Hvordan beregner jeg sement- og sandmengde i 1:3 mørtel?

Hvordan beregner jeg sement- og sandmengde i 1:3 mørtel? i dette emnet vil vi lære om hvordan man beregner sementsandmengde i 1:3 mørtel. Vi vet at sementmørtel er en blanding av sement og sand.

Blandingsforholdet er 1:3 hvor en del er sement og 3 del er sand. Vi vet at sementmørtel brukes til mange sivile arbeider som murverk, pussarbeid av innvendig og utvendig, noen ganger brukes den også til dpc-arbeid.

  Hvordan beregner jeg sement- og sandmengde i 1:3 mørtel?
Hvordan beregner jeg sement- og sandmengde i 1:3 mørtel?

Hvordan beregner jeg sement- og sandmengde i 1:3 mørtel?

Betydning av blanding 1:3 mørtel – i dette blandingsforholdet av sement og sand der en del er sement og 3 deler er sand og ved å tilsette vann. Vann tilsettes i blandingsmørtel i ca. 20 % av tørrvolumet.1) anta volumet av mørtel er 1m3

2) først beregne våtvolum av mørtel

3) beregne tørrvolum av mørtel

4) beregning av sementmengde

5) beregning av sandmengde

Hvordan beregne tørrvolum av mørtel i 1:3

Anta volum mørtel = 1m3

Tetthet av sement = 1440 kg/m3

Sement i 1 pose = 50 kg

1m3 = 35,3147 kubikkfot

Blandingsforholdet er = 1:3 (en del er sement og 3 deler er sand)

Total andel = 1+3= 4

Del av sement = 1/4

Del av sand = 3/4

Våtvolum = 1m3

Tørrvolum av mørtel = våtvolum × 1,33
= 1m3 x 1,33 = 1,33 m3

Tørrvolum mørtel = 1,33 m3

Hvordan beregner jeg sementmengde i 1:3 mørtel?

Vekt av sement = del av sement × volum × tetthet av sement

Vekt = (1/4) × 1,33 m3 × 1440 kg/m3

Vekt sement = 478,8 kg

Antall poser sement = 478,8/50 = 9,5 poser

For 1 kubikkmeter mørtel i 1:3 trenger du 478,8 kg (9,5 poser) sementmengde

Hvordan beregner jeg sandmengde i 1:3 mørtel?

Volum av sand i m3 = (3/4)× 1,33 m3 = 0,9975 m3

Volum sand i m3 = 0,9975m3

Og vi vet

1m3 = 35,3147 cft

Volum av sand i kubikkfot = 0,9975 × 35,3147 = 35,22 Cuft

1 kloss med sand = 46 kg ( ca )

35,22 Sandstykke = 46 kg × 35,22 = 1620 kg

Mengde sand = 1620 Kg = 1,62 tonn

For 1 kubikkmeter mørtel i 1:3 trenger du 0,9975 kubikkmeter (35,22 cft) eller 1620 kg (1,62 tonn) sandmengde

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

For 1 kubikkmeter mørtel i 1:3, trenger du 478,8 kg (9,5 poser) sement og 0,9975 kubikkmeter (35,22 cft) eller 1620 kg (1,620 tonn) sandmengde.

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor mye sand kreves for 100 sq ft takplate?
  2. Tetthet av sementsand og tilslag i kg/m3 | liste over materialtetthet
  3. Hvor mange søyler kreves for 500 sq ft hus
  4. M20 betongkvalitet og deres blandingsforhold
  5. Hva er M25-betongforhold i betongblandingsdesign