Mengde sementsand og tilslag for 2400 sq ft plate

Mengde sementsand og tilslag for 2400 kvadratmeter takplate og beregne byggekostnaden for RCC-plate 2400 kvadratfot og hva er kostnaden per kvadratmeter betongplate i India  Byggekostnad for RCC-plate
Mengde sementsand og tilslag for 2400 kvadratmeter plate

mengde sementsand og tilslag for 2400 kvadratfot plate, for takstøping av 2400 kvadratfot byggetakplate, trenger du stålstang, sand, sement og tilslag

hvordan vi beregner mengde sement, sand, stålstang og tilslag som kreves, du vet at for støping av takplater brukte vi M20 blandingsbetong. Mengde sementsand og tilslag for 2400 kvadratmeter plate

Hvordan beregne materiale som kreves for takstøping av 1800 kvadratmeter bygning

Hvordan beregne materiale som kreves for takstøping av 1000 kvadratmeter bygning

Hvordan beregne vekten av stålstang av forskjellig størrelse

Hvordan beregne vekten av t-bjelke, l-bjelke og kuleformet stål

# Hvordan beregne vekten av bløtt stålplate

# Hvordan beregne vekten av rektangulært formet stålstang

# Hvordan beregne vekten av rektangulært rørformet stålstang

# Hvordan beregne vekten av firkantet rørformet stålstang

# Hvordan beregne vekten av firkantet stålstang

Mengde sementsand og tilslag for 2400 sqft RCC takplate

I M20 blandingsbetong står M for blanding og numerisk figur 20 står for karakteristikk av trykkfasthet 20N/mm2 etter blanding og støping av takplate, mengde materiale i plateformasjon det beregnet ved M20 blanding der Forholdet mellom sandsement og tilslag er 1:1,5:3

💐 -- SE DENNE VIDEOEN-- 💐

●M-blandingsforhold :-1 : 1,5 : 3 hvor en del er sement 1. 5 del er sand og 3 del er tilslag

Beregning av stålstang:- I takplate er det to typer stålstang som brukes hovedstang og tverrstang:-

1 ) Hovedlinje: – det kalles også som shortist spennstang som vanligvis brukes i bunnen av platen med en avstand på 4 tommer mellom de to stangene, hovedstangen brukt i kortere retning har 10 mm diameter av stålstang.

to) Tverrstang:- det kalles også som lengre spennstang eller distribusjonsstang hovedsakelig brukt på toppen av hovedstangen, tverrstang vanligvis dia på 8 mm Stålstang brukt i lengre retning.

Oppgitte dimensjoner:-

Tykkelse på platen = 5'

Lengde på plate =60′

Bredde på plate=40′

Areal av plate =60'×40'=2400 sqft

M -20 -blanding =1:1,5:3 (betong)

  Mengde sementsand og tilslag for 2400 sq ft plate
Mengde sementsand og tilslag for 2400 sq ft plate

Takplate

●Volumberegning:-

1) våtvolum=Areal × tykkelse på platen

Vw= 2400 sqft× 5′

Vw= 2400sqft×5/12′

Vw = 1000 cft

Hvis du vil konvertere det til kubikkmeter, bør du dele på 35,3147

1m3 =35,3147 cft

Våtvolum=1000/35,3147=28,316 m3

to) Tørrvolum: – Vi vet at våtvolum har vann og bobler som kan fjernes med vibrator eller kompressormaskin, så det kreves mer mengde materiale, derfor økes tørt volum med 54 prosent av våttvolum, så vi kan multiplisere 1,54 i våttvolum for å beregne tørt volum

Vd = 1,54 × 28,316 m3

Tørrvolum=43.607m3

Stål kreves for 2400 sqft RCC plate

● Vektberegning av stål:- mengden stål som kreves i takplater er omtrent 0,5℅ til 1 % av tørt volum, deretter er gjennomsnittet 0,75 % av tørt volum

Vekt =0,75 % av tørt volum×tetthet av stål

Tetthet av stål er=7850 kg/m3

B = 0,75/100×43,607m3×7850kg/m3

Vekt=2567 kg

Så vekten av stålstang kreves for 1500 kvadratfot takplate = 2567 kg

Hvis markedsprisen på stålstang er 60 rupi per kg da

totalkostnad for stålstang =2567×rs 60

Total kostnad = Rs 154041

2567 kg stål kreves for takstøping av 2400 kvadratfot RCC-plate, og byggekostnadene deres er omtrent 154041 Rs for stål

