Hvordan beregne trappehelling | standard skråning for trapp

Hvordan beregne trappehelling | standard skråning for trapp | minimum og maksimum helling for trapper | hvordan beregne hellingen på trapper.

Trapper eller trapper er den viktigste delen av enhver type bygning som boliger, kommersielle bygninger, fabrikker, offentlige, sykehus og så videre. Det hjelper folk med komfortabel tilgang til forskjellige etasjer i en bygning. Når du tenker på den nye oppgaven med å designe og bygge trapper, er trappehellingen en viktig faktor som sikrer at den ikke er for bratt. Det gjør en komfortabel flytur mellom en etasje til en annen.

Trappen kan være rett, L-formet, U-formet, spiralbuet cantilever splitt og opprullingsform. Trappen kan være i et rett løp som fører fra en etasje til en annen uten sving eller retningsendring, den kan endre retning til flukt koblet ved 90-graders vinkellanding og i en bygning med flere etasjer eller høyblokker sin sving 180-graders vinkel.Trapper har mange komponenter som stigerør, tråkk, flight, landing, slop etc. Slitebanen er horisontal del av trappen som vi først bruker foten på denne for å flytte fra første etasje til øvre etasje. Slitebanedybden måles fra baksiden av en slitebane baksiden av neste, og bredden måles fra den ene siden til den andre. Stigerør er den vertikale delen mellom hvert trinn på trappen, det kan mangle i åpen trapp, stigerørshøyde målt fra bunnen av hvert trinn til neste øvre trinn, eller stigerørshøyden kan også kalles vertikal avstand mellom to trinn.

Helling av trapp er definert som invers tangens av forholdet mellom høyden på stigerøret og bredden på slitebanen eller gangen. I henhold til IS 456 skal hellingen eller stigningen på trapper eller trapper være mellom 25 grader og 40 grader. Ideell er 31 grader som tilsvarer en helning på 6/10, eller helningen på det trinnet vil være 6' stigning over 10' horisontal løp.

Beregning av trappehelling er veldig enkel og enkel prosess. Du trenger bare å vite om din nøyaktige måling av stigerørshøyde og bredde på løpe- eller slitebanen. Vanligvis er høyden på stigerøret mellom 6' og 7' (150 til 180 mm) og bredden på slitebanen er ca. 10' til 11' (250 til 280 mm) uten nese.

For å beregne trapphellingen deler du høyden på stigerøret med bredden på slitebanen eller gangen, og deretter gir invers tangens av resulterende trapphelling.

  Hvordan beregne trappehelling
Hvordan beregne trappehelling

Hvordan beregne trappehelling

Trinn 1: Mål høyden på stigerøret og sørg for at alle stigerøret skal være i ensartet størrelse. Anta at høyden på stigerøret er 180 mm.

Trinn 2:- mål bredden på slitebanen eller gå uten nese hvis all slitebanen er i jevn størrelse. Anta at slitebanens bredde er 11' (280 mm)

Trinn 3:- ta forholdet mellom stigerørshøyde og slitebanebredde som 180/280 = 0,64.

Trinn 4:- finn ut den inverse tangensen til 0,64, for eksempel tanθ = 0,64, θ = tan^-1 (0,64) = 37 grader.

Formel for beregning av trapphelling

Hellingen av trappen beregnes av en trigonometrisk formel som er Tanθ som er lik forholdet mellom motsatt og tilstøtende i en rettvinklet trekant som Tanθ = motsatt/tilstøtende, og θ = tan^-1 (motsatt/tilstøtende), og denne verdien av theta (θ) vil gi oss helling på trappen i grader. Standardhellingen eller stigningen til trapper eller trapper bør være mellom 25 grader og 40 grader.

LES OGSÅ:-

Standard veibredde | standard veibanebredde

Standard takhelling i grader, forhold & brøk for hus

Standard størrelse på 1BHK, 2BHK, 3BHK & 4BHK leilighet i India

Standard størrelse på trapper for bolig & næringsbygg

Standard størrelse på vindu for boligbygg

Helning for bratte trapper varierer mellom 50 og 70 grader som skipstrapper, spiraltrapper, vekslende tråkketrapper osv. Den brukes for å spare plass og forkorter den horisontale kjøringen.

LES OGSÅ:-

Trappeoppgang kjøre formel | Trappeformel 2R + T

Hvor mange trapper i 12′, 10′, 11′, 9′, 8 fots takhøyde

Hvor mange stringers trenger jeg for 8 fot, 7′, 6′, 5′, 4′ og 3′ brede trapper

Konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Ensartet størrelse på Riser og løpende gjør enkel måling som sikrer mer nøyaktig resultat. Jeg råder deg til å bygge en ikke for bratt trapp. 30° til 40° helning regnes som standard.

Flere viktige innlegg:

  1. Hva er en 6 på 12 takhelling | 6/12 takhelling
  2. Hvor mye utvendig maling trenger jeg for et hus på 1500 kvadratmeter
  3. Betongblandingsforhold Tabell | betongkvalitetstyper
  4. Hvilken størrelse stålbjelke for 25 fot spenn
  5. Lengde på trapp for 8, 9, 10, 11 og 12 fots tak