Mengde sementsand og tilslag i 10 m3 betong

Mengde sementsand og tilslag i 10 m3 betong, ulik betongkvalitet blandingsforhold av betong, i dette emnet lærer vi om beregning av mengde sementsand og tilslag i 10 m3 betong.

Vi vet at betong er en blanding av fint sementtilslag og grov sand. Betong brukes til PCC og RCC arbeid med armering brukes.

RCC brukes til støping av plate og søyle og fot av enhver konstruksjonsbygning. PCC har ingen armering brukt den har kun blanding av sementsand og tilslag. mengde sementsand og tilslag i 10 m3 av betong

  Mengde sementsand og tilslag i 10 m3 betong
Mengde sementsand og tilslag i 10 m3 betong

Hva er forskjellige karakterer av betong

betong brukes i forskjellige former som M10, M15, M20 og M25 hvor M- angir blandingsforholdet og tallet som indikerer trykkfastheten til forskjellig betong i herdetid på 28 dager .mengde sementsand og tilslag i 10 m3 betong

blandingsforhold mellom ulike betonggrader

1) M10- i M10-grad av betongblandingsforhold er 1:3:6, der en del er sement og 3 deler er sand og 6 deler er tilslag.

2) M15 – i m15 grad av betongblandingsforhold er 1:2:4 der en del er sement og to deler er sand og 4 deler er tilslag.

3) M20 – i M20 er betongblandingsforholdet 1:1,5:3, hvor en del er sement, 1,5 del er sand og 3 del er tilslag.

4) M25 – i M25 er betongblandingsforholdet 1: 1 : 2, der en del er sement, 1 del er sand og 2 del er tilslag.

beregne mengde sementsand og tilslag for 10 kubikkmeter betong og ta M10 betongkvalitet

Løse;-

Våtvolum av kons = 10 m3

Blandingsforhold i m10 = 1 :3:6

Total andel = 1 + 3 + 6 = 10

Tetthet av sement = 1440 kg/m3

1 pose sement = 50 kg

1 kubikkmeter = 35,32 kubikkfot

Tørrvolum = våtvolum× 1,54

Tørrvolum = 10× 1,54 = 15,4 m3

A) sementberegning i kg

Vekt = volum × tetthet × del av proporsjonen

Vekt = (15,4×1440×1)/10 = 2217,6 kg

Antall posesement = 2217,6/50= 44,352

B) Sandberegning i jfr

Volum = (3× 15,4×35,32)/10 = 163,18 jfr.

C) aggregert beregning i jfr

Volum = (6×15,4×35,32)/10 = 326,36

beregne mengde sementsand og tilslag for 10 kubikkmeter coआnbetong og ta M15 betongkvalitet

Løse;-

Våtvolum av kons = 10 m3

Blandingsforhold i m15 = 1 :2:4

Total andel = 1 + 2 + 4 = 7

Tetthet av sement = 1440 kg/m3

1 pose sement = 50 kg

1 kubikkmeter = 35,32 kubikkfot

Tørrvolum = våtvolum× 1,54

Tørrvolum = 10× 1,54 = 15,4 m3

A) sementberegning i kg

Vekt = volum × tetthet × del av proporsjonen

Vekt = (15,4×1440×1)/7 = 3168 kg

Antall posesement = 3168/50= 63,36

B) Sandberegning i jfr

Volum = (2×15,4×35,32)/7 = 155,408 jfr.

C) aggregert beregning i jfr

Volum = (4×15,4×35,32)/7 = 310,816

beregne mengde sementsand og tilslag for 10 kubikkmeter betong og ta M20 betongkvalitet

Løse;-

Våtvolum av kons = 10 m3

Blandingsforhold i m20 = 1 :1,5 :3

Total andel = 1 + 1,5 + 3 = 5,5

Tetthet av sement = 1440 kg/m3

1 pose sement = 50 kg

1 kubikkmeter = 35,32 kubikkfot

Tørrvolum = våtvolum× 1,54

Tørrvolum = 10× 1,54 = 15,4 m3

A) sementberegning i kg

Vekt = volum × tetthet × del av proporsjonen

Vekt = (15,4×1440×1)/5,5 = 4032 kg

Antall posesement = 4032/50= 80,64

B) Sandberegning i jfr

Volum = (1,5 × 15,4 × 35,32)/5,5 = 148,34 jfr.

C) aggregert beregning i jfr

Volum = (3× 15,4×35,32)/5,5 = 296 689 jfr.

(Q4) beregn mengde sementsand og tilslag for 10 kubikkmeter betong og ta M25 betongkvalitet

Løse;-

Våtvolum av kons = 10 m3

Blandingsforhold i m25 = 1 :1 :2

Total andel = 1 + 1 + 2 = 4

Tetthet av sement = 1440 kg/m3

1 pose sement = 50 kg

1 kubikkmeter = 35,32 kubikkfot

Tørrvolum = våtvolum× 1,54

Tørrvolum = 10× 1,54 = 15,4 m3

A) sementberegning i kg

Vekt = volum × tetthet × del av proporsjonen

Vekt = (15,4×1440×1)/4 = 5544 kg

Antall posesement = 5544/50= 110,88

B) Sandberegning i jfr

Volum = (1×15,4×35,32)/4 = 136

C) aggregert beregning i jfr

Volum = (2×15,4×35,32)/4 = 272

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

3) hvordan beregne vekten av bløtt stålplate og utlede formelen

4) beregne mengde sement Sand for murverk på 10m3

5) sementberegning i flisarbeid på hundre kvadratfots areal

6) vektberegning av stålstang og formelen

7) hva er innblanding av betong og dens typer og dens egenskaper

Flere viktige innlegg:

  1. Sandvekt per gård: tørr, våt, strand og vasket sand
  2. Hvor mange etasjer kan bygges i 800 sq ft
  3. Hvor mye maling trenger jeg for et 10×10, 10×12 og 12×15 rom
  4. Hvor mye utvendig maling trenger jeg for et hus på 1600 kvadratmeter
  5. Hvor mange leiligheter kan bygges i 1200 sq ft