Kostnad og mengdeberegning for RCC plate på 2 dismil

Kostnad og mengdeberegning for RCC plate på 2 dismil og Hvordan beregne totalkostnad og nødvendig materiale for takstøping av 2 dismil bygg og også vite om kostnads- og mengdeberegning for RCC plate per kvadratfot

for takstøping på 2 dismil = 870 kvadratmeter bygningstakplate, har du behov for stålstang, sand, sement og tilslag, hvordan vi beregner mengde sement, sand, stålstang og tilslag som kreves, du vet at for støping av tak plate vi brukte M20 mix betong.

  Kostnad og mengdeberegning for RCC plate
Kostnad og mengdeberegning for RCC plate  Mengde sementsand og stålstang og tilslag som kreves for takplate
Kostnad og mengdeberegning for RCC-plate per kvadratfot

Takplate

M-20 blandingskvalitet av betong

I M20 blandingsbetong står M for blanding og numerisk figur 20 står for karakteristikk av trykkfasthet 20N/mm2 etter blanding og støping av takplate, mengde materiale i plateformasjon det beregnet ved M20 blanding i hvilket forhold på sandsement og tilslag er 1:1,5:3

💐 - SE DENNE VIDEOEN- 💐

●M-blandingsforhold :-1 : 1,5 : 3 hvor en del er sement 1. 5 del er sand og 3 del er tilslag

Mengde stålberegning for RCC-plate

Beregning av stålstang :- I takplate er det en to typer stålstang brukt hovedstang og tverrstang:-

1) Hovedbar:- det kalles også som shortist spennstang som vanligvis brukes i bunnen av platen med en avstand på 4 tommer mellom de to stangene, hovedstangen brukt i kortere retning har 10 mm diameter av stålstang.

2) Tverrstang:- det kalles også som lengre spennstang eller distribusjonsstang hovedsakelig brukt på toppen av hovedstangen, tverrstang vanligvis dia på 8 mm Stålstang brukt i lengre retning.

Oppgitte dimensjoner:-

Tykkelse på platen = 5'

  Mengde sementsand Stålstang og tilslag nødvendig for takplate
Konkret beregning for plate

Takplate

Plateareal = 870 kvm

M -20 -blanding =1:1,5:3 (betong)

●Volumberegning :-

1) våtvolum=Areal × tykkelse på platen

Vw= 870sqft× 5′

Vw= 870sqft×5/12′

Vw = 361,92 cft

Hvis du vil konvertere det til kubikkmeter, bør du dele på 35,3147

1m3 =35,3147 cft

Våtvolum=361,92/35,3147=10,86 m3

to) Tørrvolum:- vi vet at vått volum har vann og bobler som kan fjernes med vibrator eller kompressor, så det kreves mer mengde materiale, derfor økes tørt volum med 54 prosent av vått volum, så vi kan multiplisere 1,54 i vått volum for å beregne tørt volum

Vd = 1,54 × 10,86 m3

Tørrvolum=16,724m3

Vektberegning av Stål for plate

Mengden stål som kreves i takplater er ca. 0,5℅ til 1 % av tørt volum, deretter er gjennomsnittet 0,75 % av tørt volum

Vekt =0,75 % av tørt volum×tetthet av stål

Tetthet av stål er=7850 kg/m3

B = 0,75/100×16,724m3×7850kg/m3

Vekt=984,625 kg

Så vekten av stålstang kreves for 870 kvadratfot takplate = 984,624 kg

Hvis markedsprisen på stålstang er 60 rupi per kg da

total kostnad for stålstang =984,62×rs 60

Total kostnad = Rs 59077

Sandberegning :-

I M20 er forholdet mellom sandsement og tilslag 1:1,5:3, i dette forholdet er 1,5 del sand

Total andel =1+1,5+3=5,5

Volum av sand i cft

Volum =1,5 /5,5×16,724×35,3147 jfr

Volum av sand =161 cft

Hvis markedsrenten er 80 rupi per CFT, er den totale kostnaden for mengden sand

Total kostnad =rs80×161

=Rs 12880

●Sementberegning:- in M20 blanding 1 del er sementmengde

Vekt sement=1/5,5×tørrvolum i m3×densitet sement

Tetthet av sement=1450kg/m3

Vekt =1/5,5×16,724 m3×1450 kg/m3 = 4400 kg

1 pose sement =50kg

Antall poser =4400/50

=88 Poser sement

Hvis markedsrenten for sement er 350 rupier per pose, er totalkostnaden

Totalkostnad = 88 × 350 kroner

= Rs 30863

●Aggregert beregning:- i M20-blanding er det 3 deler av samlet mengde

Volum av tilslag=3/5,5×tørrvolum i CFT

Volum =3/5,5×16,724×35,3147 jfr

Volum =322cft

Hvis markedsrenten for aggregatet er 70 rupi per CFT, er totalkostnaden for aggregatet

Total kostnad =rs 70×322

Rs=rs22550

total materialkostnad:-

Pris for stål = 59 077 kr

Kostnad for sement = Rs 30863

Kostnad for sand = Rs 12880

Kostnad for stein = Rs 22550

Arbeidsavgift og maskinkostnad = Rs 43500 (ca.)

Total kostnad = Rs 168876

Derfor krever totalkostnaden for takplate på 2400 kvadratfot bygning 434915 Rs.

●Nå er det din tur:-  lik og kommenter det over dette innlegg, hvis du har spørsmål og spørsmål om dette, spør du, tusen takk.

Flere viktige innlegg:

  1. Hvordan beregne lengde på taksperrer og takhelling
  2. Vanntetting av takplate i India og vanntettingsmasse
  3. Hvordan beregne stålmengde for rcc plate
  4. Hvor mange sementposer kreves for en 100m2 plate?
  5. Sadeltak: definisjon, design, typer, veranda og fordeler