Hvordan beregne takhellingen | stigningsformel for tak

Hvordan beregne takhellingen | stigningsformel for tak | hvordan bestemme takhellingen | hvordan beregne stigning på taket | hvordan beregne stigningen på et tak | hvordan bestemme takstigning.

Alle trenger et nytt hus med et klassisk utseende, tak er en av de viktigste delene av enhver bygningskonstruksjon som forhindrer den andre strukturen til bygningen og innbyggeren fra ugunstige klimatiske værforhold og sikrer også personvernet for innbyggerne. I tidligere tid fra begynnelsen av sivilisasjonen folk er alltid på jakt etter eller hus som er bygget av tømmer dekket med tak for å forhindre kraftig nedbør og snøfall.

Utforming og konstruksjon av taket er avhengig av mange faktorer, men en av de vanligste viktige faktorene er klima- og værforhold i dine omkringliggende områder, i dine byer og land. Området som har mye nedbør og snøfall krever god drenering for tak, takdrenering avhengig av hellingen på taket som er gitt, basert på takhellingen er det kategorisert i to typer flatt tak og skråtak eller skråtak. Dette er to typer takkonstruksjon basert på fall.Flatt tak er en type tak der helningen generelt er mindre enn 10°, noe som bare gjør det mulig å sikre tilstrekkelig drenering av regnvann i områder med lav til moderat nedbør. Skråtak er en type tak som omfatter skrånende overflate eller overflate med en vinkel på vanligvis over 20°, vanligvis skråner det nedover i to eller flere deler avhengig av design og konstruksjon.

Man kan spørre seg, hvordan beregne takhellingen?, for å bestemme takhellingen eller takhellingen trenger du Hellingsformel for takkalkulatoren, ved hjelp av midler kan du enkelt beregne verdien av takhellingen i brøk, i forhold og vinkler i grader. kan også beregne lengde på sperre, stigehøyde pr fotløp, takhøyde og spenn.

Hvis takstigning måles i brøkdel, fall under området 4/12 til 9/12 eller '4 i 12' til '9 i 12' helning, målt i forhold i området 4:12 til 9:12, målt i prosent i området 25% til 75% og målt i grad i området 18° til 37°.

Helling for tak eller skråning betyr hvor mange tommer taket vertikalt stiger for hver 12 tommer eller 1 fot i horisontal avstandsløp. Et eksempel på en takhelling vil være en 5/12 eller '5 i 12' skråning betyr at takets vertikale stiger 5 tommer for hver 1 fot eller 12 tommer horisontal avstandsløp. Det er to typer foreslåtte måter å måle en takhelling enten i prosent eller i grader. Gi oss beskjed om en definisjon av sperre, stige og løpe som hjelper oss med å forstå bedre når du beregner takstigningen.

Stigning er definert som vertikal endring i høyde per enhet av horisontal lengde eller løp. For eksempel representerer en tonehøyde på 4/12 4' vertikal høyde eller stigning for hver 1 fot eller 12 tommer horisontal distanse eller løp. Den generelle stigningsverdien for takhøyde er mellom 4' og 9' for hver 12 tommers løping. Disse er gode og standard stigningshøyde som vanligvis brukes til konvensjonelle strukturer som garasje, boligbygg, skur, gardiner etc.

Løp er definert som avstanden fra utsiden av veggens toppplate til et punkt rett under midten av ryggen eller hoften. Det er en horisontal avstand for stigning og Rafter er en strukturell komponent som brukes som en del av takkonstruksjonen som går fra takmøne eller takfot til veggplaten på yttervegg.

Hvordan beregne takhellingen

Når det gjelder dette 'hvordan beregner man stigning på tak/ eller hvordan bestemmer man takhelling?', beregnes vanligvis takhelling fra Pythagorus-setningen for rettvinklet formel der hypotenusen til rettvinklet trekant er lengden på sperren, deres høyde er stigning og base kjøres og du kan bruke følgende stigningsformel og ligning for tak for å beregne lengden på sperren og bestemme takstigningen.