Mengde sand nødvendig for 2400 kvadratfot RCC-plate

I M20 er forholdet mellom sandsement og tilslag 1:1,5:3, i dette forholdet er 1,5 del sand

Total andel =1+1,5+3=5,5

Volum av sand i cft

Volum =1,5 /5,5×43,607×35,3147 jfr

Volum av sand =420 cft

Hvis markedsrenten er 80 rupi per CFT, er den totale kostnaden for mengden sand

Total kostnad =rs80×420

= Rs 33600

420 Cuft-sand kreves for takstøping av 2400 kvadratfot RCC-plate, og byggekostnadene deres er omtrent 33600 Rs for sand

Sement nødvendig for takstøping av 2400 kvadratfot RCC plate

Sementberegning:- in M20 blanding 1 del er sementmengde

Vekt sement=1/5,5×tørrvolum i m3×densitet sement

Tetthet av sement=1450kg/m3

Vekt =1/5,5×43,607 m3×1450 kg/m3

=11496 kg

1 pose sement =50kg

Antall poser =11496/50

=230 Poser sement

Hvis markedsrenten for sement er 350 rupier per pose, er totalkostnaden

Totalkostnad =230 × 350 kr

= Rs 80474

230 poser (11496 kg) sement er nødvendig for takstøping av 2400 RCC-plater og byggekostnadene deres er ca rs 80474 for sement

mengde tilslag som kreves for 2400 kvadratfot RCC takplate

●Aggregert beregning:- i M20-blanding er det 3 deler av samlet mengde

Volum av tilslag=3/5,5×tørrvolum i CFT

Volum =3/5,5×43,607×35,3147

Volum =840cft

Hvis markedsrenten for aggregatet er 70 rupees per CFT, er totalkostnaden for aggregatet

Totalkostnad =rs 70×840

Rs=rs 58800

840 Cuft-tilslag er nødvendig for takstøping av 2400 kvadratfot RCC-plate, og deres byggekostnad for tilslag er rs 58800

Beregn byggekostnad på 2400 kvadratfot RCC-plate

● total materialkostnad:-

Stålkostnad = 154041 kr (2567 kg)

Kostnad for sement = Rs 80474 (230 poser)

Kostnad for sand = Rs 33600 (420 cuft)

Kostnad for stein = Rs 58800 (880 cuft)

Arbeidsavgift og maskinkostnad = Rs 108 000 (ca.)

Total kostnad = Rs 434915

Summen av rs 434915 ( 2567 kg stål, 230 sekker sement, 420 cuft sand, 880 cuft tilslag og rs 108000) er byggekostnaden for takstøping av 2400 kvadratfot RCC takplate

Hva er kostnaden per kvadratmeter betongplate i India

Oppgitt areal på platen = 2400 sqft

Stålkostnad = 154041 kr (2567 kg)

Kostnad for sement = Rs 80474 (230 poser)

Kostnad for sand = Rs 33600 (420 cuft)

Kostnad for stein = Rs 58800 (880 cuft)

Arbeidsavgift og maskinkostnad = Rs 108 000 (ca.)

Total kostnad = Rs 434915

Kostnad per kvadratfot (sqft) betongplate i India = total byggekostnad/ areal av plate

Kostnad per kvadratmeter betongplate = Rs 434925/2400 kvadratfot

Byggekostnad for rcc-plate per kvadratfot = 182 Rs

rs 182 er byggekostnaden for RCC-plate per kvadratfot i India

●Nå er det din tur: –  lik og kommenter det over dette innlegget, hvis du har spørsmål og spørsmål om dette, spør du, tusen takk.

Flere viktige innlegg:

  1. Mengde sementsand og tilslag for 1500 sq ft plate
  2. Hva er valmtak? | Fordeler | Valmtak vs gavltak
  3. 7/12 takfall sperrelengde | Hvor langt er et 7/12 tak
  4. Hvor mye stål kreves for 1000 sq ft hus
  5. Hvor mange sementposer kreves for 1000 sq ft hus