Hvordan beregner jeg sement- og sandmengde i 1:5 mørtel?

Hvordan beregner jeg sement- og sandmengde i 1:5 mørtel? i dette emnet vil vi lære om hvordan man beregner sementsandmengde i 1:5 mørtel. Vi vet at sementmørtel er en blanding av sement og sand.

Blandingsforholdet er 1:5 hvor en del er sement og 5 del er sand. Vi vet at sementmørtel brukes til mange sivile arbeider som murverk, pussarbeid av innvendig og utvendig, noen ganger brukes den også til dpc-arbeid.

  Hvordan beregner jeg sement- og sandmengde i 1:5 mørtel?
Hvordan beregner jeg sement- og sandmengde i 1:5 mørtel?

Hvordan beregner jeg sement- og sandmengde i 1:5 mørtel?

Betydning av blanding 1:5 mørtel – i dette blandingsforholdet av sement og sand der en del er sement og 5 del er sand og ved å tilsette vann. Vann tilsettes i blandingsmørtel i ca. 20 % av tørrvolumet.■ trinn for hvordan beregner jeg sement- og sandmengde i 1:5 mørtel

1) anta volumet av mørtel er 1m3

2) først beregne våtvolum av mørtel

3) beregne tørrvolum av mørtel

4) beregning av sementmengde

5) beregning av sandmengde

Hvordan beregne tørrvolum av mørtel i 1:5

Anta volum mørtel = 1m3

Tetthet av sement = 1440 kg/m3

Sement i 1 pose = 50 kg

1m3 = 35,3147 kubikkfot

Blandingsforholdet er = 1:5 (en del er sement og 5 del er sand)

Total andel = 1+5 = 6

Del av sement = 1/6

Del av sand = 5/6

Våtvolum = 1m3

Tørrvolum av mørtel = våtvolum × 1,33
= 1m3 x 1,33 = 1,33 m3

Tørrvolum mørtel = 1,33 m3

Hvordan beregner jeg sementmengde i 1:5 mørtel?

Vekt av sement = del av sement × volum × tetthet av sement

Vekt = (1/6) × 1,33 m3 × 1440 kg/m3

Vekt sement = 319,2 kg

Antall poser sement = 319,2/50 = 6,4 poser

For 1 kubikkmeter mørtel i 1:5 trenger du 319,2 kg ( 6,4 poser) sementmengde.

Hvordan beregner jeg sandmengde i 1:5 mørtel?

Volum av sand i m3 = (5/6)× 1,33 m3 = 1,108 m3

Volum sand i m3 = 1,108m3

Og vi vet

1m3 = 35,3147 cft

Volum av sand i kubikkfot = 1,108 × 35,3147 = 39,14 Cuft

Mengde sand i cft = 39,14 cft

1 kloss med sand = 46 kg ( ca )

39,14 Sandstykke = 46 kg × 39,14 = 1800 kg

Mengde sand = 1800 Kg = 1,8 tonn

For 1 kubikkmeter mørtel i 1:5 trenger du 1,108 kubikkmeter (39,14 cft) eller 1800 kg (1,80 tonn) sandmengde

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

For 1 kubikkmeter mørtel i 1:5, trenger du 319,2 kg (6,4 poser) sement og 1,108 kubikkmeter (39,14 cft) eller 1800 kg (1,80 tonn) sandmengde.

Flere viktige innlegg:

  1. Standardhøyde på 1, 2, 3, 4, 5 og fleretasjes bygning
  2. Den beste sementen for rcc-takplatekonstruksjon i India, Bihar og Jharkhand
  3. Hvor mye sandenhet kreves for 1000 sq ft hus
  4. Hvor mange 40 lb sekker med betong på en pall
  5. Hva er søylestørrelse for 20 fot spenn for boligbygg