  Hellingsformel for tak
Hellingsformel for tak

Hellingsformel for tak

● Rafter^2 = rise^2 + run^2 (ved Pythagoras teorem med rettvinklet formel)

● rafter = stigning/ sinθ

● rafter = run/ cosθ

● Pitch = stigning/løp (hvor pitch er uttrykkelig i prosent

● Helling = brunfarge (vinkel), der vinkel er takstigning uttrykt i grader.

● stigning i tonehøyde = brunfarge (vinkel) × 12

● takhøyde = √ (Rafter^2 _ total run^2)

● takhelling til grader = tan-1(helling)

● grader til takhelling = brun (vinkel) × 12, dette vil gi deg X i forholdet X/12.

  Hvordan beregne takhellingen | stigningsformel for tak
Hvordan beregne takhellingen | stigningsformel for tak

Hvordan bestemme takhellingen

● ta målingen av horisontal løpelengde:- det er horisontal avstand utenfor siden av veggens toppplate til et punkt rett under midten av mønet eller takfoten, forutsatt at det er 4 meter

● mål den vertikale stigningshøyden til taket ditt, forutsatt at den er 1 meter.

● for å beregne stigningen til et tak som andelen stigning og løp som stigning = stigning/løp, stigning = 1/4 = 1/4, som er lik 25 %, og stigning for tak vil derfor være 25 %.

● Beregn verdien av stigning i vinkel i grader, ettersom stigning = tan (vinkel), så vinkel = arctan (stigning) = arctan (0,25) = 14°, og stigningen for taket vil derfor være 14 grader.

● å beregne stigning på taket er i form av X:12, da stigning = X/12, så X = stigning × 12 = 0,25 × 12 = 3, og taket ditt vil derfor være 3:12, og det kan være uttrykk også i brøk som 3/12, eller '3 i 12', eller i prosent som 25%.

  Hvordan beregne lengden på sperren
Hvordan beregne lengden på sperren

Hvordan beregne lengden på sperren

● ta målingen av horisontal løpelengde:- det er horisontal avstand utenfor siden av veggens toppplate til et punkt rett under midten av mønet eller takfoten, forutsatt at det er 10 meter

● mål den vertikale stigningshøyden til taket ditt, forutsatt at den er 2,5 meter.

● for å bestemme sperrelengden ved å bruke denne formelen, da Rafter^2 = rise^2 + run^2, Rafter^2 = 2,5^2 + 10^2, Rafter^2 = 6,25+100, rafter = √106,25, Rafter = 10,31 meter, derav sperre for skråtak blir 10,31 meter.

Hvordan beregne stigning av takhelling

  Hvordan beregne stigning av takhelling
Hvordan beregne stigning av takhelling

Hvis du har oppgitt takets vinkel i grader, kan du finne takstigningen ved å gjøre om vinkelen i grader til en helning, deretter bestemme stigningen ved å multiplisere helningen med 12 eller ved å bruke denne formelen, stigningsstigning = tan (vinkel ) × 12

● Bestem først hellingen ved å finne tangensen til gradene, anta at sperren er tilbøyelig til å løpe med 20°, deretter helning = tan(grader), så helling = tan 20° = 0,3639

● Multipliser deretter helningen med 12 for å få stigningen, for eksempel stigning per fots løp = 0,3639 ×12 = 4,36″, det betyr takets helning 4,36″ vertikale stigninger per fot eller 12″ horisontal løp.

Takhelling til vinkel i grader

Formel for takhelling hjelper deg med å konvertere tak av helningsforhold eller brøkdel av helning i vinkel i grader i følgende to trinn: 1) del den første delen av forholdet med 12 for å finne ut stigningen og 2) finn den inverse tangensen til stigningen for å finne vinkelen i grader.

  Takhelling til vinkel i grader
Takhelling til vinkel i grader

For 2/12 takhelling i vinkel i grader:- 1) stigning = stigning/løp som 2/12 = 0,1666, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,1666) = 9,46°, dermed en takhelling på brøkdel 2/12, eller '2 i 12' helning, eller i forholdet 2:12 tilsvarer 9,46 grader.

