Hvordan beregne murstein i 4 tommers vegg per sq.ft

Hvordan beregne murstein i 4-tommers vegg per sq.ft og mursteinsberegning for 4-tommers vegg per kvm, og hvordan finner jeg mengden av murstein i 4-tommers murvegg.

  Hvordan beregne murstein i 9 tommers vegg per kvadratfot
Hvordan beregne murstein i 4 tommers vegg per kvadratfot

i dette emnet vet vi hvordan vi beregner murstein i 4 tommers vegg per sq.ft og må beregne antall murstein i 4 tommers murvegg

Vi vet at murstein har uregelmessig form og størrelse, og deres måling varierer i henhold til forskjellig nasjon, men i dette emnet målte vi i henhold til indisk standardstørrelse på murstein som brukes i standardberegninger.Mursteinsberegning for en vegg vi tar indisk standardstørrelse på murstein har dimensjon 9″×4,5″×3″

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

3) hvordan beregne vekten av bløtt stålplate og utlede formelen

4) beregne mengde sement Sand for murverk på 10m3

5) sementberegning i flisarbeid på hundre kvadratfots areal

6) vektberegning av stålstang og formelen

7) hva er innblanding av betong og dens typer og dens egenskaper

Hva er tykkelsen på sementmørtel

i murverk brukes sementmørtel til limmateriale og øke styrken avhenger av mørteltykkelsen. Tykkelsen på sementmørtel i murverk er ca. 0,4' til 0,5' eller 10 mm brukes.

Mer enn 0,5' tykkelse av mørtelsement reduserer styrken til murveggen, slik at den kanskje ikke brukes. For mursteinsberegning bør vi kun bruke sementmørteltykkelser på 0,4' til 0,5' i murverk.

Mer enn 0,4' til 0,5' og mindre enn reduserer styrken til murveggen.

hvor mange murstein i 4 tommers vegg per kvadratfot .

* Gitt :- vi har gitt følgende måling
Størrelse på én kloss = 9' × 4,5' × 3'
(i henhold til indisk standardstørrelse)

Areal av murvegg = 1 kvm
Tykkelse av sementmørtel = 0,5'
Tykkelse på murvegg = 4'

* Løse :-
Trinn for beregning av murstein:-

1) først bør vi legge til mørteltykkelse i indisk mursteinstørrelse
2)sekund beregner vi volum av murstein med mørtel
3) tredje bør vi beregne volum av murvegg
4) Vi skal beregne antall murstein ved å dele murveggvolum etter volum av en murstein med mørtel
5) vurderer 5 til 10 % av svinnet

* Beregningsprosedyre

1) Vi må legge til en sementmørteltykkelse som er 0,5 tommer i hver måling av mursteinsdimensjon.
Størrelse på en murstein med mørtel
=9″×4,5″×3″ mursteinstørrelse
=(9″+0,5″)×(4,5″+0,5″)×(3″+0,5″)
=9,5″×5″×3,5″ mursteinstørrelse med mørtel

2) volum av en murstein med mørtel
=9,5″×5″×3,5″ =166,25 kubikktommer

3) volum av murvegg
=Areal × tykkelse på murvegg
=1 sq.ft ×4' (1sq.ft =144 kvadrattomme)
= 144″×4″ =576 kubikktommer

4) Antall murstein= volum murvegg/ volum 1 murstein med mørtel

Antall murstein=576/166,25 =3,465 nr (ca. 3,5)

5) vurderer 5 til 10 % sløsing av murstein under transport og lagring

10 % spillstein =0,35 nr

6) få det totale antallet murstein
= 3,5+0,35 = 3,85 us

så vi finner 3,85 murstein tilstede i 1 sq.ft murvegg.

Beregn antall murstein i 4 tommers murvegg på 100 kvadratfot

Mursteinsberegning for 4 tommers vegg
1 sqft 4' murvegg har 3,85 murstein så
For 100 sq.ft
=3,85 ×100 = 385 antall klosser.

Beregn antall murstein i 4 tommers murvegg på 1000 kvadratfot.

