål = 7850 kg /m3

Tetthet av sement = 1450 kg/m3

Betongtype = M-20 blanding

Stålberegning for søyle

Vi vet at stålstang beregnet i kilogram, vekt av stålstang er lik multiplikasjon av volumet av stålstang og tetthet av stålstang.

Vekt = volum × tetthet

For stålvektberegning har vi brukt én formel i Kilogram per meter.

Vekt = (D)2/162 ×L kg/m

Hvor D= diameter på stålstang= 12mm

L = total løpelengde= 4×4 m =16 m

Vekt = 12×12/162×16 kg

Vekt av stål for å lage en søyle

Vekt = 14,22 kg Ans.

● Våtvolum = 0,3×0,3×4 m3

Våtvolum=0,36 m3

● tørrvolum :- vi vet at i vått volum er det et vann og det er boble det kan fjernes, og krever derfor mer mengde materiale, det er derfor volumet av materiale økes som er tørt volum. den økes med 54 %, det er derfor vi multipliserer 1,54 kofaktor i vått volum for å beregne tørt volum

Tørrvolum = 1,54×0,36m3

Tørrvolum = 0,5544 m3

Vi vet at betong også har Stålstang i kolonne, for beregning av Nettovolum av betong bør vi trekke volum av Stålstang fra tørrvolum for å få nettovolum.

Volum av stål = vekt÷tetthet

V stål = 14,22 kg/7850 kg/m3

V stål = 0,0018 m3

Nettovolum =V tørt _ V stål

Vnet = 0,5544-0,0018 m3

V netto = 0,5526 m3

mengde sement i kolonne

Totalt R = 1+1,5 +3 =5,5

Vekt = Nettovolum×tetthet

Mengde sement= 1/5,5×0,5526 m3×1450 kg/m3

Vekt =801,27/5,5 kg

B      = 145,685 kg

Vi vet 1 pose sement = 50 kg

Antall sement sement=145.685/50

Antall poser = 2.914 Ans.

mengde sand:-

Vi bør beregne mengde sand i kubikkfot

Q av sand = 1,5/5,5 × 0,5526 × 35,3147 cft

1 m3 = 35,3147 cft

Mengde sand = 5,32 cft

mengde tilslag:-

Også mengde tilslag beregnes i kubikkfot

Q av stein = 3/5,5×0,5526×35,3147 cft

Mengde tilslag=10.644 cft

●Resultater :- for å lage en bygningssøyle trenger vi følgende materiale:-

Vekt stål = 14,22 kg

Antall poser sement = 2.914

Mengde sand = 5,32 cft

Mengde tilslag = 10.644 cft

Nå er det din tur :- if du er glad for å se dette innlegget, så lik, kommenter og del med vennene dine, og alle spørsmål og spørsmål om dette innlegget er hjertelig velkommen.

du kan følge meg videre Facebook og abonner på min youtube kanal

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor mange sekker sement kreves i betongklasse m25
  2. Satsanalyse for gipsarbeid- beregn mengde og kostnad
  3. Hvordan beregne forskalingsarealet til søyle, bjelke og plate
  4. Hvor mye betong vil en sementpose lage?
  5. 1 tonn 10 mm 20 mm og 40 mm tilslag konverteres til m3