Hvordan beregne skjærelengden på armeringen (stål) brukt i kolonnen

Hvordan beregne skjærelengden på armeringen (stål) brukt i kolonnen, søylebøyeplan for søyle, i dette emnet vet vi om hvordan man beregner skjærelengden på armeringen (armeringsjern) brukt i søyle- og stangbøyningsskjema for søyle.

Vi vet at søylen er en RCC-struktur og en viktig strukturell del av ethvert prosjekt som overfører belastningen som virker på den ved en annen struktur til jordbunnen. La oss diskutere stavbøyningsskjema for søyle der vi finner skjærelengden på armeringen brukt i søylen og anslå behovet for armering i søylen.

Søyle er vertikal strukturell komponent som står på mesh bar av fot i bakken jord.◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

  Hvordan beregne kuttelengde på armering brukt i kolonne
Hvordan beregne kuttelengde på armering brukt i kolonne

hvordan beregne skjærelengde på armering (stål) brukt i søyle og BBS på søyle

Kuttelengde på armering brukt i søyle = langsgående lengde på søyle + utviklingslengde på søyle i Tak på plate og i fot + lappelengde + brystningsvegg _ bøyeforlengelse

  Hvordan beregne kuttelengde på armering brukt i kolonne
Hvordan beregne kuttelengde på armering brukt i kolonne

1) langsgående lengde av søyle

I gitt diagram har vi følgende

Tykkelse på foten = 300 mm

Lengde til sokkelbjelke= 1000 mm

Tykkelse p.bjelke = 300 mm

P.bjelke til tak = 3000 mm

Tykkelse på plate = 120 mm

Totalt H = 300+1000+300+3000+120 mm

Total høyde = 4720 mm

Totalt fradrag av klart dekke

A) klart dekke i foten

Klart deksel = Fc = 40 mm

To diam nettingstang =8+8 =16mm

Totalt klart dekke = 40+16=56mm

B) klart dekke i takplate

Som er Rc = 25 mm

Totalt klart dekke = Fc +Rf +16

Totalt klart dekke = 40+25+16 mm

Totalt klart dekke = 81 mm

Langsgående stang = totalhøyde _ totalt klart dekke

Langsgående stang = 4720_81 mm

Lengde på en langsgående stang = 4639 mm

beregne utbyggingslengde på armering i kolonne

A) Utbyggingslengde i takplate er
Ld = 40d hvor d er dia på armeringen brukt i søyle som er 12 mm

Ld = 40×12 = 480 mm

B) utviklingslengde i fot

Utviklingslengde i fot som er Ld er lik 300 mm som er gitt

Ld i fot = 300 mm

Total utbyggingslengde i takplate og i fot

Ld = 480+300=780 mm

3) beregning av lappelengde

I gitt diagram som er BBS for søyle bare for bygning i første etasje, vet vi at lapping er gitt i den midtre delen av søylen. 1 armeringslengde er ca. 12 meter, så det er ikke behov for lapplengde for bygning i første etasje

4) beregning av brystningsvegglengde

I gitt diagram er det BBS for søyle bare for bygning i første etasje, så søyle er ikke gitt i øvre del av takplate, så lengden på brystningsveggen for søyle er lik null i denne BBS av søylen.

5) beregning av bøyeforlengelse

Vi vet at når armering er bøy, vil den strekke seg og øke i lengde for å beregne BBS av søyle og kuttelengde på armering brukt i søyle, bøyeforlengelse er trukket fra, i gitt diagram armering i søylebend posisjon 1 i takplate og andre en i fotfeste i 90 graders vinkel.

For bøy 90° har vi 2d

Bøyeforlengelse= 2×2d

Bøyeforlengelse=2×2×12=48mm

kuttelengde på armering brukt i søyle

Kuttelengde på armering brukt i søyle = langsgående lengde på søyle + utviklingslengde på søyle i Tak på plate og i fot + lappelengde + brystningsvegg _ bøyeforlengelse

Hvor langsgående lengde =4639 mm

Total utbyggingslengde = 780 mm

Lappelengde = 00 mm

Rekkvegglengde =00 ​​mm

Bøyeforlengelse = 48mm

CL = (4639 +780+0+0)_(48) mm

Skjærelengde på 1 stål = 5371 mm

Du bør besøke:-

hvordan beregne skjærelengden på rektangulær stigbøyle

hvordan beregne skjærelengde på sirkulær stigbøyle

●Hvordan beregne skjærelengden på trekantbøylen

BBS for søyle- og stangbøyningsplan

Hvis vi gir 6 antall bar på 12 mm dia av armering brukt i kolonne

1) total kuttelengde (Tcl) for 6 stk

Tcl = 6×5371 mm

Total kuttelengde = 32226mm

Nå konverterer vi millimeter til meter

Total kuttelengde= 32.226 meter

Totalvekt av stål kreves for én kolonne

Vi har én formel for ca beregning for estimat og armeringsmengde

Vekt=( D^2/162) lengde kg

Vekt = (12×12)/162 (32.226) kg

Vekt = 28,645 kg for én kolonne

Hvis vi har 10 kolonner enn

Totalvekt = 286,45 kg

beregne totalt antall stigbøyler i rektangulær kolonne

Ringen som brukes i søylen gir sidestøtte til hovedstangen mot knekking, den brukes med riktig intervall til bjelke og søyle for å forhindre at de knekker seg. De beskytter også RCC-strukturen fra å kollapse under seismisk aktivitet som jordskjelv. Den brukes til å motstå lateral skjærspenning og diagonal strekkspenning i RCC-struktur og gi stabilitet til armeringen av stålstang.

Antall stigbøyler = (lengde/avstand på langs)+1

Vi har langsgående lengde=4639 mm

Avstand mellom stigbøyle = 150 mm

Antall stigbøyler= (4639/150)+1

Antall stigbøyle = 30,92 +1 = 31,92

Vi rundet av 31,92 som 32

Så vi har krevd 32 antall stigbøyler for slipsarmering brukt i rektangulær søyle

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor mange 50 lb sekker med betong på en pall
  2. Hvor mange sementposer kreves for 2000 sq ft rcc takplate
  3. Sillnivå | Sillhøyde | forskjell mellom terskel og overliggerhøyde
  4. Grov åpning for 24″, 28″, 30″, 32″, 34″ og 36 tommers dør
  5. 6mm Stålstangvekt per meter og per fot