rcc

Stråledybde for 5m, 6m, 7m, 8m, 9m og 10m span & formel

Bjelkedybde for 5m 6m 7m 8m 9m og 10m spennvidde og formel, dybden øker når spennvidden øker, konstruksjonens høyde og påført belastning

Les Mer

Bøyemomentdefinisjonslikning Beregning og diagram

Bøyemomentdefinisjonslikning Beregning og diagramsavfall er positivt bøyemoment og hogging er negativt bøyemomentLes Mer

Hvilken er best mm stang brukt til 1, 2 og 3 etasjers bygg

Hvilken er best mm stang brukt for 1, 2 og 3 etasjers bygning, ethvert konstruksjonselement 8mm, 10mm, 12mm og 20mm stålstang brukes til konstruksjon

Les Mer

Bjelkestørrelse for 1, 2, 3, 4 og 5 etasjers bygning

Bjelkestørrelse for 2-etasjes 3-etasjes 4-etasjers og 5-etasjers bygning, bjelkestørrelse avhenger av tverrlasten som virker på den med tanke på slankhetsforhold

Les Mer

Beste betongblandingsforhold for takplate, bjelke og søyle

Beste betongblandingsforhold for takplater, bjelker og søyler, beste blandingsforhold for betong er 1: 2: 4 (sement, sand og tilslag) eller 1: 1,5: 3 for rcc

Les Mer

Bindtråd kreves for 1 tonn stål i henhold til IS-koden

Bindtråd kreves for 1 tonn stål i henhold til IS-kode, det er ingen spesifikk metode i IS-kode, men bindetråd kreves basert på tommelfingerregel

Les Mer

Søylefotstørrelse for bygning på 1, 2, 3, 4 og 5 etasjer

Søylefotstørrelse for 1, 2, 3, 4 og 5 etasjers bygning varierer mellom 3 til 7 fot og dybden bør 3 til 9 fot for grunt fundament

Les Mer

Søylestørrelse for 15 m spennvidde og søyledesign Tommelregel

Kolonnestørrelse for 15 m spenn og kolonnedesign Tommelregel, kolonnestørrelse avhenger av antall etasjer, justering av kolonne og spenn mellom to kolonner

Les Mer

Kolonne og bjelkestørrelse for G+0, G+1, G+2, G+3 og G+4 bygning

Søyle- og bjelkestørrelse for G+0, G+1, G+2, G+3 og G+4 bygning, minimumsstørrelsen på rcc kolonne og bjelke skal være 9'× 9' (230mm×230mm) for bygning

Les Mer

Søylestørrelse for 10m spennvidde og søyledesign Tommelregel

Kolonnestørrelse for 10 m spenn og kolonnedesign Tommelregel, kolonnestørrelse avhenger av antall etasjer, justering av kolonne og spenn mellom to kolonner

Les Mer

Søylestørrelse for 20 m spennvidde og søyledesign Tommelregel

Kolonnestørrelse for 20 m spenn og kolonnedesign Tommelregel, kolonnestørrelse avhenger av antall etasjer, justering av kolonne og spenn mellom kolonnen

Les Mer

Søylestørrelse for 7 m spennvidde og søyledesign Tommelregel

Søylestørrelse for 7m spennvidde og søyledesign Tommelregel, søylestørrelse avhengig av antall etasjer, last som virker på den og spenn mellom to søyler

Les Mer

Søylestørrelse for 6m spennvidde og søyledesign Tommelregel

Kolonnestørrelse for 6 m spenn og kolonnedesign Tommelregel, kolonnestørrelse avhenger av total belastning som virker på den og et spenn mellom to kolonner

Les Mer

Kolonnestørrelse for 5m spennvidde | Hvordan beregne størrelsen på kolonnen

Kolonnestørrelse for 5m spennvidde | Hvordan beregne størrelsen på søylen, størrelsen på søylen avhengig av belastningstilstanden, spennvidden på bjelken og justeringen av søylen

Les Mer

Søylestørrelse for 8 m spennvidde og søyledesign Tommelregel

Kolonnestørrelse for 8 m spenn og kolonnedesign Tommelregel, kolonnestørrelse avhenger av antall etasjer, justering av kolonne og spenn mellom to kolonner

Les Mer

Trykk- og strekkspenninger i konstruksjonselementer

Trykk- og strekkspenninger i konstruksjonselementer søyle er trykkstruktur nummer bjelke og plate er bøyelig og fagverk er aksial element

Les Mer

Betongplatetykkelse for 1, 2, 3, 4 og 5 etasjers bygg

Betongplatetykkelse for 1, 2, 3, 4 og 5 etasjers bygning, den bør holdes 4 til 6 tommer tykk og gir M10 til M20 betongkvalitet

Les Mer

Bestemmelse av effektiv lengde på enkelt støttet bjelke

Bestemmelse av effektiv lengde på enkelt støttet bjelke effektiv lengde er lik mindre = fri spennvidde + effektiv dybde eller avstand mellom C-C støtte

Les Mer

Bestemmelse av effektiv lengde på søyle

Bestemmelse av den effektive lengden på søylen Le for søyle med to ender er lik L og Le for to faste ender er 0,5 L og Le for ender med fast og festet ende 0,7 L

Les Mer

Bestemmelse av effektiv lengde på utkragerbjelke

Bestemmelse av effektiv lengde på utkragerbjelke og effektiv lengde er summen av lengde av fri spennvidde og halvparten av effektiv dybde

Les Mer