Hvordan beregne vekten av RCC kloakk eller dreneringsrør

  Vektberegning av kloakk RCC Pipe
Hvordan beregne vekt på avløpsrør

Kloakk RCC Rør

Hvordan beregne vekt av RCC kloakk eller avløpsrør og Hvordan beregne vekten av RCC-kloakk- eller dreneringsrør og også vite om hva som er kloakkrør og avløpssystem.

  Hvordan beregne vekten av dreneringsrør RCC
Hvordan beregne vekten på RCC-røretKloakk RCC Rør

RCC kloakk eller dreneringsrør er laget av betong og stålstang. betong er en blanding av liten størrelse av tilslag, sand og sement, RCC Pipe har stålstang som gir mer styrke til røret.

Dreneringsrøret er hult i form med to diameter, den første er ytre diameter og den andre har en indre diameter med en viss tykkelse.

Hva er bruk av drenerings- eller kloakkrør

Bruker :- det er hovedsakelig underjordisk eller tunnelrør for transport av kloakkmateriale fra hus og næringsbygg og fabrikker, det fører kloakkmateriale til vannbehandlingsanlegget.

  Hvordan beregne vekten av dreneringsrør RCC
Dreneringssystem og vektberegning av RCC Pipe

Drenering RCC Rør

Hva er forskjellig størrelse på kloakk RCC Pipe

Størrelse :- kloakk RCC-rør kommer i forskjellige størrelser med diameter fra 225 mm til 1800 mm, og også tettheten av materiale varierer fra 1850 kg/m3 til 2500 kg/m3 i henhold til materiale som brukes til å danne  kloakk-RCC-rørlignende mengde av sand, sement, tilslag og stål.

Også tykkelsen på røret varierer i henhold til diameterstørrelsen,

Hvordan beregne vekt av drenering eller kloakk RCC Pipe

Beregning :- nå er spørsmålet hvordan man beregner vekten av gitt RCC-kloakk- eller dreneringsrør. Vi vet at vekten av dreneringsrøret er lik multiplikasjon av volumet og tettheten til røret.

Vekt = Volum × tetthet

Gitt dimensjon:-

  Vekt av drenering RCC Pipe
Hvordan beregne vekten av dreneringsrøret

Drenering RCC Rør

Ytre Dia D1 =800mm =0,8 m

Indre Dia D2 =700 mm =0,7m

Tykkelse på rør = 100 mm =0,1m

Lengde på rør = 2 meter

Tetthet av RCC avløpsrør = 1850 kg/m3

Løse :-

Vekt = volum × tetthet

Nå bør vi først beregne volumet av dreneringsrør

Volum = Areal × Lengde

V = π/4 ( D1*2 – D2*2) × Lengde

Volum = 3,12/4 (0,8*2 -0,7*2 )  m2× 2 m

Volum = 3,14/4 x 0,15 x 2 m3

Volum rør = 0,2355 m3

Tetthet =1850 kg /m3

Vekt = 0,2355 m3 × 1850 kg /m3

Vekt = 435 ,675 kg      Ans.

Nå er det din tur:- hvis du er glad for å se dette innlegget, så lik, kommenter og del med vennene dine. Alle spørsmål og spørsmål om dette innlegget er velkomne.

Flere viktige innlegg:

  1. Hvordan beregne egenvekt av plate | dødlast av plate
  2. Hva er egenvekt og vannabsorpsjon av fint tilslag
  3. Hvilken størrelse bjelke trenger jeg for et spenn på 25 fot?
  4. RCC-kostnad per kubikkfot/ kubikkmeter/ sq ft
  5. Hva skal være søyle- og bjelkestørrelse for 6m spenn