Sementforbruk i puss 1:3 for 1m2 areal

Sementforbruk i gips 1:3 for 1m2 areal, hei folkens i dette innlegget vet vi om hvor mye sement som kreves for puss på 1 meter kvadratisk areal & vet også om sementforbruk i 6mm tykk gips 1:3 på 1m2, 10m2 & 100 m2 areal murvegg.

  Sementforbruk i puss 1:3 for 1m2 areal
Sementforbruk i puss 1:3 for 1m2 areal

Krav til pussmateriale sement og sandberegning i puss av murvegg avhenger stort sett av to faktorer som f.eks.

1) Tykkelse av gips2) Blandingsforhold (sement:sand)

1) tykkelse på sementpuss :- anbefalt tykkelse på sementpuss er 6 mm (for tak- og betongpuss), 12 mm (for innvendig veggpuss og plan overflate av murverk) og 15 mm eller 20 mm (for ytterveggpuss og ru overflate av murverk) brukes i bygningskonstruksjon.

● 6 mm tykk sementpuss brukes til tak- og betongpuss

● 12 mm tykk sementpuss brukes til innvendig veggpuss og plan overflate av murvegg

● 15 mm eller 20 mm tek sementpuss brukt til ytterveggpuss og ru overflate på murvegg

2) blandingsforhold for sementpuss: det er flere typer blandingsforhold som brukes til murveggpuss, forholdet mellom sement og sand for puss avhenger av type arbeid og pusstyper det er ru eller plan overflate.

Anbefalt blandingsforhold av sement og sand for puss av plan og ru overflate på murvegg, betongvegg og tak er 1:3, 1:4, 1:5 & 1:6 brukes.

● Blandingsforholdet 1:3 av sement og sand brukes til pussing av yttervegger som er utsatt for vanskelige klimatiske forhold og til reparasjonsarbeid

● Blandingsforholdet 1:4 av sement og sand brukes til utvendig murpuss og takpuss

● Blandingsforholdet 1:5 av sement og sand brukes til innvendig murpuss når finsand ikke er tilgjengelig

● Blandingsforholdet 1:6 av sement og sand brukes til innvendig veggpuss når finsand er tilgjengelig.

Sementforbruk i 6mm tykk puss 1:3 for 1m2 areal murvegg

1) sementforbruk for pussing av innvendig murvegg :- For en prøveberegning vil jeg anta en 6mm tykk puss og et blandingsforhold på 1:3 for puss av 1m2 murvegg

● Trinn-1: vi vet gitt areal av murvegg = 1m2

● Trinn-2: Volum av innvendig veggpuss = Areal X Tykkelse = 1 X 0,006 = 0,006 cu m

Siden våtvolumet alltid er mindre enn tørrvolumet. For å konvertere vått volum til tørt volum av mørtel vil vi multiplisere 1,33 til vått volum.

Tørrvolum mørtel som kreves for innvendig murveggpuss = 1,33 X Tørrvolum puss = 1,33 X 0,006 = 0,008 cum.

● Trinn-3: Blandingsforholdet mellom mørtel er 1:3, så totalt forhold = 1+3 = 4, der en del er sement og 3 deler er sand

Sement nødvendig = 1/4 X 0,008 = 0,002 kubikkmeter (kubikkmeter)

Sand nødvendig = 3/4 X 0,008 = 0,006 cum

● Trinn-4: For å få vekten av materialene som kreves for å multiplisere den med dens tetthet

Sement nødvendig = 0,002 cum X 1440 kg/cum = 2,88 kg

sementposer = 2,88/50 = 0,0576

Siden sand vanligvis måles i cft = 0,006 X 35,3147 = 0,21 cft = 10 kg

● Svar :- Sementforbruk i 6mm tykk puss 1:3 for 1m2 puss av murvegg er 0,0576 sekker (2,88 kg) sement.

Sementforbruk for 1m2 = 2,88 kg

LES OGSÅ:-

Gipssand nær meg, levering, farge og 25kg eller bulkpose

Forholdet mellom sement og sand for mørtel, murverk og puss

Hvordan beregne pussmengde | sementsandforhold

Hvordan beregne mengden materiale for gips

Gipskostnad per kvadratfot med materiale i India

Altså sementforbruk for 10m2 = 28,8 kg

Sementforbruk for 100 m2 = 288 kg

● Svar:- 2,88 kg (0,0576 poser), 28,8 kg (0,576 poser) og 288 kg (5,76 poser) er sementforbruk og krav i 6mm tykk puss 1:3 for henholdsvis 1m2, 10m2 og 100m2 areal murvegg.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Flere viktige innlegg:

  1. Hvordan beregne forskalingsarealet til søyle, bjelke og plate
  2. Hvor mange spader i en 94 lb pose med sement
  3. Beregn vekten av betong for pel, plate, kube, sylinder, søyle og bjelke
  4. Enhet Vekt av forskjellig materiale brukt i sivil konstruksjon
  5. Hva er vekten av en kubikkmeter betong