Mengdeberegning av betong for dpc og fuktsikker grov

Mengdeberegning av betong for dpc og fukttett grov og q mengdeberegning av betong for dpc og hva er dpc og hvor mye sementsand og tilslag som kreves for 50 kvadratmeter DPC-arbeid.

damp proof course er et lag av vanntett materiale i veggen til en bygning nær bakken eller sokkelen for å hindre oppstigende fukt.

og dpc-sjiktet hindrer formoppstigning av fukt i murvegg og og følgende er det fuktbestandige banematerialet som brukes til fukttetting er varm bitumen dette er fleksibelt materiale og plasseres på underlaget av betong eller motor.Mastikkasfalt, bitumenfilt, metallplater, stein er det andre fuktbestandige banematerialet. Og full form for DPC er fuktsikker kurs

Hva er fuktsikker kurs (dpc)

hva er dpc :- generelt er dpc fuktsikker kurs eller fuktsikker grov er barriere mellom overbygning av bygning og grunnstruktur av bygning som hindrer fuktighet fra grunnjord på grunn av kapillærvirkning som kalles stigende pumpe.

dpc settes på vegg og gulv for å forhindre fuktighet, og den brukes i kjelleren som begrenser bevegelsen av fuktighet fra jord til murvegg og gulvoverflate.

  Mengdeberegning av betong for DPC
Mengdeberegning av betong for DPC

hva er innblanding av betong dens typer og dens egenskaper

Hva er tykkelsen på DPC-laget

* tykkelse på dpc :- generelt tykkelse på dpc betong er det ca 40 mm 50 mm. Og sand som brukes grov sand og mindre størrelse tilslag.

mengdeberegning av betong for DPC på 50 kvadratmeter areal

* Løse :-
Areal =50 m2, tykkelse= 40 mm=0,04m

Våtvolum =areal× tykkelse
Våtvolum = 50m2×0,04m =2m3

For beregning av tørt volum økes 33 % volum, så vi bør multiplisere kofaktor 1,33 i vått volum.

Tørrvolum = 1,33×2 m3 = 2,66 m3

Sementmørtelforhold for DPC-lag

M15 blandingsforhold :- sementmørtelforhold for M15 betongkvalitet er blanding av sementsand og tilslag og blandingsforhold er 1:2:4 hvori 1 del sement 2 del sand og 4 del tilslag.

Og total andel=1+2+4=7

Del av sement = 1/7

Del av sand = 2/7

Del av aggregat = 4/7

Hvor mye sement trengs for DPC-laget

Tetthet av sement=1440 kg/m3
Vekt 1 pose sement=50 kg

Vekt=volum×tetthet

Antall sementposer=(1×2,66×1440)/(7×50) =10,944 poser

Antall sementposer = 11 poser (ca.)

Beregn mengde sand som kreves for DPC-laget

1m3 = 35,3147 cft

Volum av sand =2×2,66×35,3147/7 cft
Volum av sand =26.839 cft

mengde beregning av aggregat for dpc

Volum av tilslag=4×2,66×35,3147/7
Volum av tilslag=53.678 cft

11 poser (550 kg ) sement, 26.839 Cuft-sand og 53.678 Cuft-tilslag kreves for DPC-lag på 50 kvadratfot.

●Nå er det din tur: – hvis du er glad for å se dette emnet, lik gjerne, del og kommenter, og hvis du har spørsmål og spørsmål om dette, vennligst spør

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Flere viktige innlegg:

  1. Hvordan beregne rektangulær vanntankstørrelse og kapasitet i liter
  2. Vekten av en 5 gallon bøtte med grus i pounds og tonn
  3. Hva er forskjellen mellom Rbc og Rcc betong
  4. Hvor mye veier en gallon sand | gallon til pund
  5. Hvor mange kubikkfot er det i en pose med betong