mursteinsberegning for 9″ og 4″ vegg per sqft

Beregn antall murstein per kvadratfot areal, i dette emnet vi kjenner til mursteinsberegning for 9' og 4' vegg per sqft (kvadratfot område) i murvegg. Hvordan beregne antall murstein per kvadratfot areal

i dette emnet vet vi w at mursteinsberegning for vegg og hvordan beregne antall murstein per kvadratfot i 9 tommers vegg og 4 tommers vegg .

vi vet at murstein har mange forskjellige mål, men vi har tatt en standard indisk murstein størrelse i mm er 230 mm × 115 mm × 75 mm  Hvordan beregne antall murstein per kvadratfot i 4 tommers vegg
Murstein størrelse

Mursteinsberegning for 9 tommers vegg per sqft

hvordan beregne antall klosser per kvadratfot i 9 tommers vegg

Løse :- i dette emnet må vi beregne antall klosser per kvadratfot i 9 tommers vegg, vi burde ha tatt indisk standard mursteinstørrelse som er-

  Hvordan beregne antall murstein per kvadratfot i 9 tommers vegg
Murstein størrelse

indisk Standard murstein størrelse:- = 230mm×115mm×75mm

Vi bør konvertere millimeter til meter = 0,230m×0,115m×0,075m

Volum av murstein = 0,230m×0,115m×0,075m = 0,00198 m3

Vi har tatt mørtelstørrelser på 10 mm som kreves for sammenføyning av murveggformasjonen

  Hvordan beregne antall murstein per kvadratfot i 4 tommers vegg
Murvegg

Størrelse på murstein med mørtel=240mm×125mm×85mm

Volum av murstein med mørtel i meter terning = 0,240m×0,125m×0,085m =0,0025m3

Gitt:- Areal av murvegg 1 fot kvadrat og tykkelsen på veggen er 9 tommer Volum av 9 tommers murvegg på 1 kvadratfot område

VW = 1 fot2 × 9'

Volum = 1 fot2 × 0,75 fot =0,75 cft

Vi bør konvertere verdien av murvegg i meterkube

Volum = 0,75/35,3147 = 0,02123 m3

Vi må beregne antall murstein i 9 tommers vegg, så vi har formelen for mursteinsberegning er å dele volumet av veggen med volum av en murstein med mørtel

Formel for klossberegning brukes for å finne ut beregning av antall klosser

Antall mursteinsberegning = volum av vegg÷ volum av en murstein med mørtel

Antall murstein = 0,02123/0,0025 =8,432

Ta i betraktning 5 % svinn av murstein under transport og lagring

Sløsing = 8,432×5/100 =0,4216

Totalt antall klosser=8,432+0,4216 = 8,8536 oss

9 nos murstein til stede i 9 tommers murvegg per sqft

Mursteinsberegning for 4 tommer vegg per sqft

hvordan beregne antall murstein per kvadratfot i 4 tommers vegg

Løse :- i dette emnet må vi beregne antall murstein per kvadratfot i 4 tommers vegg, vi burde ha tatt indisk standard mursteinstørrelse som er-

indisk Standard murstein størrelse:-

= 230mm×115mm×75mm

Vi bør konvertere millimeter til meter

= 0,230m×0,115m×0,075m

Volum av murstein= 0,230m×0,115m×0,075m = 0,00198 m3

Vi har tatt mørtelstørrelser på 10 mm som kreves for sammenføyning av murveggformasjonen

Størrelse på murstein med mørtel=240mm×125mm×85mm

Volum av murstein med mørtel i meter terning

= 0,240m×0,125m×0,085m =0,0025m3

Gitt :- Areal av murvegg 1 fot kvadratisk og tykkelsen på murvegg er  4 tommer

Volum av 4 tommer murvegg på 1 kvadratfot område

Vw = 1 fot2 x 4'

Volum = 1 fot2 × 0,333 fot =0,333 cft

Vi bør konvertere verdien av murvegg i meterkube

Volum = 0,333/35,3147 = 0,00942 m3

Vi må beregne antall murstein i 4 tommers vegg, så vi bør dele volumet av veggen med volumet av en murstein med mørtel

Antall murstein= volum av vegg÷ volum av en murstein med mørtel

Antall murstein = 0,00942/0,0025 =3,768

Ta i betraktning 5 % svinn av murstein under transport og lagring

Sløsing = 3,768×5/100 =0,1884

Totalt antall klosser=3,768+0,1884 = 3,9564 (ca.)

4 nos murstein er til stede i 4 tommers murvegg per sqft

●Nå er det din tur:- hvis du er glad for å se dette emnet, lik gjerne, del og kommenter, og hvis du har spørsmål og spørsmål om dette, vennligst spør ◆ Du kan følge meg videre Facebook og Abonner våre Youtube Kanal

Flere viktige innlegg:

  1. Mursteinberegning | Mursteinsberegning for vegg og dens formel
  2. Hvor mange klosser er det i 100CFT | mursteinsberegning i CFT
  3. Hva er murstein, tegltyper og egenskaper til 1. klasse tegl
  4. Hvor mange murstein i 1 sq ft (kvadratfot) for 9 tommers murvegg
  5. Sement murstein/ flyveaske murstein - deres størrelse, pris, vekt og styrke