sementforbruk i PCC 1:4:8 og M7,5

sementforbruk i PCC 1:4:8 og M7,5,h ow for å beregne mengde sement i PCC , i dette emnet vet vi om hvordan man beregner mengde sement i PCC og sementforbruk i PCC 1:4:8. Vi vet at vi har flere karakterer av betong som M5, M7.5, M10, M15, M20 og M25 og så mer- og vannsementforhold for M7.5 betongkvalitet.

Generelt står PCC for ren sementbetong som har en blanding av sementsand og tilslag i faste forhold. PCC vanligvis laget av mager betong og vanlig betong.

Vanligvis brukes mager betong og vanlig betong til utjevning av banebelegg for fotfeste og til å lage betongveg og fortau.Hva er typer ren sementbetong (pcc)

Det finnes to typer ren sementbetong (pcc) magerbetong og vanlig betong

hva er magert betong?

Graden av betong som har mengden sement er lavere enn mengden væske som er tilstede i strata er kjent som mager betong. Generelt brukes M5 og M7.5 betong som mager betong . Dens hovedanvendelse er å gi en jevn overflate for fundamentet som hindrer fundamentet fra direkte kontakt med jord.

hva er vanlig betong?

PCC som er laget av M10 og M15 betong, kjent som vanlig betong som har middels mengde sement i blandingen. Hovedfunksjonen er å skaffe underlag for fotfeste og lage betongveier og fortau.

  sementforbruk i PCC 1:4:8 og M7,5
sementforbruk i PCC 1:4:8 og M7,5

M7,5 karakter av betong

i m7,5 karakter av betong M stativ for blanding og numerisk figur 7,5 er stativ for trykkfasthet på 150 mm terningstørrelse etter 28 dagers herding. Så trykkfastheten for m7,5 betongkvalitet er 7,5N/mm^ 2 og blandingsforholdet i m7,5 betongkvalitet er ca. 1:4:8, hvor en del er sement 4 del er sand og 8 del er tilslag.

sementforbruk i PCC 1:4:8

Anta at vi har et prosjekt med å lage betongdekke med areal 100m2 og platetykkelsen på PCC er 150 mm.

Areal = 100 kvm

Tykkelse = 150 mm = 0,15 m

Våtvolum av betong= 100m2×0,15m

Wv = våtvolum = 15 m2

Nå må vi beregne tørt volum ved å beregne tørt volum skal vi multiplisere en kofaktor 1,54 i vått volum.

Nå tørrvolum betong= 15m2×1,54

Tørrvolum = 23,1 m2

Blandingsforhold i M7,5 klasse = 1:4:8 en del sement 4 deler er sand og 8 deler er tilslag.

Total andel = 1+4+8=13

Del av kommentar =1/13

Del av sand = 4/13

Del av aggregat = 8/13

beregningsmengde sementforbruk i pcc 1:4:8

Vekt = volum × tetthet

Tetthet av sement = 1440kg/m3

Tørrvolum = 23,1m3

En pose sementvekt =50 kg

Del av sement i blanding =1/10

Vekt = (1/13) 23,1m3×1440 kg/m3

Vekt sement = 2558,8 kg

Sementposer = 2558,8/50= 51 poser

51 poser (2559 kg) sementforbruk i stk 1:4:8 100m2 & 150 mm tykk stk plate.

sandmengdeforbruk i PCC 1:4:8

Del av sand i blanding = 4/13

1m3 = 35,32 cuft

Tørrvolum =23,1 m3

Volum av sand = (4/13)×23,1 × 35,32 cuft

Volum av sand = 251 cuft

hvis en traktorvogn har = ca =80 cft

Enn nei. av traktorvogn av sand

= 251/80 =3,14 =3,14 traktor trallesand

251 cuft (3.14 traktorvogn) sandforbruk i stk 1:4:8 for 100m2 & 150 mm tykk stk plate.

samlet mengdeforbruk i pcc 1:4:8

Del av tilslag i blanding = 8/13

1m3 = 35,32 cuft

Tørrvolum =23,1 m3

Volum av tilslag = (8/13)×23,1 × 35,32 cuft

Volum av sand = 502 cuft

hvis en traktorvogn har = ca =80 cft

Enn nei. av traktorvogn av tilslag

= 502/80 =6,27 =6,27 traktorvognaggregat

502 cuft (6.27 traktorvogn) aggregatforbruk i stk 1:4:8 for 100m2 &150 mm tykk stk plate.

51 poser (2559 kg) sement, 251 cuft (3.14 traktorvogn) sand og 502 cuft (6.27 traktorvogn) aggregatforbruk i pcc 1:4:8 for 100m2 &150 mm tykk pcc-plate.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) beregne egenlast av kolonne

to) beregne egenlast av bjelke per meter

3) beregne platelast per kvadratmeter

4) beregne egenlast av murvegg per meter

5) den ultimate bæreevnen til kolonnen

vannsementforhold for m10 betongkvalitet

Forholdet mellom vann og sement er kjent som vannsementforhold som er ca. 45 liter per pose sement for m10 betongkvalitet

1 pose sement nødvendig = 45 liter vann

51 poser = 51×45= 2295 liter vann

Så vi har krevd vannforbruk i pcc 1:4:8 er ca 2295 liter vann for 100m2 med 150 mm tykk plate.

Flere viktige innlegg:

  1. Kubikkmeter i kvadratfot | kvadratmeter i kubikkmeter
  2. beregne vekt på 8 mm Stålstang per meter
  3. Hvor mange kubikkfot i en 50 lb pose med grus
  4. Hvor langt kan en dobbel 2×6, 2×8, 2×10 og 2×12 stråle spenne
  5. Stangvekt per bunt: 12 mm, 10 mm, 8 mm, 16 mm, 20 mm og 25 mm stålstang