Løse:-
1 kvadratfot 4 tommers murvegg har 3,85 murstein så for 1000 sq.ft
= 1000×3,85 =3850 antall klosser.

Mursteinsberegning for en vegg og formel for mursteinsberegning

et aspekt ved murverk som ofte forårsaker forvirring er å estimere hvor mange murstein eller blokker som vil være nødvendig for en murvegg. Å gjøre disse estimatene er ganske enkelt ved å bruke noen få tall.

Mursteinsberegning for vegg beregnes med tillegg av svinn av murstein. Først beregnes antall murstein/blokker for den totale veggen, deretter tilleggsantall murstein for eventuell murvegg. Disse legges sammen og så skal det legges til 10 % godtgjørelse for svinn og brudd.

Beregning av antall klosser

Mursteinsberegning for vegg først vet vi om standard mursteinstørrelse i india er modulær murstein som er 190 x 90 x 90 mm, mørtelfugene som brukes er normalt ca 10mm både horisontalt og vertikalt.

Mursteinsberegning for 4 tommers murvegg

Murveggberegning for enkel murvegg eller halvmurs bred vegg eller 4 tommers murvegg krever 55 murstein per kvadratmeter.

første trinn er bare å måle høyden og lengden på veggen i meter, multiplisere dem sammen for å gi arealet i kvadratmeter, og deretter multiplisere dette med 55.

Så formelen for mursteinsberegning og det totale antallet murstein for veggen er

Formel for beregning av murstein = vegghøyde (meter) x vegglengde (meter) x 55 = antall murstein

Denne formelen brukes i mursteinsberegning for vegg

Anta at høyden på murveggen = 10 fot

Lengde på murvegg = 12 fot

Areal av murvegg = 10 fot × 12 fot = 120 kvm

1 m2 = 10.764 sqft

Gjør om 120 kvm til kvm

Areal murverk = 120/10,764 = 11,1484 kvm

Standard mursteinstørrelse i India = 190 mm × 90 mm × 90 mm

Anta mørteltykkelse = 10 mm

Mursteinstørrelse med mørtel = 200 mm × 100 mm × 100 mm

Derav mursteinslengde = 200 mm = 0,2 m

Mursteintykkelse = 100mm = 0,1m

Areal på 1 murstein = 0,2 m × 0,1 m = 0,02 m2

Antall murstein = areal mur/areal murstein

Antall murstein = 11,1484/0,02 = 558 nr

558 antall murstein nødvendig for 11.1484 kvadratmeter murvegg

Antall murstein i 1 kvm = 558/11.1484

Antall murstein i 1 kvm = 50 stk

Vurderer 10 % sløsing med murstein

Sløsing av murstein = 50×(10/100) = 5 nr

Totalt antall murstein pr kvm = 50 + 5 = 55 nr

55 nr murstein pr kvm

Derfor kreves det for beregning av murvegg 55 antall murstein i 4 tommers vegg av 1 kvadratmeter murvegg.

Mursteinsberegning for 9 tommers murvegg

Mursteinsberegning for 9 tommer murvegg eller dobbel murvegg En mur med én mur krever 110 murstein per kvadratmeter.

Så det første trinnet er bare å måle høyden og lengden på veggen i meter, multiplisere dem sammen for å gi arealet i kvadratmeter, og deretter multiplisere dette med 110. Mursteinsberegning for vegg brukte denne vanskelige metoden

Så det totale antallet murstein for veggen er:

vegghøyde (meter) x vegglengde (meter) x 110 = antall murstein

55 nos og 110 nos antall murstein til stede i henholdsvis 4 tommer og 9 tommer murvegg per kvadratmeter (kvm)

●Nå er det din tur: – hvis du er glad for å se dette emnet, lik gjerne, del og kommenter, og hvis du har spørsmål og spørsmål om dette, vennligst spør

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Flere viktige innlegg:

  1. 6 tommers murveggberegning og deres estimat
  2. Hvor mange klosser kreves for et rom på 10×10 sq ft
  3. Standard høyde og tykkelse på brystningsvegg
  4. Formel for beregning av murstein | hvordan beregne murstein i en vegg
  5. Hvor mange murstein i 1 cft murstein fungerer og deres beregning