For 4/12 takhelling i grader:- 1) stigning = stigning/løp som 4/12 = 0,33, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,33) = 18,43°, dermed en takhelling på fraksjon 4/ 12, eller '4 i 12' skråning, eller i forholdet 4:12 tilsvarer 18,43 grader.

For 7/12 takhelling i grader:- 1) stigning = stigning/løp som 7/12 = 0,583, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,583) = 30,26°, dermed en takhelling på fraksjon 7/ 12, eller '7 i 12' skråning, eller i forholdet 7:12 tilsvarer 30,26 grader.

Vinkel i grader til takhelling

Formel for vinkel i grader til takhelling hjelper deg med å konvertere fra grader til takhellingsforhold på følgende to måter:- 1) beregn tangensen til vinkelen og 2) multipliser stigningen med 12 for å finne X i forholdet X/12.

For 10 grader til takhelling:- 1) brunfarge på 10 grader som brunfarge 10° = 0,176, dette vil gi deg takstigningen, 2) multipliser hellingen med 12 for å finne X i forholdet X/12 som f.eks. 0,176 × 12 = 2, dermed er en vinkel på 10 grader det samme som 2/12 eller '2 i 12' helning, eller stigningsforhold 2:12.

For 20 grader til takhelling:- 1) brunfarge på 20 grader som brunfarge 20° = 0,3639, dette vil gi deg takstigningen, 2) multipliser hellingen med 12 for å finne X i forholdet X/12 som f.eks. 0,3639 ×12 = 4,36, dermed er en vinkel på 20 grader det samme som 4/12 eller '4 i 12' helning, eller stigningsforhold 4:12.

For 15 grader til takhelling:- 1) brunfarge på 15 grader som brunfarge 15° = 0,2679, dette vil gi deg takstigningen, 2) multipliser hellingen med 12 for å finne X i forholdet X/12 som f.eks. 0,2679 ×12 = 3,2, dermed er en vinkel på 15 grader det samme som 3/12 eller '3 i 12' helning, eller stigningsforhold 3:12.

LES OGSÅ:-

Takhelling til vinkel | takvinkel | Konvertering av vinkel til takhelling

Hvordan beregne takhellingen | stigningsformel for tak

Standard takhelling i grader, forhold & brøk for hus

Takstigningskalkulator | hvordan finne ut stigning på et tak

Skråtak: deler, typer, vinkel & hvordan finne takstigning

Trusstak: definisjon, typer & fordel

Hvordan beregne høyden på et skråtak

Hvis du har oppgitt takets vinkel i grader og spenn, for å bestemme den ferdige høyden på mønebjelken ved å konvertere vinkelen i grader til en helning, så bestemme den vertikale takhøyden ved å multiplisere helningen med horisontal løp (run= span/ 2) eller ved å bruke denne formelen, takhøyde = √ (Rafter^2 _ totalt løp^2).

● beregn først helning ved å konvertere vinkelen i grader til en helning, anta at takvinkelen i grader er 30°, deretter helning = tan 30° = 0,577

● så for det andre, multiplisere skråningen med horisontal løp (run= span/2), vil dette gi deg vertikal takhøyde, for eksempel anta horisontal span = 30 fot, deretter run = 30/2 = 15 fot, så høyden på skråtak = 0,577×15 = 8,65 fot, dermed vil 8,65 fot være høyden på skråtak.

● hvis horisontal løp og sperrelengde er gitt, rekululer takhøyden ved å bruke en rettvinklet trekantformel Pythagorus-teorem som takhøyde = √ (Rafter^2 _ total run^2)

● anta at lengden på sperren for takhelling er 5 meter og horisontal løp er 4 meter, da er takets vertikale høyde = √ (5)^2 _ (4)^2 = 3 meter, og dermed er 3 meter høyden på skråtaket.

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor mye sand kreves for 1000 sq ft takplate?
  2. Hvor mye stål kreves for 1000 sq ft takplate?
  3. Takstigningskalkulator | hvordan finne ut stigning på et tak
  4. Mengde sementsand og tilslag for 1500 sq ft plate
  5. Hvor mange sementposer kreves for 1000 sq ft hus