Konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Konkret mengdeberegning for trapp og dens formel og finn ut volum av midjeplate og antall stigerør og antall trinn i trapp og hva som er stigningslengde, horisontal lengde, flyhøyde og landing i trapp.

  Betong mengdeberegning for trapp
Betong mengdeberegning for trapp

Hva er en annen del i trapp

Ulik del i trapp er stigerør, tråkk, landing, horisontal lengde, trinn, flyt og skrålengde

●trappekasse :- trapp brukes i bygg for å gå fra første etasje til øverste etasje. Trapper har mange komponenter som stigerørsplatelanding osv.●trå :- slitebane er definert som horisontal del av trapp som vi først legger fot på denne for å gå fra første etasje til øvre etasje.

●Riser :- vertikal del av trapp

●Trinn :- serien med stigerør og slitebane der slitebanen er horisontal del og stigerør er vertikal del.

●fly :- serie av trinn uten noen plattform generelt i bygningen er det en to fly og en landing. Når vi kommer opp til avsatsen snur vi og når opp til øverste etasje.

hva er innblanding av betong og dens egenskaper og typer

●midjeplate: – skrå lengde på trapp

konkret mengdeberegning for trapp

det kompromiss med følgende beregning: -

1) volum av alle trinn: i trapp først beregner vi volumet av alle trinn

gitt dimensjon:-
Høyde på bygningen = 10 fot
hvis hver flytur har lik høyde
Landingshøyde =10/2’=5′
Høyde på en flytur=5′
Stigerrør = 6' =6'/12 = 0,5 fot
Slitebane =10″ =10″/12=0,833′

Antall stigerør= flyhøyde/ 1 stigerørshøyde
Antall stigerør= 5’/0,5 =10

Antall slitebane =(stiger-1)=10-1=9
Legg merke til at antall trinn er lik antall trinn, så vi har
Antall trinn=9
En trinnlengde er = 4 fot

Volum av alle trinn i en flytur
=1/2×stiger×trå×lengde på trinn×nr. av trinn
=1/2×0,5″×0,833×4×9=7,497 cft

Volum av trinn i 1 flight =7.497 cft

Hvordan beregne volum av midjeplate i trapp


for beregning av volum av midjeplate bør vi først finne horisontal lengde på midjeplate og skrålengde på midjeplate

  Betong mengdeberegning for trapp
Betong mengdeberegning for trapp

Horisontal lengde=tråkk×nr. av trinn
Horisontal lengde =0,833×9=7,497′

Nå skrå lengde på midjeplaten
= √(5*2+7,497*2) under kvadratroten av begge
Skrå lengde på midjeplate=9,012 fot

Volum av midjeplate = stigningslengde på midjeplate × lengde på trinn × tykkelse på midjeplate

Tykkelse på platen = 6″=6″/12=0,5′

Volum = 9,012'×4'×0,5'= 18,024
Volum av midjeplate=18.024 cft

Hvordan beregne volumet av en flytur i trapp

volum av en bevegelse er lik summen av volum av alle trinn i en bevegelse og volum av midjeplate

Volum av en flight=v av trinn+v av midjeplate
Volum av én flytur=7.497+18.024
Volum av én flytur=25.521 cft

Volum av to fly =25.521×2 =51.042 cft

Hvordan beregne volumet av landing

for beregning av volum av landing har vi gitt dimensjon for landing:-

Lengde = 8,5 fot,
Tykkelse= 6″=0,5′
Bredde = 4 fot

Landingsvolum =L×B×T
Volum av landing =8,5'×4'×0,5'=17cft

Hvordan beregne totalvolum av betong i trapp

totalt volum av betong i trapp er summen av volumet av to flygninger og volumet av en avsats

Totalt volum = volum av to fly + volum av en landing

Totalt volum=51.042 +17 = 68.042 cft

Derfor er totalt betongvolum i trapp ca 68.042 cft

(6) nå må vi beregne våtvolum og tørrvolum av betong:-

Totalt betongvolum i trapp er våtvolum
Våtvolum = 68.042 cft

Tørrvolum økes med 54 % i betongarmering, så vi multipliserer kofaktor 1,54 i våtvolum for å beregne tørt volum

Tørrvolum =68.042×1.54=104.78 cft

(7) blandingsforhold :- blandingsforhold for armering av betong i trapp er 1:1,5:3 hvor en del er sement 1,5 del er sand og 3 del er tilslag

Totalt forhold =1+1,5+3=5,5

Hvor mye sement trengs for bygging av trapp

i blandingsforhold av betongvolum er sement en del og totalforhold er 5,5

Volum sement=1/5,5×tørrvolum
Volum sement=1/5,5×104,78 cft
Volum sement =19,05 cft

Vi vet det
Volum av 1 pose sement =1.226 cft

nr Av sement sement =19.05/1.226
Antall poser med sement= 15.538 poser

sandmengde for trapp

i blandingsforhold er mengde sand 1,5 og totalforhold 5,5
Volum av sand= 1,5/5,5×104,78
Volum av sand=28,57 cft

beregning av samlet mengde for trapp

i blandingsforhold er mengden av tilslag 3 deler og totalforholdet er 5,5

Volum av tilslag=3/5,5×104,78
Volum av tilslag=57,15 cft

LES OGSÅ:-

Trappeoppgang kjøre formel | Trappeformel 2R + T

Hvor mange trapper i 12′, 10′, 11′, 9′, 8 fots takhøyde

Hvor mange stringers trenger jeg for 8 fot, 7′, 6′, 5′, 4′ og 3′ brede trapper

Konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

mengde stål er nødvendig for trappkonstruksjon

beregning:- ca 0,5 % til 0,1 prosent Stålarmering brukt i plate vi har tatt ca 0,75 prosent av Stålarmering av tørrvolum av betong
Tetthet av stål=7850kg/m3
1m3 =35.315cft
W av stål = volum×tetthet

Stål mengde
=(0,75×104,78×7850)÷(100×35,315)

Vekt av stål=174,68 kg

resultat:-
1) betong våtvolum =68.042 cft
2) betongtørrvolum=104.78cft
3) sementmengde=15.538 nr. av poser
4) sandmengde= 28,57 cft
5) samlet mengde=57.15cft
6) Stålmengde =174,68 kg

●Nå er det din tur: – hvis du er glad for å se dette emnet, lik gjerne, del og kommenter, og hvis du har spørsmål og spørsmål om dette, vennligst spør

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Flere viktige innlegg:

  1. Hva er egenvekt og vannabsorpsjon av fint tilslag
  2. Hvordan beregne aksial bæreevne for søyle
  3. Hvor mange sekker med betong trenger jeg for en 4×4 plate
  4. Gipskostnad per kvadratfot med materiale i India
  5. Hva er hydrering av sement og hydreringsvarme